Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Uzman Erbaş Alınacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alacak 010 YILI HV.K.K.LIĞI UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETLERİ Hava Kuvvetleri Komutanlığına; İstihkam (Elektrikçi , Kaynakçı , Temel
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Uzman Erbaş Alınacak

  Sponsorlu Bağlantılar
  Uzman Erbaş Alınacak  Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alacak


  010 YILI HV.K.K.LIĞI UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETLERİ

  Hava Kuvvetleri Komutanlığına; İstihkam (Elektrikçi, Kaynakçı, Temel İstihkamcı, Marangoz, Sıhhi Tesisat, İnşaat Makineleri Teknisyeni Yardımcısı) ve Ulaştırma (Araç Bakım Yardımcısı, Araç Boyacısı, Araç Elektrik Donanımcısı, Araç Kaportacısı) sınıflarında istihdam edilmek üzere uzman erbaş temin edilecektir.

  1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

  Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar (01 Ocak 2007 tarihinden sonra terhis olanlar) müteakip maddelerde yer alan nitelikleri taşımaları halinde başvuru yapabileceklerdir.

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

  b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre başvuru tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğanlar),

  c. Halen muvazzaflık hizmetini yapmakta olanlar için sıralı sicil amirlerinden uygun Nitelik Belgesi almış olmak (Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların başvuruları kabul edilmeyeceği için birlik komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.),

  ç. Askerlik hizmetini tamamlayan adayların Askerlik Durum Belgelerinde “Uzman Erbaş olamaz” kararı bulunmamak.

  d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

  e. Askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

  f. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi, mesleki uygulama sınavı ve karar mülakatında başarılı olmak,

  g. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

  ğ. MYO ve meslek liselerinin (kaynak öğrenim kolları için tıklayınız) kaynak öğrenim kollarında belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Söz konusu bölümlerden mezun olmayan lise mezunu adaylardan Mesleki Eğitim Merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar da başvuru yapabilecektir.),

  h. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için; 01 ARALIK 2018 tarihi itibariyle terhis olmuş/olacak olmak (89/4 ve müteakip tertip erbaş ve erler başvuru yapamayacaktır.),

  ı. En az 168 cm. boyunda ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

  i. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

  j. Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.

  k. Görme bozukluğu nedeni ile gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu (lazer ameliyatlısı dahil) v.b. hastalık bulunmamak.

  l. Askeri hastanelerden "......... sınıfında uzman erbaş olur." kararlı sağlık raporu almış olmak,

  m. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

  n. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.


  (NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.)

  2. MUVAZZAFLIK HİZMETİ SONA EREN (MUHSE) ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI

  a. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.


  b. Başvurusu kabul edilen adayların mesleki bilgi ve genel kültür yazılı sınav tarihleri internette yayımlanacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir.


  c. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde yeni sınav tarihi ve yeri internet üzerinden yayımlanacaktır. Adaya ayrıca tebligat yapılmayacak olup sorumluluk tamamen adaya aittir.


  ç. Son başvuru tarihi 16 Nisan 2018 (saat 12.00)’dır.

  3. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

  a. Başvurusu kabul edilen adaylar iki grup halinde bir gün (08-09 Mayıs 2018 tarihlerinde) icra edilecek olan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi yazılı sınavlarına çağrılacaklardır.


  b. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Sınavları (her bir ihtisas için ayrı ayrı olmak üzere) 50’şer sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı şeklinde olacaktır. Her soru ikişer puan olmak üzere her bir sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.


  c. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavlarının her birinden en az 70 ve yukarı alan adaylar başarılı sayılacaklardır.


  ç. Yazılı sınav sonuçları ile başarılı olanların seçim aşamalarına katılacakları tarihler

  (31 Mayıs – 06 Haziran 2018 arasında bir gün) internet üzerinden açıklanacaktır.

  4. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

  a. Ön Sağlık Muayenesi :


  Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.  Söz konusu muayenede adaylarda aranacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.


  (1) Sağlık durumu itibariyle fiziki kabiliyet değerlendirme testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),


  (2) En az 168 cm. boyunda ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,


  (3) Vücut yapısı düzgün her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,


  (4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), Irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı(konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,


  (5) Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,


  (6) Görme bozukluğu nedeni ile gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu (lazer ameliyatlısı dahil) v.b. hastalık bulunmamak.  b. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi :


  (1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki kabiliyet değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Fiziki kabiliyet değerlendirme testi şınav, mekik ve 3000 m. koşu branşlarında yapılır.


  (2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Puanlama tablosu için tıklayınız.

  c. Mesleki Uygulama Sınavı :

  (1) Fiziki kabiliyet değerlendirme testinde başarılı olan adaylar mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Mesleki uygulama sınavı; adayın yazılı sınavda başarılı olduğu ve istihdam edileceği ihtisasla ilgili araç, gereç, malzeme ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılır.


  (2) Değerlendirme ilgili Sınıf Okulu Komutanlığının belirleyeceği konularda ve puanlama cetveli esaslarına göre yapılır. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 60 puan ve üzerinde not almak gerekmektedir.


  ç. Karar Mülakatı :

  Değerlendirmenin son aşamasıdır. Karar mülakatında adayın;

  · Genel görünümü,

  · Konuşma kusurları,

  · Heyecan durumu,

  · Söyleneni anlama,

  · Konuşma ve ifade yeteneği,

  · Düşüncelerde tutarlılık,

  · Cevabın ikna ediciliği,

  · Çok yönlü düşünme,

  · Davranışlarda denge,

  · Kendine güven hususları değerlendirilir.


  d. Hastane Sevk İşlemleri :


  (1) Karar mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar "......... sınıfında uzman erbaş olur." kararlı sağlık raporu almak üzere askeri hastanelere sevk edilirler.


  (2) Hastanelerden olumlu sağlık raporu alan adaylar almış oldukları ön muayene raporlarını öncelikle aşağıda belgegeçer numarasına gönderecekler, müteakiben posta/kargo ya da elden teslim edilmek üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na göndereceklerdir.

  5. DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

  a. Hastane muayenesi sonucunda "......... sınıfında uzman erbaş olur." kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.


  b. Performans puanı hesaplamasında genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınav notları ile fiziki kabiliyet değerlendirme testi ve mesleki uygulama sınavı notları dikkate alınmaktadır.


  c. Performans puan sıralaması ve adayların tercihlerine göre ihtisas bazında belirlenen asil ve yedek aday isim listeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

  İRTİBAT İÇİN;

  Telefon : 0-232-251 16 00 / 4187 Belgegeçer : 0-232-251 92 78

  0-232-251 79 29

  Başvuru yapmak için www.tekok.edu.tr internet adresini ziyaret ediniz.

  2018 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETLERİ


  Hava Kuvvetleri Komutanlığına; İstihkam (Elektrikçi, Kaynakçı, Temel İstihkamcı, Marangoz, Sıhhi Tesisat, İnşaat Makineleri Teknisyeni Yardımcısı) ve Ulaştırma (Araç Bakım Yardımcısı, Araç Boyacısı, Araç Elektrik Donanımcısı, Araç Kaportacısı) sınıflarında istihdam edilmek üzere uzman erbaş temin edilecektir.


  1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER


  Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar (01 Ocak 2007 tarihinden sonra terhis olanlar) müteakip maddelerde yer alan nitelikleri taşımaları halinde başvuru yapabileceklerdir.


  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

  b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre başvuru tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğanlar),

  c. Halen muvazzaflık hizmetini yapmakta olanlar için sıralı sicil amirlerinden uygun Nitelik Belgesi almış olmak (Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların başvuruları kabul edilmeyeceği için birlik komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.),

  ç. Askerlik hizmetini tamamlayan adayların Askerlik Durum Belgelerinde “Uzman Erbaş olamaz” kararı bulunmamak.

  d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

  e. Askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

  f. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi, mesleki uygulama sınavı ve karar mülakatında başarılı olmak,

  g. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

  ğ. MYO ve meslek liselerinin (kaynak öğrenim kolları için tıklayınız) kaynak öğrenim kollarında belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Söz konusu bölümlerden mezun olmayan lise mezunu adaylardan Mesleki Eğitim Merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar da başvuru yapabilecektir.),

  h. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için; 01 ARALIK 2018 tarihi itibariyle terhis olmuş/olacak olmak (89/4 ve müteakip tertip erbaş ve erler başvuru yapamayacaktır.),

  ı. En az 168 cm. boyunda ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

  i. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

  j. Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.

  k. Görme bozukluğu nedeni ile gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu (lazer ameliyatlısı dahil) v.b. hastalık bulunmamak.

  l. Askeri hastanelerden "......... sınıfında uzman erbaş olur." kararlı sağlık raporu almış olmak,

  m. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

  n. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.


  (NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.)


  2. MUVAZZAFLIK HİZMETİ DEVAM EDEN (MUHDE) ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI


  a. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.


  b. Genel nitelikleri taşıyan adaylar dilekçe ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.


  Dilekçe Örneği için tıklayınız. (MUHDE DİLEKÇE)


  c. Müracaat eden personelin durumu, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır.


  ç. Bu heyetler :


  (1) Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),


  (2) Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),


  (3) Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,


  (4) Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.


  d. Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;


  (1) Nitelik Belgesi tanzim edecek,


  Nitelik belgesi örneği için tıklayınız . (NİTELİK BELGESİ)


  (2) Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında adaylarla birlikte göndermek üzere şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır.


  e. Seçim aşamaları 31 MAYIS – 06 HAZİRAN 2018 tarihleri arasındadır. Bu tarihten önce terhis olan adayların belgeleri terhis tarihinden sonra Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.


  f. İlk amir tarafından, hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların internet üzerinden başvurması sağlanacaktır. Adayların elektronik ortamdaki başvuruları birlik komutanları tarafından kontrol edilecektir.


  g. Başvuru ve duyuru işlemleri sadece internet üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca posta v.b. yollar ile tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adayın kendisine aittir.


  ğ. Başvurusu kabul edilen adayların genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınav tarihleri internette yayımlanacaktır. Adayların mağdur olmamaları için internet sitesini takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu husus birlik komutanları tarafından adaya hatırlatılacaktır.


  h. Son başvuru tarihi 16 Nisan 2018 (saat 12.00)’dır.

  3. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

  a. Başvurusu kabul edilen adaylar iki grup halinde bir gün (08-09 Mayıs 2018 tarihlerinde) icra edilecek olan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi yazılı sınavlarına çağrılacaklardır.


  b. Sınav süresi bir gün olup muvazzaflık hizmeti devam eden adaylara birlik komutanlıkları tarafından Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nda yapılacak sınava katılmak üzere yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Adaylar yazılı sınavlardan sonra birliklerine döneceklerdir.


  c. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Sınavları (her bir ihtisas için ayrı ayrı olmak üzere) 50’şer sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı şeklinde olacaktır. Her soru ikişer puan olmak üzere her bir sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.


  ç. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavlarının her birinden en az 70 ve yukarı alan adaylar başarılı sayılacaklardır.


  d. Yazılı sınav sonuçları ile başarılı olanların seçim aşamalarına katılacakları tarihler

  (31 Mayıs – 06 Haziran 2018 arasında bir gün) internet üzerinden açıklanacaktır.

  4. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

  a. Ön Sağlık Muayenesi :


  Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.


  Söz konusu muayenede adaylarda aranacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.


  (1) Sağlık durumu itibariyle fiziki kabiliyet değerlendirme testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),


  (2) En az 168 cm. boyunda ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,


  (3) Vücut yapısı düzgün her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,


  (4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), Irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı(konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,


  (5) Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,


  (6) Görme bozukluğu nedeni ile gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu (lazer ameliyatlısı dahil) v.b. hastalık bulunmamak.  b. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi :


  (1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki kabiliyet değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Fiziki kabiliyet değerlendirme testi şınav, mekik ve 3000 m. koşu branşlarında yapılır.


  (2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Puanlama tablosu için tıklayınız.  c. Mesleki Uygulama Sınavı :


  (1) Fiziki kabiliyet değerlendirme testinde başarılı olan adaylar mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Mesleki uygulama sınavı; adayın yazılı sınavda başarılı olduğu ve istihdam edileceği ihtisasla ilgili araç, gereç, malzeme ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılır.


  (2) Değerlendirme ilgili Sınıf Okulu Komutanlığının belirleyeceği konularda ve puanlama cetveli esaslarına göre yapılır. Başarılı olmak için 100 puan üzerinden 60 puan ve üzerinde not almak gerekmektedir.  ç. Karar Mülakatı :


  Değerlendirmenin son aşamasıdır. Karar mülakatında adayın;

  · Genel görünümü,

  · Konuşma kusurları,

  · Heyecan durumu,

  · Söyleneni anlama,

  · Konuşma ve ifade yeteneği,

  · Düşüncelerde tutarlılık,

  · Cevabın ikna ediciliği,

  · Çok yönlü düşünme,

  · Davranışlarda denge,

  · Kendine güven hususları değerlendirilir.  d. Hastane Sevk İşlemleri :


  (1) Karar mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar "......... sınıfında uzman erbaş olur." kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili birlik komutanlıkları tarafından en yakın askeri hastanelere sevk edilirler.


  (2) Hastanelerden olumlu sağlık raporu alan adaylar almış oldukları ön muayene raporlarını öncelikle aşağıda belgegeçer numarasına gönderecekler, müteakiben posta/kargo ya da elden teslim edilmek üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na göndereceklerdir.

  5. DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

  a. Hastane muayenesi sonucunda "......... sınıfında uzman erbaş olur." kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.


  b. Performans puanı hesaplamasında genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınav notları ile fiziki kabiliyet değerlendirme testi ve mesleki uygulama sınavı notları dikkate alınmaktadır.


  c. Performans puan sıralaması ve adayların tercihlerine göre ihtisas bazında belirlenen asil ve yedek aday isim listeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.


  İRTİBAT İÇİN;


  Telefon : 0-232-251 16 00 / 4187 Belgegeçer : 0-232-251 92 78

  0-232-251 79 29

  Başvuru yapmak için www.tekok.edu.tr internet adresini ziyaret ediniz.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. 2018 jandarma uzman erbaş alımı
 3. Uzman Jandarma Erbaş Alımı 2018
 4. Uzman jandarma erbaş alım şartları
 5. uzman erbaş olmak için gerekenler
 6. uzman erbaş olmak için ne yapmalıyım
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri