Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Çocukların Tırnak Yemesi Neyin Belirtisi Tırnak yemek bazen çocuğun duygusal bir problemin dışa yansıması olabilir. Tırnak yeme kız erkek ayrımı yapmayan bir sorun… Bu davranışın

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Çocukların Tırnak Yemesi Neyin Belirtisi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Çocukların Tırnak Yemesi Neyin Belirtisi

  Tırnak yemek bazen çocuğun duygusal bir problemin dışa yansıması olabilir.

  Tırnak yeme kız erkek ayrımı yapmayan bir sorun… Bu davranışın altında yatan ne gibi sebepler olabilir, hangi duygusal sorunların dışa vurumudur? Tırnak yemenin nedenleri arasında hangi varsayımları zikredebiliriz? Tedavisi nasıldır gibi konuları Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Uzman Çocuk Ergen Psikiyatristi Dr. Ahmet Çevikaslan'a sorduk.

  Çevikaslan, "Tırnak yemenin her yaşta ve her iki cinste de görülebilen, zaman içinde de alışkanlığa dönüşebilen bir davranış bozukluğu olduğunu" belirtti. Dr. Ahmet Çevikaslan'a göre tırnak yeme anne babalar tarafından kötü bir alışkanlık olarak hafife alınıyor. Bu yaklaşımın yanlış olduğuna işaret eden Çevikaslan, "bazen altta yatan tıbbi veya duygusal bir problemin dışa vurumu da olabilmektedir" diyerek ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

  Başlangıç zamanını sorduğumuz Dr. Ahmet Çevikaslan, 3-4 yaşlarından itibaren başlayabildiğini ve her yaşta görülebileceğini söyledi. "Farklı araştırmalara göre çocukların ve erişkinlerin dörtte birinde, ergenlerin ise hemen hemen yarısında tırnak yeme görüldüğünü" aktaran Çevikaslan tırnak yemenin erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirtti.
  Uzman Çocuk Ergen Psikiyatristi Dr. Ahmet Çevikaslan  "Tırnak yeme davranışının nedenleri konusunda birçok varsayım öne sürülmüştür. Çeşitli tıbbi hastalıklar sonucu ortaya çıkabilir. Çevresel kaynaklardan öğrenme sonucu çocukta tırnak yeme gelişebilir. Zaman içinde keskinleşen engellenemez bir alışkanlık şeklinde gözlenebilir. Çocuğun; çevresinin dikkatini çekme çabası sonucu, sosyopatiler nedeniyle, özgüven eksikliği sonucu, çocuğun kendi davranışlarının farkında olamaması sonucunda da görülebilir" diyen Dr. Ahmet Çevikaslan tırnak yemenin Obsesif Kompülsif Bozukluk spektrumundaki hastalıklarla akrabalığının ileri sürülmekte olduğunu dile getirdi. Tırnak yemenin takıntı haline geldiği bir boyutun da varlığını dikkate almak gerektiğine işaret etti.

  Çocuk ergen psikiyatri uzmanı Ahmet Çevikaslan'a göre, tırnak yemenin en sık nedeni kaygı yüksekliği… İç gerginliğini azaltamayan çocukların tırnak yeme davranışına sık olarak başvurduğuna klinik çalışmalarında sık rastladıklarını aktaran Çevikaslan, biz klinisyenlerin tırnak yemenin bir anlamda stres azaltıcı bir eylem olduğu iyi biliriz diyor. Psikanalitik görüşün tırnak çocukluktaki oral döneme takılmanın işareti olduğunu ileri sürdüğü bilgisini de paylaşan Çevikaslan, tırnak yemenin yoğunlaşması çocuğu birçok riskle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

  Tırnak yemenin aşırı olduğu durumlarda çocuğun parmaklarını kullanarak yaptığı yazma vb eylemlerini yavaşlatabildiğinin görüldüğünü, çocuğun sosyal ortamlarda tırnak yemesini saklama çabası yaşadığı ve bunun gerginliği daha da arttırdığının bilindiğini söyledi.

  Dr. Çevikaslan; sürekli olarak elin ağzında olması ağız bölgesi ile dış ortam arasında mikrop taşınmasını arttırır, ağız bölgesinde enfeksiyon kaynağı olabilir diyerek başka bir noktaya dikkat çekti. Tırnak kenarlarının sürekli kemirme yoluyla travmatize edildiğinde tırnak kenarındaki cilt yapısını bozabildiğini, kanama dahi yapabildiğini gördüklerini söyledi.

  Çevikaslan şunları söyledi: Diş yapısında bozulmalar, ağız mukozası iltihapları görülebilir. Sürekli olarak tahriş olan tırnak yapısı bozulur, üstelik tırnak yiyenlerde tırnaklar daha hızlı uzar, yani hasta bir kısır döngüye girer. Son aylarda tırnak yeme davranışının kurşun zehirlenmesinde de payı olabileceği yönünde varsayımlar ileri sürülmüştür.

  Tedavi konusunda neler yapıldığını sorduğumuz Dr. Çevikaslan; tırnak yeme tedavisinde çeşitli yöntemlerin olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi: En sık başvurulan yöntemler davranışçı terapilerdir. Tırnak bölgesine çeşitli caydırıcı maddeler sürmek veya anımsatıcı işaretler koymak, ara sıra anne babalarca denenen bir yöntemdir. Tırnak yeme davranışı anında dikkat çeldirici uyaranlarla çocuğun farkındalığını arttırmak veya ödüllendirmeye yönelik yazılı kayıtlar tutmak da yararlı olabilir. Tırnak yeme davranışını daha kabul edilebilir davranışlarla değiştirmek de denenmektedir. Klinik tablonun ciddiyetine bağlı olarak çeşitli ilaçlar da denenmektedir.

  Çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı Dr. Ahmet Çevikaslan şunları sözlerine ekledi: En fazla yarar sağlayacak yaklaşım tedavinin her hasta için ayrı planlanması, adım adım çalışılmasıdır. Altta yatan klinik tabloya bağlı olarak davranış değiştirme yöntemleri, stresle başa çıkma eğitimi, gevşeme egzersizleri, gereğinde ilaç tedavileri olmalıdır


  Çocuk tırnak yeme alışkanlığına çoğunlukla 3-4 yaslarından önce başlamaz. (Çok ender olarak daha erken bir dönemde de görülebilir). Çocukların %33’ünde tırnak yeme davranışı görülür. Bu oran erken ergenlik çağına kadar sürer. Ergenlik çağında tırnak yiyen çocukların sayısı %40-45'e yükselir. Yani ergenlik çağına doğru çocukların hemen hemen yarısı tırnak yeme davranışı gösterir. Bunun nedeni olarak gençlerin çevreden onay görmemeleri olarak değerlendirilir. Ayrıca tırnak yiyen çocukların ailelerinin çoğunda tırnak yiyenlere rastlanmaktadır. Bunun içinde tırnak yemenin bir taklit olduğu ve büyükleri taklit etmek suretiyle öğrenildiği ileri sürülmektedir. Ergenlik çağında sosyal onay görenlerin çoğu bu alışkanlığı terketmektedir.


  Tırnak Yeme Davranışlarının Nedenleri

  Tırnak yeme davranışından çok bu davranışa neden olan olayları saptamak gerekir. Bu davranışın altında yatan sebepler parmak emmede olduğu gibi çoğunlukla psikolojik rahatsızlıklardır.
  Alışkanlık daha çok baskı altına alınmış heyecanların ilgilendiği durumlarla olup, çocuk bunun arzu edilmeyen bir davranış ve alışkanlık olduğunu anlayınca kökleşmekte olduğu görülmektedir.
  Tırnak yeme bir güvensizlik belirtisi olarak kabul edilir. Aile içinde otoriter bir eğitimin uygulanması, çocuğun sürekli azarlanarak eleştirilmesi, kıskançlık, yeterli ilgi ve sevgi görememe sıkıntı ve gerginlik baslıca nedenlerdir.
  Anne babanın yaşantısı da önemli bir etkendir. Anne-baba geçimsizlikleri, anne babanın sık sık kavga etmesi, ailedeki sorunlar çocuklarda tırnak yeme gibi davranışlara neden olur. Bunun yani sıra anne babanın aşırı kaygılı olması, çocuğu aşırı derecede koruyup kollaması ayrıca anne babanın çocuklar arasında ayrım yapması çocuklar arasında kıskançlığa yol açar. Bu da dolaylı şekilde kendini tırnak yeme olarak gösterir.
  Tırnak yeme daha önce belirttiğimiz gibi taklit yoluyla da edinilebilen bir davranıştır. Ailede herhangi bir bireyin tırnak yeme davranışı göstermesi doğal olarak çocuğun ilgisini çekecektir. Ayrıca tırnak yeme davranışı olaylara bağlı olarak gelişebilmektedir. Çocuğu tedirgin eden herhangi bir olay veya çevrede onun için hoşnutsuzluk yaratacak herhangi bir durum bu davranışı göstermesine yol açar.

  Tedavi Ve Alınabilecek Önlemler

  En etkili yöntem 3-4 yaşlarına kadar bu alışkanlığın anne-baba tarafından görmezlikten gelinmesidir. Daha sonra bu alışkanlık devam ederse;
  Çocuğun gerginlik ve uyumsuzluk nedenleri iyice araştırılmalı ve bunlar saptanarak çözüm getirilmelidir.
  Çocuğu azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemlerin uygulanması yararlı olmamaktadır. Hatta kimi zaman daha ağır duygusal problemlerin çıkmasına neden olabilir.
  Çocukları korku kaygı yaratacak durumlardan uzak tutmak gerekir.
  Küçük çocukların kaygı, korku verici televizyon filmlerini izlemeleri, kavgalı olaylarda bulunmaları çocuğu heyecanlandıracağı için sakıncalıdır.
  Tırnak yiyen çocuklara geceleri yatarken eski hafif eldivenleri giydirmek. Çocuk gece tırnaklarını yemek veya ısırmak istediğinde hatırlatıcı olması bakımından yararlı olabilir.
  Parmak ve tırnağa acı fakat zararsız bir sıvı sürülebilir. Bu hem hatırlatıcı ve hem de tırnağını ağzına götürdüğü zaman acı ile birleştiğinde bu alışkanlığı terk etmeye yardımcı olabilir.
  Çocukların ilgisi başka yöne çekilebilir. Sinema, televizyon izlerken veya radyo dinlerken onun ağzını çiğneyecek bir şeyle meşgul etmek tırnak yemenin ve ısırmanın yerine gelecek bir etkinlik olabilir.
  Çocukları ara sıra başarılarından dolayı ödüllendirme bazı durumlarda yarar sağlayabilir. Ancak bunun kısıtlı ve uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi takdirde çocuk yeni ödüller almak için bunu kullanabilir.
  Çocuğun kendi tırnak bakımıyla uğraşması da yararlı olabilir. Bunun içinde çocuğa manikür ve pedikür malzemeleri alınabilir.
  Son söz ve bir önlem olarak tırnak yemenin ve ısırmanın çok kötü bir alışkanlık olmadığı ve bunu isteyenlerin kolaylıkla terk edebilecekleri çocuklara anlatılmalıdır. Çocuk buna inandırıldığı zaman bu alışkanlıktan vazgeçmek için çaba gösterecektir. Çünkü dış etkenler çocuğun bu alışkanlıktan vazgeçmesine fazla etkili olmamakla bazı hallerde alışkanlığın kökleşmesine ve başkalarını kızdırmak ve huzursuz etmek için bir araç olarak kullanılmasına neden olmaktadır.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Tırnak hastalıklarından korunmak, el kremi kullanmak, manikür, oje enfeksiyonu, pedikür, s
 3. Çocukların Yemesi Gereken En Önemli Gıdalar
 4. Tırnak Batması-Tırnak Batmasının Sebepleri, tırnak batmasının tedavisi, tırnak batması ned
 5. Tırnak uzatmanin cabuk yolu,Tırnak Uzatma ,Tırnak uzatmanın en kolay ve hızlı yolu
 6. Hızlı Tırnak Uzatmanın yolu, cabuk tırnak nasıl uzar, çabuk tırnak uzaması, çabuk tırnak u
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri