Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

İstatistik Final Sınavı Aöf eşit ağırlık bölümü dersleri - Aöf istatistik dersi soru ve cevapları - Aöf işletme fakültesi dersleri 1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a-

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İstatistik Final Sınavı

  Sponsorlu Bağlantılar
  İstatistik Final Sınavı
  Aöf eşit ağırlık bölümü dersleri - Aöf istatistik dersi soru ve cevapları - Aöf işletme fakültesi dersleri

  1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a- Rassal örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir

  b- Veri derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak ayrılabilir.

  c- Bir olayın birim olması için ölçülmesi ya da sayılması yeterlidir.

  d- Anakütleyi oluşturan birimler,aynı genel etkilerinde olmayabilir.

  e- Değişkenlerin aldıkları değerlere şık denir  2) Okullara ilişkin aşağıdaki değişkenlerden hangisi süreklidir.?

  a- Öğretmen sayısı

  b- Sınıf

  c- Binanın yüzölçümü

  d- Eğitim türü

  e- Dış cephenin rengi  3) Aşağıda bir frekans dağılımına ilişkinden az ve den çok serileri verilmiştir.  Sınıflar - den az - den çok

  0-15--------2 --------15

  5-10-------- 5 --------13

  10-15-------- 9 --------10

  15-20-------- 10 --------6

  20-25-------- 15--------5  Yukarıdaki tabloya göre sayısal değeri 15 -den küçük gözlem sayısı kaçtır?

  a- 9

  b- 10

  c- 11

  d- 6

  e- 13  4) 63, 62. 60, 61, 64, 66 Yukarıdaki serinin medyan değeri nedir?

  a- 60

  b- 60.5

  c- 61

  d- 62

  e- 62.5  5) Bir madeni para 5 kez atıldığında 3 yazı ve 2 tura gelme olasılığı nedir?

  a- 1/5

  b- 3/5

  c- 1/32

  d- 8/32

  e- 10/32

  6) x, p=0,40 q= 0,60 olmak üzere Binom dağılmış bir tesadüfi değişkendir. Xin varyansı 2,4 ise n kaçtır?

  a- 5

  b- 10

  c- 15

  d- 24

  e- 25  7) Aritmetik ortalaması 32, standart sapması 8 olan bir dağılımda X=22 değerinin dönüştüğü standart değerinin sağında kalan alan kaçtır?

  a- 0.3943

  b- 0.1057

  c- 0.8943

  d- 0.4152

  e- 0.9863  8) Aşağıdakilerden hangisi, örneklem istatistiklerinden yararlanarak ana kütle parametreleri hakkında genelleme yapma sürecini ifade etmektedir?

  a- Örneklem İstatistiği

  b- İstatiksel Yorumlama

  c- Ana Kütle Parametreleri

  d- Örneklem Parametreleri

  e- Rassal Parametreler  9) Anakütle ortalamasının %99.48 güvenle tahmin edilebilmesi için standart hatanın katsayısı ne olmalıdır?

  a- 1.8

  b- 2.0

  c- 2.4

  d- 2.6

  e- 2.8  10) Bir meyve suyu fabrikasının üretim sürecinde 100 paket , rassal örneklem olarak seçilmiştir. Bu paketlerin ortalama hacmi 40 cl ve standart sapması 2 cl olarak hesaplanmıştır. Paketlenen meyve sularının ortalama hacmine ilişkin, yaklaşık olarak % 95 güven düzeyi için alt sınır değeri kaçtır ?

  a- 39,723

  b- 39.608

  c- 38,621

  d- 43.920

  e- 40,277  11) Bir okulun eğitim sisteminde yapılan değişikliğin 65 olan genel ortalamayı 72 çıkartıp çıkarmayacağı araştırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  12) Ana kütle ortalamasının 40a eşit olup olmadığının araştırılmasında kullanılan 150 birimlik örneğin ortalaması 36, standart hatanın tahmini değeri 4 olarak bulunmuştur. Örnek ortalaması hangi standart değere dönüşür?

  a--2

  b--1

  c-0

  d-1

  e-2

  14) A ilacını kullanarak İyileşmeyen hastaların beklenen frekansı kaçtır?

  a- 15

  b- 45

  c- 50

  d- 22.5

  e- 20  15) Aşağıdakilerden hangisi azalan bir fonksiyondur?

  a- y = 2x - 5

  b- 3y = 4x

  c- y=6x-4

  d- y = -x+2

  e- y = 5  16)

  x-------- y

  2 --------4

  4 --------3

  6 --------2

  8 --------1  Yukarıdaki seriler için toplam xy kaçtır

  a- 200

  b- 210

  c- 40

  d- 50

  e- 60  17) Aşağıdaki korelasyon katsayısı değerlerinden hangisinde, serpilme diyagramındaki noktalar regresyon doğrusuna en yakın konumdadır?

  a- 0,95

  b- 0,20

  c- 0

  d- 0,25

  e- 0,70  18) Bir araştırmada regresyon katsayıları (eğim), bxy= - 0.10 ve byx= 0.80 bulunmuş ise korelasyon katsayısı (r) kaç olarak hesaplanabilir?

  a- 0.08

  b- 0.28

  c- -0.28

  d- 0

  e- -0.08
  19) Bir malın fiyatı bir önceki yıla göre %40 artmıştır. Bu yıl ki fiyat 420 lira ise ,önceki yılın fiyatı nedir?

  a- 300

  b- 320

  c- 400

  d- 420

  e- 550  20) 1989 yılını esas alan 1991 yılı indeks değeri kaçtır?

  a- 50

  b- 100

  c- 150

  d- 200

  e- 250  21) 1992 yılı zincirleme indeks değeri kaçtır?

  a- 100

  b- 110

  c- 115

  d- 120

  e- 125  22) Bir x değişeninin iki değeri x1=80 ve x2=96 olsun. x2'nin x1'e göre indeksi nedir?

  a- 83,3

  b- 82,1

  c- 177,4

  d- 120

  e- 145  23) 4maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin Paasche fiyat indeksi 120.15, Laspeyres fiyat indeksiyle 124.25 olarak hesaplanmıştır. Fisher fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?

  a- 118,15

  b- 122,18

  c- 165,625

  d- 148,759

  e- 182,165

  24) Zaman serilerindeki düzensiz değişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

  a- Trend Bileşeni

  b- Rassal Bileşeni

  c- Mevsimsel Bileşen

  d- Konjonktürel Bileşen

  e- Kartezyen Bileşen  25) Bir mevsimsel değişmenin maksimum ve minimum noktası arasındaki yükseklik farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

  a- Dalga Şiddeti

  b- Dalga Uzunluğu

  c- Dalga Boyu

  d- Dalga Eşitliği

  e- Dalga Bileşeni  26) Zaman serilerinde etkisi mutlaka gözüken bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Trend

  b- Konjektür

  c- Mevsimsellik

  d- Rassal

  e- İş günü farklılığı


  Cevaplar


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İstatistik, İstatistik nedir, İstatistik ne demektir
 3. İstatistik Nedir, İstatistik Hakkında bilgi
 4. İstatistik Ders Notları
 5. Türk Dili Final Sınavı Birinci Bölüm
 6. İstatistik Nedir? - İstatistik Ne Demek?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri