Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Türk Dili Bütünleme Sınavı 1 Aöf sosjoloji dersleri - Aöf Türk dili bütünleme sınavı - Aöf uluslarası ilişkiler bölümü 1) Dile ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türk Dili Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türk Dili Bütünleme Sınavı 1

  Aöf sosjoloji dersleri - Aöf Türk dili bütünleme sınavı - Aöf uluslarası ilişkiler bölümü

  1) Dile ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


  A) Ortak diller, eski başkent ağızlarının yaygınlaşması sonucunda oluşur.
  B) Bilim dili ile argo arasında, özel dil olmaları bakımından bir benzerlik vardır.
  C) Bireylerin toplumla olan bağlarını güçlendiren öğelerden biri de anadilidir.
  D) Konuşma organları, anadilin ses özelliklerini yansıtacak biçimde gelişir.
  E) Lehçe ve ağız, bir dilin değişikliğe uğramış türleridir.  2) Aşağıdakilerden hangisi Güney-Batı Grubu Türk lehçelerinden biri değildir?


  A) Türkmen Türkçesi
  B) Gagauz Türkçesi
  C) Azerbaycan Türkçesi
  D) Özbek Türkçesi
  E) Türkiye Türkçesi  3) Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?


  A) Yazı dili ve edebi dil
  B) Eşanlamlı
  C) IX.yüzyıla
  D) Asya
  E) Anadolu  4) Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin türü nedir?


  A) Ad
  B) Sıfat
  C) Zarf
  D) Zamir
  E) Eylem


  5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?


  A) Bu benim için önemli bir gözlemdir.
  B) Bütün gece gelir diye yolunu gözledik.
  C) Deneyi dikkatle izliyorum.
  D) Çevreyi temiz tutmak için özen gösterir.
  E) Ailesini bugünlerde çok özledi.  6) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


  A) Mektuba “Sayın Yönetici” diye başladım.
  B) Oyun, yarın akşam 20.30’da oynayacakmış.
  C) 1963’te Liseyi 1967’de Üniversiteyi bitirmiş.
  D) 22 Haziran Pazartesi günü göreve başlayacakmış.
  E) Bu konuyla ilgili bilgiyi ansiklopedinin 6’ncı cildinde bulabilirsin.


  7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( yerinde kullanılmamıştır?


  A) Makalenin planı kısaca şöyledir: Giriş, Gelişme ve Sonuç.
  B) Ceyhun Atuf Kansu: Gençlik, Ülkü gibi dergilerde halk şiirini örnek alan şiirler yayımladı.
  C) Dram: Hem acıklı, hem de gülünç konuları canlandırır.
  D) Konu: Avrupa’da Yaşayan Türk Ressamlar.
  E) Odanın içi karmakarışıktı: Sandalyelerde, raflarda, şişeler, pamuklar...  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle belirtilen yere noktalı virgül (,) getirilmesi uygun düşer?


  A) İğneyi kendine ( ) çuvaldızı ele batır.
  B) Hasta olmayan ( ) sağlığın değerini bilemez.
  C) Gönülsüz yenen aş ( ) ya karın ağrıtır ya da baş.
  D) Boynuz kulaktan sonra çıkar ( ) ama kulağı geçer.
  E) Gülme komşuna ( ) gelir başına.  9) “Gelip geçen gemiler, özetle tankerler büyük tehlikeler yaratmaktadır.”
  Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?


  A) Yanlış sözcükler kullanılmasından
  B) Noktalama işaretlerinden
  C) Fiil cümlesi olmasından
  D) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından
  E) Yüklemin ek eylemli olmasından  10) “Olasılık ve Olanak” sözcüklerinin yanlış kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangi-sidir?


  A) Teknik olanaklar yeterliyse canlı yayın yapılır.
  B) Bu çalışma yöntemiyle içinde bulunduğu-muz durumdan kurtulmaya olanak yoktur.
  C) Böyle bir olasılık bir daha elimize geçmez.
  D) Bugün tarihçinin sınav yapma olasılığı var.
  E) Bu karara herhangi bir tepki gelme olasılığı pek görünmüyor.  11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


  A) Yeni derse girmiştik ki sınıfın kapısı açıldı.
  B) Ayşe’nin babasının on dönümlük sebze bahçesi varmış.
  C) Ankara’nın baharı yoktur.
  D) Ellerini sağ avucumun içinde sıktım.
  E) Çimenin yeşiline baktıkça dinleniyordu.  12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


  A) Bahçenin her tarafına çim ekmek istiyorum.
  B) Fidanlıktan aldığım çamları yarın bahçeye dikeceğim.
  C) Çiçek dikmek, çok severek yaptığım işlerden biridir.
  D) Bu sene bahçeyle yeteri kadar ilgilenemedik.
  E) Gül fidanlarını ve çim tohumunu bu bahçeye ekeceksiniz.  13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


  A) Belediye, kamu ve askeri alanlara konut yapmayı planlıyor.
  B) Romandaki olaylar, okuyucunun ilgisini çekiyor.
  C) Gecekondu önleme bölgesinde altyapı çalışmaları başladı.
  D) Bir yandan televizyon izliyor, diğer yan-dan sohbet ediyorduk.
  E) Bahçenin öbür yanı yemyeşil görünürken bu taraf kupkuruydu.  14) Aşağıdakilerden hangisi, bir yazıyı anlayarak okurken izlenmesi gereken yollardan biri değildir?


  A) Yazının kurgusunu çıkarmak
  B) Ana düşünceyi araştırıp bulmak
  C) Yardımcı düşünceleri incelemek
  D) Konuyu belirlemek
  E) Metnin türünü belirtmek  15) Aşağıdakilerden hangisi, anlama bakımından yer verilebilecek etkinlikler arasında yer almaz?


  A) Metindeki kişilerin iç ve dış portrelerini anlatma
  B) Başlıca kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini belirtme
  C) Sözcük dağarcığını zenginleştirme
  D) Resim ve karikatürleri yorumlayabilme
  E) Yazarların dil ve anlatım bakımından özelliklerini sezebilme  16) “Bir Dinazorun Anıları” kimin eseridir?


  A) Sait Faik
  B) Adalet Ağaoğlu
  C) Mina Urgan
  D) Ayşe Kulin
  E) Memduh Şevket Esandal
  17) “(I) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan sonra, vakit geçirmeme olanak yoktu. (II) Düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya koyuldum. (III) Öncelikle şunu söyleyeyim: (IV) Bugünkü edebiyatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım. (V) Günümüzün yazarları arasında hiç kimse, ne ben ne de bir başkası, böyle bir şey yazmayı başaramadı.”
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “karşılaştırma” söz konusudur?


  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) III ve IV
  E) IV ve V  1 Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?


  A) Türk romanı o zamana kadar Fransız romanı yolunda yürüyordu.
  B) Bütün yazarlar, bu dil ve anlatım aksaklıklarını belirtiyor.
  C) Hikaye ve roman alanında eser veren sanatçılar genellikle romanlarıyla ün kazanmışlardır.
  D) Anlatımındaki bu savrukluğun gerçek nedenini, onun bir mülakatta söylediği sözlerde bulabiliriz.  19) “Peki, ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Dıştan bakıldığında kural dışı pek bir şey yok yaşamımda. Üniversite öğrencisi bir kız... Alışılmışa uyan bir çerçevenin içeri-sinde insan, bu denli sıradanlıktan sıyrılmış olabilir mi? İtilmişlik çizgilerinin “kıldan ince kılıçtan keskinliğinde” insan kendisini bulabilir, kendisiyle başlayabilir mi?”
  Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yolların hangisinden yararlanılmamıştır?


  A) Karşıt durumlardan yararlanma
  B) Betimleyici öğelere yer verme
  C) Sorulara bağlama
  D) Bitirilmemiş cümleler kullanma
  E) Sayısal verilerden yararlanma  20) Aşağıdakilerden hangisi, öykünün yapısını oluşturan ana öğlelerden biri değildir?


  A) Olay
  B) Kişiler
  C) Yer
  D) Zaman
  E) Durum  21) Türk edebiyatındaki ilk roman çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Karabibik
  B) Eylül
  C) Telemak
  D) Müsameretname
  E) Küçük şeyler  22) Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla hazırlanan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı, gazete ve dergilerde yayımlanan yazılara ne ad verilir?


  A) Röportaj
  B) Anı
  C) Makale
  D) Fıkra
  E) Günce  23) Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fûnun döneminin eleştirmenleri arasında yer alır?


  A) Cevdet Paşa
  B) Namık Kemal
  C) Recaizade Ekrem
  D) Ahmet Şuayp
  E) Fuat Köprülü  24) Türkçe yazılan ilk gezi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Seferatnamesi
  B) Katip Çelebi’nin Cihannüma’sı
  C) Evliya Çelebi’nin Tarih-i Seyyah’ı
  D) Seydi Ali Reis’in Miratü’l-Memalik’i
  E) Falih Rıfkı Karay’ın Taymis Kıyıları


  25) Babürname hangi yazın türünde bir eserdir?


  A) Deneme
  B) Şiir
  C) Eleştiri
  D) Anı
  E) Gezi  26) Telgrafla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) Önemli bir haber acil ulaştırılmak isteniyorsa bu yol kullanılır.
  B) Telgraf ücreti sözcük sayısına göre ödenir.
  C) Kağıdın sağ alt köşesine alıcının adı ve adresi yazılır.
  D) Tarih ve saat postanede işlem yapılırken yazılır.
  E) Adresin gönderilmesi istenmiyorsa gönderenin adının yazıldığı bölümden bir çizgi ile metinden ayrılır.  27) Aşağıdakilerden hangisi, düşünceyi açma ve geliştirme yollarından biri değildir?


  A) Örnekleme
  B) Karşılaştırma
  C) Tanık gösterme
  D) İstatistiki bilgi verme
  E) Yorum ekleme  2 Kişilerin kendilerini, eğitim durumlarını, iş deneyimlerini anlattıkları yazılara ne ad verilir?


  A) Mektup
  B) Dilekçe
  C) Özgeçmiş
  D) Tutanak
  E) Rapor  29)
  I. Ön Sayfalar
  II. Tablo ve Şekil Oluşturulması
  III. Ana Bölüm
  IV. Kaynak Gösterme
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, araştırma raporlarının bölümleridir?


  A) I, II, IV
  B) Yalnız III
  C) Yalnız IV
  D) I, III
  E) II, IV  30) Aşağıdakilerden hangisi, konuşmayı oluşturan etmenler arasında yer alır?


  A) İleti
  B) İzleyici
  C) Dinleyen
  D) Mekan
  E) Ses  Cevaplar


  1 A
  2 D
  3 C
  4 C
  5 A
  6 C
  7 B
  8 D
  9 A
  10 C
  11 A
  12 E
  13 A
  14 E
  15 A
  16 C
  17 E
  18 C
  19 E
  20 D
  21 C
  22 C
  23 D
  24 C
  25 D
  26 C
  27 E
  28 C
  29 D
  30 E  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türk Dili Final Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı ikinci bölüm
 6. Türk Dili Bütünleme Sınavı ikinci bölüm
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri