Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

3501 Kariyer Program ı Bilgi Notu DİKKAT! 3501 KARİYER PROGRAM INDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. BAŞVURUNUZU MUTLAKA BU BİLGİ NOTUNUN TAMAMINI OKUDUKTAN SONRA YAPINIZ 1. PROGRAM
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  3501 Kariyer Programı Bilgi Notu

  Sponsorlu Bağlantılar
  3501 Kariyer Programı Bilgi Notu

  DİKKAT!

  3501 KARİYER PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.


  BAŞVURUNUZU MUTLAKA BU BİLGİ NOTUNUN TAMAMINI OKUDUKTAN SONRA YAPINIZ
  1. PROGRAMIN AMACI


  Kariyer Geliştirme Programının amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Bu program ile 21.yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amaçlanmaktadır.


  2. KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR
  A. Proje Yürütücüsü

  Proje yürütücüsünün;

  • Başvuru tarihinden önce doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
  • Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunması (Doktora diploma tarihi 1 Ocak 2005 - 3 Eylül 2018 tarihleri arasında olan kişiler ilgili programdan faydalanabilirler),
  • Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye’deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olması,
  • Kariyer Programına iki defadan fazla başvurmamış olması (üçüncü başvuru yapılamaz),
  • Daha önce TÜBİTAK’tan KARİYER desteği almamış olması,

  gerekmektedir.


  B. Araştırmacı ve Danışmanlar


  Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

  • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

  Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
  Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)
  Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
  Akademik ünvanı profesör olan kişiler projede araştırmacı olarak yer alamazlar, fakat danışman olabilirler.
  Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.C. Bursiyerler  • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak; doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
  • TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.
  3. KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLAMAZ
  Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.
  4. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

  • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*)TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS)
  • Veri Tabanına

   kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
  • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),
  • Başvuru formunun Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
  • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının içeriklerinin tam olması,
  • Proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam olması,
  • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,
  • Yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin istenilen formatta hazırlanmış olması,
  • Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) 100.000 TL’nin üzerinde olmaması,
  • Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),
  • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması,
  • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için Madde 5’te belirtilen "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
  • Bu proje önerisi ile daha önce başvuruda bulunuldu ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurulması,
  • Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi.

  5. PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ
  A. Hiç bir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı;
  Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli (**) iki projede yürütücü, bir projede yürütücü iki projede araştırmacı veya dört projede araştırmacı olarak (***)
  B. Yürütücü olmaya engel idari görevi olmayan diğer idari görevliler (Dekan Yardımcısı, Araştırma Enstitüsü Müdürleri, Merkez Müdürleri, Enstitü veya Yüksekokul Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı) ile tam zamanlı olmayan diğer bilim insanları, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda;
  Aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli (**) bir projede yürütücü veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler (***).
  6. PROJE SÜRESİ
  Proje süresi en fazla 36 aydır.
  7. PROJE BÜTÇESİ

  • 2009 yılı için, Kariyer Projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) yıllık 54.000 TL’dir. (2 yıllık projeler için 108.000 TL., 3 yıllık projeler için 162.000 TL.)
  • İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 1.500 TL.’den fazla olamaz.
  • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

  8. BAŞVURU DÖNEMLERİ
  2018 yılı için, son başvuru tarihi: 03 Eylül 2018
  9. NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR
  Proje başvuruları elektronik olarak alınmaktadır.


  2018 yılı elektronik başvuruları,en geç 03 Eylül 2018 saat 18:00’e kadar
  http://ardeb3501.tubitak.gov.tr


  adresinden yapılabilir.


  Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin en geç 14 Eylül 2018 tarihi mesai bitiminde, aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir.  10. BASILI OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER


  Aşağıdaki belgelerin istenilen formatta hazırlanıp elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra, gerekli yerleri imzalanarak en geç 14 Eylül 2018 tarihi mesai bitiminde aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir:

  • Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru çıktısı, başvuru kapak sayfasında girmiş olduğunuz bilgi ve kabul taahhüt beyanlarını içeren elektronik başvuru sisteminin oluşturduğu pdf dokümanı olup "Başvuru Formu" ile karıştırılmamalıdır.)
  • Sistem tarafından oluşturulan Hak Sahipliği Beyan Formu
  • Kariyer Programına Uygunluk Belgeleri(Proje yürütücüsünün doktora diplomasının fotokopisi ile çalıştığı kuruluşun yetkilisinden alınacak doktoralı/tıpta uzman olduğunu ve kadrolu çalıştığını tescil eden belge)
  • Daha önce sunulmuş olan projeler için "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu" (Bu proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’ın herhangi bir araştırma grubuna başvuruda bulunduysanız doldurulmalıdır.)
  • Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu Yürütücü/Araştırmacı bulunuyorsa)
  • Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise) | (Ayrıntılı Bilgi) Etik Kurul Başvuru Belgesi kabul edilmeyip Etik Kurul Onay Belgesi’nin aslının son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
  • Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) | (Ayrıntılı Bilgi)
  • Destek Mektupları (Eğer gerekli ise)

  İmza gerektirmeyen proje başvuru eklerinin (başvuru formu (3-15. maddeler), TÜBİTAK bütçe tablosu ve özgeçmiş formları) ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.


  11. PROJE ÖNERİSİ HAZIRLANIRKEN OKUNMASINDA YARAR OLAN YARDIMCI BELGELER

  • 3501 Destek Programının Yönetmelik ve Esasları
  • Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
  • Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama

  12. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME SÜRESİ
  Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 4 aydır. Bu süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Gruplarına iletilmekte, desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmektedir.  Ön inceleme sırasında yukarıdabelirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. Ön incelemede, eksikliği tespit edilen kriterler ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmeyecektir.
  İletişim Bilgileri:
  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı  Tunus Cad. No: 80
  06100 Kavaklıdere-ANKARA
  Tel :0-312-4685300-4622/2389 (Gönderilmesi Gereken Belgeler ile İlgili Sorunlar)

  0-312-4685300-2356/1414 (Teknik Sorunlar)
  0-312-4685300-2301/1136 (Proje Ekibi ve İçeriği ile İlgili Sorunlar) Faks:0-312-426 92 07e-posta:ardeb3501@tubitak.gov.tr
  (*)Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden yabancı uyruklu danışmanların ARBİS’e kayıtlı olma zorunluluğu yoktur.(**)Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.(***)Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de limitler içerisinde işlem görmektedir.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Biyoloji İle İlgili Meslekler Ve Kariyer Alanları Nelerdir
 3. NATO’nun Altyapı Programı, Tanımı, Tarihçesi Nedir Bilgi
 4. Bilgi Ve Belge Yönetimi Programı – Meslek Tanıtımları
 5. Kariyer Planlaması Nasıl Yapılır?
 6. Kariyer Nedir?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri