Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

türkiyede bulunan platolar , türkiyede bulunan platoların isim leri , türkiyedeki platolar Kuzey Anadolu Platoları Oldukça en gebe li olan Kuzey Anadolu `da plato düzlükleri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkiye'de Bulunan Platolar, Türkiyedeki platoların isimleri, türkiyedeki platolar nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar
  türkiyede bulunan platolar,türkiyede bulunan platoların isimleri,türkiyedeki platolar


  Kuzey Anadolu Platoları

  Oldukça engebeli olan Kuzey Anadolu `da plato düzlükleri fazla değildir En önemlileri Batı Kara denizde Safran bolu ve İstanbul boğazının iki yanında yer alan Çatalca-Kocaeli Platolarıdır Çatalca-Kocaeli platosu, aşındırılarak peneplen hale gelmiş yüzeylerin yükseltisiyle oluşmuştur Ancak bu yükselme 200-400 m değerleri arasında kaldığından alçak platolara girmektedir Üzerinde alçak tepelikler mevcuttur Çatalca sırtları ile Çamlıca tepeleri gibi Bu plato trakya`da da devam eder.
  Batı Karadeniz de yer alan Safranbolu platosu ortalama 500 m yükseltiye sahip peneplen ve alçak platolardandır Yenice (Filyos) ve kolları Devrek , Araç, Soğanlı ırmaklarıyla parçalanmış olan bu plato kalkerli yapıda olup voklüz kayalıklara sahiptir Bu kaynaklar sayesinde platodaki vadilerde ileri tarım söz konusudur.
  Peneplen platolarının diğer platolardan farkı bunların aşınım yüzeylerinden meydana gelmiş olmalarıdır Peneplen platoları çoğu kez eski kütleler olduklarından , yüzeyce eski kütlelere ait kayalar yer almakta ve bu eski kütleler içinde altın, gümüş, platin, nikel, krom, çinko, pirit, volfram gibi maden cevherlerine rastlana bilmektedir Üstelik bu madenler yüzeyde yada yüzeye çok yakın oldukları için kolayca işletile bilmektedirler Peneplen platoları için diğer bir özellik pınar ve kaynakların bu sahalarda yoğunlaşması ve kaliteli içme sularının özellikle bu sahalarda bulunmasıdır.

  Güney Anadolu (Akdeniz) Platoları

  Güney Anadolu`nun en önemli platosu Taşeli platosudur .Toros Dağlarının orta bölümünde yer alan bu plato, karstik etkilerle oluşmuştur Yüksekliği 2000m yi bulan Taşeli Platosu kalkerli kayalardan oluştuğu için yüzeyinde çok sayıda erime çukurları bulunur Bu platoda yüzeyde su bulmak güçtür, çünkü yağmur suları kalkerlerin çatlaklarından kırmızı renkli killi topraklar (Terra Rossa) birikmiştir Bu özelliğe taş çöllerini anımsattığından Taşeli platosu denmiştir Plato, Ermenek ve Göksu ırmaklarıyla parçalanmıştır.
  Taşeli Platosunda sürekli yerleşmeler yoktur: Taşeli platosunun belirtilen özelliklerine göre değerlendirilmesi yapıldığında bu platoda neden yerleşmenin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar Plato kırsal yaşam bakımından daimi yerleşme sınırları dışında kalmaktadır Kır yerleşmeleri su kaynaklarına bağlı olarak kenar yamaçlarda yer almıştır Bu alanda temel uğraş hayvancılıktır Kışı köylerde geçiren
  insanlar ilk baharda plato üzerinde karların erimeye ve otsu örtüsünün gelişmeye başladığı tarihte platoya tırmanırlar Platoya ulaşan sürüler daha çok dolinlerin tabanında gelişmiş ot ve dikenlerle beslenirler Bu kısıtlı olanaklara karşılık en büyük güçlük hayvanların su gereksiniminin sağlanmasıdır Yer yer sulu çukurlar ve ilkel sarnıçlar bu problemi kısmen çözümler Ancak su azlığı , ot örtüsünün yetersizliği arazinin engebeliliği, kaya yüzeylerinin lapyalar yüzünden çok pürüzlü olması gibi nedenlerle plato üzerinde keçiden başka hayvan yetiştirmek mümkün olmaz
  Plato son bahara dek süren yayvancılık bu mevsimde sislerin ve soğukların bastırması ile sona erer, plato adeta kış uykusuna çekilir
  Teke platosu da karstik oluşumlu diğer platodur Nüfuslanma az ve tarım geridir Üzerinde çok sayıda erime çukuru bulunur.

  Batı Anadolu Platoları

  Hafif dalgalı düzlükler ve tepelikler halinde Saroz körfezi çevresinde, Çanakkale – Balıkesir arasında ve İç Batı Anadolu da yer alırlargüneyde menteşe eski kütlesi peneplen plato örneği oluşturur İç Menteşe platosu, Büyük Menderes ve kollarıyla parçalanmış, kimi yerinde vadiler genişleyerek ovaları oluşturmuş.
  (Tavsa,Yatağan,Çine,Bozdoğan) kimi yerinde daralıp dikleşir Yüzeyi verimsiz toprakla örtülüdür Su potansiyeli zayıf olduğundan tarım geridir Son yıllarda seracılık ön plana çıkmıştır Bu gelişme her şeyden evvel platoyu terk etmeye hazırlanan kır nüfüsunu yeniden toprağa bağlaya bilmiştir.
  İç batı Anadolu da Kula platosu volkanik oluşumludur Yüzeyinde ilginç volkanik şekiller yer almaktadır.

  İç Anadolu Platoları

  Burada, hafif yarılmış aşınım platoları olan Yukarı Sakarya, Haymana, Cihanbeyli, Obruk ve Bozok platolarıyla, volkanik yapılı Niğde-Kayseri platoları ve bir peneplen plato olan Uzun yayla vardır.
  Yukarı Sakarya platosu ortalama 800m yükseklikte olup Sakarya `nın kollarıyla yarılmıştır Toprakları verimli, su kaynağı bol olduğu için ileri tarım sahasıdır
  Haymana-Cihanbeyli, 1000-1200m yüksekliğe sahip masa görünüşlü bir platodur Kuvvetli akarsu olmadığı için fazla parçalanmamıştır Kuru tarım yaygındır Burası aynı zamanda tiftik keçisinin vatanıdır.
  Obruk platosu tuz gölünün güneyinde yer alır Güneyde Karaca dağ, Hasan ve Melendiz volkanlarına yaslanır Fazla parçalı değildir Platonun güneyinde Konya ovası yer alır.
  Bozok platosu Kırşehir eski kütlesinde yer alır Kızılırmak ve yeşilırmak`ın kollarıyla parçalanmıştır.
  Niğde-Kayseri platosunda yüzeye yayılan tüf, lav ve bunların ayrışmasıyla oluşan maddeler, verimli toprakların yer almasına neden olmuştur Özellikle volkanik dağlardan doğan dere ve çayların getirmiş olduğu topraklar alçak ve çukur alanlarda birikerek kalın alüvyon tabakaları oluşmuşlarıdır Bu durum tarımsal potansiyeli artırmıştır Bu plato Toros dağlarının gediklerinden gelen nemli hava kütleleri sayesinde çevreye göre çok yağış alabilmektedir Dağ üzerinde biriken karlar, bölümün su gereksinimini sağlayan depo durumundadır Dağların eteklerinde ortaya çıkan çok
  sayıda su kaynağı, su potansiyelini daha da artırarak sulu tarıma elverişli bir zemin hazırlar.
  Platoda Jeotermal kaynakların varlığı da tespit edilmiş ancak henüz yararlanmaya geçilmemiştir Bunların yanı sıra özellikle Nevşehir ve Ürgüp yörelerinde lav ve tüflerin zemine yayılarak erozyona maruz kalmalarıyla peri bacaları oluşmuştur Bu şekiller turizm açısından değerli olduğu gibi yöre halkına barınak ya da yiyecek deposu olarak yarar sağlar.
  Bu platoda vadi içi ovalarında tarım önem kazanmıştır Tahıl (buğday, Çavdar…) baklagil, şekerpancarı, patates, soğan gibi kültür bitkileri ilk sırada yer alır, elma yetiştiriciliği ve bağ kültürleri ise meyvecilik açısından ileri bir tarımsal etkinlik olarak dikkat çeker Bu bölümdeki bağlar Ürgüp ve Niğde`yi Türkiye çapında şarapçılık merkezi durumuna getirmişlerdir
  Niğde – Kayseri platosu volkanik oluşumludur Uzun yayla bir peneplen platodur ancak oldukça yüksektir.

  Doğu Anadolu Platoları

  Genellikle volkanik yapılıdırlar En yüksek plato Erzurum-Kars platosudur 2000m ye yakın yükseltiye sahiptir Türkiye” nin en önemli otlak sahasıdır Diğer volkanik plato Murat platosudur Murat ve kolları ile parçalanmıştır Platoda Tunceli ve bir volkanik dağ olan Bingöl dağı yükselir.

  Güneydoğu Anadolu Platoları

  Türkiye” nin İç Anadolu”dan sonra, diğer büyük plato sahası Güneydoğuda yer alırGaziantep platosundan başlayan platolar serisi Mardin ”e kadar uzanır Ancak bu plato kuşağı içinde yer alan volkanik engebeler platoyu kesintiye uğratır Bu nedenle platolar birbirinden ayrı parçalar halinde bulunurlar Bunların içinde en karakteristik olanı Urfa-Suruç-Hilvan-Siverek- Viranşehir ve Ceylan pınar ; içine alan kısımdır Urfa-Viranşehir-Hilvan Platosu diye adlandırılan bu plato Fırat ve kolları tarafından hafif yarılmış aşınım platosudur Platonun yüzey şekilleri Kuzey-Güney yönlü değişir Güneyde hafif dalgalı ava görünümünde iken kuzeye çıkıldıkça dik yamaçlar halinde devam eder Bu yamaçlar arasında büyük düzlüklere de rastlanabilir Kalkerden oluşan plato yüzeyi üzerinde toprak örtüsü geniş ölçüde yitirilmiş olup zemine ince bir toprak tabakası ile taş ve çakıllar hakimdir Plato yüzeyi üzerinde toprak ve su azlığı nedeniyle bitki örtüsü son derece fakirdir Buralarda tek bir köye bile çoğu kez rastlanmaz Geniş plato yüzeyi nacak ilk baharda sürücülere mera hizmeti görebilir Alanın en büyük sorunu su teminidir GAP ile devlet bu sorunu çözümleyerek yöreyi ekonomiye kazandırılmaya çalışılmaktadır Gaziantep platosu batıdan gelen nemli hava kütlelerine açıktır Fırat`ı hafifçe parçaladığı bu sahada yer alan ova “verimli hilal” olarak anılmaktadır Doğal bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitlilik gösteren coğrafi potansiyeli yüksek bir sahadır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türkiyedeki Ovalar ve Platolar nelerdir, Türkiyedeki ova ve platoların isimleri
 3. Türkiye'nin Platoları, Türkiyedeki platolar, Türkiyede bulunan platolar
 4. Türkiyedeki Ovalar ve Platolar - Türkiyedeki ova ve platoların isimleri
 5. Türkiyedeki ovalar ve yerleri,türkiyedeki önemli ovalar ve platolar,
 6. Platolar, Platolar Nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri