Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

kapı ile ilgili ata sözler i ve deyimler kapıyla ilgili ata sözler i ve deyimler eklermisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Kapı İle İlgili Deyimler
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 8      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Kapı İle İlgili Atasözleri Ve Deyimler

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Kapı İle İlgili Atasözleri

  Acemi katır kapı önünde yük indirir
  Anlamı: Beceriksiz ve anlayışsız kişi kendisine yaptırılan işi en önemli yerinde bırakır.

  Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar
  Anlamı: İşi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı'nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır.

  Altın anahtar her kapıyı açar
  Anlamı: Para olduğunda her güçlük yenilebilir.

  Avrat (kadın) malı, kapı mandalı
  Anlamı
  : Bir erkek, karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir.

  Borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
  Anlamı: Borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

  Çalma elin kapısını, çalarlar kapını
  Anlamı: Kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar.

  Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız
  Anlamı: Her nesnenin kendisine özgü nitelikleri, kendisinden ayrılmayan özellikleri vardır.

  Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
  Anlamı: Yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

  Deveci ile konuşan kapısını büyük açar
  Anlamı: Yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

  Kapı arkası bile gurbet
  Anlamı
  : Bir insan evinden pek uzağa gitmese bile evden ayrıldıktan sonra kendini gurbete çıkmış gibi hisseder.

  Köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanır
  Anlamı: Köpek bile kendisini besleyen yeri bilir, davranışlarıyla duygularını belli eder, insan da bundan ders almalı, gördüğü iyiliği unutmamalıdır.

  Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
  Anlamı
  : Mart ayındaki şiddetli soğuklarda insanlar ellerine geçen her şeyi yakmak zorunda kalırlar.

  Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası
  Anlamı: Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

  Ölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çöker
  Anlamı: Her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.

  Rüşvet kapıdan girince insaf (iman) bacadan (pencereden) çıkar
  Anlamı: İşini herkese eşit davranarak yapmak zorunda olan bir görevli, kendisine çıkar sağlayan kimselere ayrıcalık tanıyorsa o kişi hak, adalet, insaf gibi duygulardan yoksun demektir, onun gözü paradan, maldan başka bir şey görmez.

  Sitteisevir kapıyı çevirir
  Anlamı: Kötü havalarda dışarı çıkmamayı öğütleyen bir söz.

  Tembele dediler “kapını ört”, dedi “yel eser örter”
  Anlamı
  : Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgârdan bekler.

  Yersen kap açık, yemezsen kapı açık
  Anlamı: Sabırlı ol, katlan ve kararını ona göre ver.

  Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar
  Anlamı
  : Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.

  Kapı İle İlgili Deyimler Arşivi

  Aynı kapıya çıkmak
  Anlamı: Sonuç bakımından fark etmemek, aynı sonuca varmak: “Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından, sonuç aynı kapıya çıkardı.” -E. Şafak.

  Açık kapı bırakmak
  Anlamı: Gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak.

  Arka kapıdan çıkmak
  Anlamı: Okuldan başarısızlık nedeniyle ayrılmak.

  At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
  Anlamı: İş işten geçtikten sonra önlem almaya kalkışmak.

  Bir kapıya çıkmak
  Anlamı: Aynı sonuca varmak.

  (Bir şeyden) kapı açmak
  Anlamı: 1) bir şeyin sözünü etmek veya bir işe başlamak; 2) pazarlığa çok yüksek bir fiyatla başlamak.

  (Bir yeri) komşu kapısı yapmak
  Anlamı: Sık gidilen yer hâline getirmek.

  (Bir yeri) komşu kapısına çevirmek
  Anlamı
  : Yakın olmadığı ve sık sık uğranılması gerekmediği hâlde bir yere çok sık gitmek.

  (Birinin) kapısını çalmak
  Anlamı: Birine başvurmak: “İskele memurluğu isteyen işçiler hep benim kapımı çalıyorlar.” -M. Ş. Esendal.

  Çat orada çat burada çat kapı arkasında
  Anlamı: Çok çabuk yer değiştiren bir şeyin durumunu anlatan bir söz: “Sizin sevgili bir yerde durmaz, çat orada çat burada çat kapı arkasındadır.” -O. C. Kaygılı.

  Dış kapının mandalı
  Anlamı: 1) uzak akraba; 2) önemsiz, değersiz.

  Doksan kapının ipini çekmek
  Anlamı: İçinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.

  El kapısına düşmek
  Anlamı: Yabancıya muhtaç olmak: “Başından nasıl bir sergüzeşt geçmişti de böyle el kapılarına düşmüştü?” -R. H. Karay.

  Han kapısından teğelti atmak
  Anlamı
  : Defetmek, kovmak: “Bir adamı hiç sormadan, etmeden böyle han kapısından teğelti atar gibi kolundan tutup fırlatınca içinde bir üzüntü kalır.” -M. Ş. Esendal.

  İkisi bir kapıya çıkmak
  Anlamı: Aynı sonuca varmak, aynı sonucu doğurmak.

  Kapı almak (yapmak)
  Anlamı: Tavla oyununda bir haneye üst üste iki pul getirmek ve o hanenin karşı oyuncu tarafından kullanılmasını engellemek: “Altı bir geldi mi köşeyi kapacaksın, kapıları almayı asla unutmayacaksın.” -T. Uyar.

  Kapı aralamak
  Anlamı
  : Bir konuya giriş yapmak, karşısındakini hazırlamak.

  Kapı aramak
  Anlamı
  : Ev ziyareti yapmak istemek.

  Kapı baca açık
  Anlamı: Korunmaya alınmamış.

  Kapı dışarı etmek (atmak)
  Anlamı: Kovmak, dışarı atmak: “Sizin hepinizi kapı dışarı edecekler. Çünkü kaçak işçiye memlekette iş yok.” -M. İzgü.

  Kapı gibi
  Anlamı: 1) iri vücutlu (kimse); 2) dayanak noktası güçlü, sağlam olan: “İçlerinden biri atından inerek celladın burnuna kapı gibi bir fermanı dayadı.” -İ. O. Anar.

  Kapı kadar
  Anlamı: çok enli ve uzun olan.

  Kapı kapı aramak
  Anlamı: Her yeri aramak.

  Kapı kapı dolaşmak (gezmek)
  Anlamı: 1) ev ev gezmek; 2) bir yerlere sürekli girip çıkmak: “Elbette öyle ama sen böyle panik hâlinde kapı kapı dolaşırsan, teşkilatta muhalefet var sanıp gerçekten de bir temizliğe başlayabilirler.” -A. Ümit. 3) iş aramak için her yere başvurmak.

  Kapı komşusu yapmak (etmek)
  Anlamı: bir yere sık gidip gelmek.

  Kapı yapmak
  Anlamı: 1) bir şey istemek veya söylemek için karşısındakini önceden başka sözlerle hazırlamak: “Rumeli'de bıraktığı çiftlikleri de anlattıktan sonra yaptığı kapıyı kâfi gördü. İşlere geçti.” -Ö. Seyfettin. 2) ev gezmesi yapmak; 3) kapı almak.

  Kapıda kalmak
  Anlamı: İçeri girememek: “Anahtar bendedir. Onlar sonra kapıda kalırlar.” -M. Ş. Esendal.

  Kapıdan çevirmek
  Anlamı: Geri döndürmek, kabul etmemek: “Fakat görücüleri de kapıdan çevirmeyi doğru bulmuyordu.” -H. E. Adıvar.

  Kapıdan kovsan bacadan düşer
  Anlamı: Yüzsüz, arsız kimseler için söylenen bir söz.

  Kapılar yüzüne (üzerine veya üstüne) kapanmak
  Anlamı: İstenilen şeye ulaşma imkânı verilmemek.

  Kapıları açık tutmak

  Anlamı: Herhangi bir konuda ilişkiyi kesmeden anlaşma ortamını sürdürmeye çalışmak.

  Kapıları kapamak
  Anlamı: Bütün ilişkileri kesmek veya anlaşma ortamını ortadan kaldırmak.

  Kapısına kilit vurmak
  Anlamı: 1) girilip çıkılmasını önlemek için bir yeri kapamak; 2) bir yerin çalışmasına son vermek.

  Kapıya dayanmak
  Anlamı: 1) gelip çatmak: “Kış kapıya dayandı, daha kömür alamadık.” -R. N. Güntekin. 2) bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak: “Bereket versin ki padişahın cellatları kapıya dayanmadılar.” -İ. O. Anar.

  Kapıyı açmak
  Anlamı: 1) bir işe veya bir konuya öncelikli olarak başlamak; 2) bir işte başkalarına örnek olmak.

  Kapıyı büyük açmak
  Anlamı: Çok masraflı bir işe girişmek veya hesapsız harcamak.

  Kapıyı göstermek
  Anlamı: Kovmak, uzaklaştırmak.

  Kendini kapının dışında bulmak
  Anlamı: Kovulmak, işten atılmak, bir yerden istenmeden uzaklaştırılmak: “Bir gazeteci gelsin de bizden bir haber alsın. Haberi veren ertesi günü kendini kapının dışında bulurdu.” -M. Ş. Esendal.

  Kırk kapının ipini çekmek
  Anlamı: İçinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak.

  Masraf kapısı açmak
  Anlamı: Para harcamayı gerektiren bir işe girişmek.

  O kapı (mahalle) senin bu kapı (mahalle) benim
  Anlamı: Sürekli gezip dolaşmayı anlatan bir söz: O kapı senin bu kapı benim, akşamı eder.

  Seksen kapının ipini çekmek
  Anlamı: İçinde bulunduğu sorunu çözmek için kapı kapı dolaşmak, birçok yere uğramak: “Ama şimdi, bir çift lastik için seksen kapının ipini çekiyoruz.” -R. Enis.

  Şöhret kapısı açılmak
  Anlamı: Meşhur olmaya başlamak.

  Şüpheye kapılmak
  Anlamı: Şüphe duymak: “Eski bir bakan Ankara'nın bir köşesinde bir apartman mı yaptırmış, İsmet Paşa derhâl bir haksız iktisap şüphesine kapılıyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  Yağlı kapıya konmak
  Anlamı: Rahat, sıkıntısız bir yere girmek, geçimini başkasının üstüne yıkmak: “Kondu, namussuz, yağlı kapıya, diye, hasedini belli ediyordu.” -H. Taner.

  Yanlış kapı çalmak
  Anlamı: İsteğinin yapılmayacağı, yersiz sayılacağı bir yere başvurmak.

  Yumurta kapıya dayanmak (gelmek)
  Anlamı: Yapılacak iş için zaman çok daralmak. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri