Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Âhir zamanda genç olmak… özellikle de Müslüman bir genc… Âhir zamanda genç olmak… özellikle de Müslüman bir genc… Böyleyseniz işiniz çok zor… Sahip olduğunuz iman

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Âhir zamanda genç olmak… özellikle de Müslüman bir genc…

  Sponsorlu Bağlantılar
  Âhir zamanda genç olmak… özellikle de Müslüman bir genc…

  Âhir zamanda genç olmak… özellikle de Müslüman bir genc…
  Böyleyseniz işiniz çok zor…


  Sahip olduğunuz imanı muhafaza etmek ise zorların zoru.
  Peygamberlerin Efendisi de bu zorluğa yüzyıllar öncesinden işaret ederek
  "Âhirzaman da imanı muhafaza etmek kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak
  diyor" ve devam ediyor, "Kişi sabah evden imanlı çıkacak, akşam eve imansızgelecek, akşam imanlıyatacak sabah imansız kalkacak".
  Biraz geniş bir açıdan bakıldığında Peygamber Efendimizin üzerinde durduğuâhirzaman bundan önceki zamanlarla bir çok benzerlikler gösteriyor.

  Bir ikilem arasında kalan ve buhranlar geçiren âhirzaman Müsluman gençliği,
  ateşin içine atılan Hz. İbrahim'i, Firavun'un sarayında yetişen Hz. Musa'yı,
  Züleyha'nın karşısındaki
  güzeller güzeli Hz. Yusuf'u,
  balığın karnındaki Hz. Yunus'u,
  yaralar icindeki Hz. Eyyûb'u
  ya da sapıklar içerisindeki Hz. Lût'u andırıyor...

  Bu zaman Islamiyet'in çıktığı zamanla da benzerlikler gösteriyor.
  O zaman da
  Islam'ı tercih edenler maddi işkenceler altında ezilirken,
  şu zamanin Müslüman gençliği de belki maddi
  iskencelerden daha ağır olan
  manevi işkenceler altında huzursuz bir hayat yaşıyor...

  Âhirzamanı âhirzaman yapan ise, bu yukarıda zikredilen durumlardan yalnız
  birinin değil hepsinin bu
  zamanda toplanmış olması.

  Yani ateş (manevi), firavun, züleyha (yarı çıplak
  kadınlar), yara (manevi), işkence
  (manevi), balık (nefis) ve sapık yedigeni içerisinde
  hapsedilmiş bir Müslüman gençlik....

  Peki böyle dehşetli bir
  zamanda Müslüman gençlik neler hissediyor?

  Ne mi hissediyor?
  Bir ikilem ve
  onun yol açtığı bir buhran.
  Bir
  tarafta Allah-u Teâlâ'nın emirleri, diğer tarafta zamanın câzibedar
  fitnesinin gençleri kendi yörüngesine alma
  cabası,
  ve ikisi arasında bocalayan âhirzaman Müslüman gençliği...

  Elbette biliyor ki, Yaratan'ın emri her şeyin üstünde.
  Doğruyu biliyor,
  ihlasın kırılmaması gerektiğini de
  biliyor, ihlassızlığın zararlarını da. Ama bu bilmekle iş bitmiyor.
  Biliyor,bilmesine ama bu câzibedar ve şiddetle
  hücum eden günahlar karşısında mağlup oluyor.
  Istemeyerek de olsa şeytanın tuzaklarından birine yem oluyor
  ve giriyor günaha...

  Ardından gelen büyük bir pişmanlık… Edilen tövbeler…
  Yapılan yeminler… Kılınan namazlar… ve sonrasında yine bir tuzak ve
  yine bir mağlubiyet.
  Ve kişinin
  kendisine atfettigi bir vasıf "günahkar".

  "Ben bir günahkarım, günahlardan kendimi alıkoyamıyorum" diye
  içten içe mırıldanmalar. Ve
  kendine atfedilen bu vasfın arkasından gelen yeis.
  Müslüman gencimizin
  kendine atfettigi tek masum vasıf bu mu?

  Tabii ki hayır!

  Ikilem içinde kalan ve tövbe ettiği günahların kapısına tekrar tekrar
  yanaşan bu gençlik, çevresine
  bakıyor… Her taraf mübarek dolu. Evde kaldığı, okulda görüştüğü arkadaş
  çevresi çoğunlukla mübareklerden
  müteşekkil. Ama kendisi de o mübarekler içinde bir 'namübarek'. Bu
  "namübarek" lik de ona büyük bir darbe
  vuruyor ve günahkarlık vasfının yanına bir de bu vasıf ekleniyor.
  Gel gelelim bu Müslüman gencimiz, insanların kendi 'namübarek' liğini
  bilmesini istemiyor. Istemediği için de bu vasfı
  gizleme yolunu tercih ediyor...

  Ve üzerine mübarek' marka bir elbise giyerek insanlar arasında hayatıni devam
  ettiriyor. Görünüşte giyilen bu mübarek
  marka elbise gencimizi biraz rahatlatmasına rağmen gerçekte onu üçüncü bir
  uçuruma daha sürüklüyor.

  Nasıl mı?

  "Ben" diyor, "iki yüzlüyüm, mübareklerin arasında bir mübarekken onlar
  olmadığında ise bir 'namübarek' im.

  'Günahkâr' lık ve 'namübarek' lik vasıfları masum gencimizi boğmaya
  yetmiyormuş gibi yanına bir yenisi daha ekleniyor.

  O da 'riyakarlık'. Ve bu üç enkaz altında boğulmaya başladı
  âhirzaman gençliği.

  Bu üç darbe yetmiyormuş gibi dördüncü darbe de beklenmedik bir yerden
  geliyor.
  Âhirzaman gençliğinin çoğu sahip olduğu bu üç yüz kızartıcı vasfın
  başkaları tarafından bilinmesini istemediğinden onları gizleme yoluna
  gidiyor.

  Arkadaşlarının arasına çıkarken 'ihlas' ve 'mübarek' marka
  elbiselerini giyiyor.
  Dışarıya karsı daima mübarek görünümü çiziyor...

  Halbuki Bediüzzaman hazretlerinin tabiriyle içi dışına bir çevrilse her şey ayan
  beyan ortaya çıkacak...

  Bir çok kişi kendi gerçek görünümünü sakladığı ve vücudunun her tarafını
  kaplamış olan yaraları, üzerine giydikleri
  elbiselerle örtmeye çalıştıklarından, onu gören karşıdaki kendini
  'namübarek' hissediyor...

  Halbuki o kendini "namübarek" hisseden de yaralarının üzerine giydiği
  mübarek marka elbiselerle ortalıkta. Kısacası bu
  üç vasfa sahip olduğunu bir çoğu düşünüyor ama düşünenler de bunu dışarı
  vurmaktan kaçındıklarından herkes sadece bu gibi buhranları kendisinin
  yaşadığını ve bu üç vasfa sadece kendisinin sahip olduğunu zannediyor.

  Iste
  Müslüman gençliği sarsan dördüncü deprem. 'Günahkar' lıkta, 'namübarek'
  likte ve 'riyakar' lıkta yalnızlık.

  Beşinci depreme geçmeden önce biraz psikolojiden bahsetmek gerekiyor...

  Psikolojide şu vardır;

  eğer insanda bilişsel huzursuzluk diye bir durum
  varsa insan bu huzursuzluğu gidermeden huzurlu bir hayat süremez.

  Bunu bir
  örnekle açalım.

  Mesela sigara içen bir adam, sigaranın zararlarını anlatan bir yazı
  okuduğunda, sigaranın kansere yol açtığını ve her içilen sigaranın ömrü 5
  dakika kısalttığını öğrenince bir bilişsel huzursuzluk yaşıyor.
  Yani bir
  tarafta kendi yaptığı, diğer tarafta okuduğu haber. Kendisi ise ikisi
  ortasında kalmiş biçare bir nefer.

  Bu huzursuzlukla 'huzura doğru' yürümek
  ise başlı başına bir zafer.

  Bu insanın yapacağı ilk iş bu huzursuzluğu gidermek.
  Bu da iki türlü oluyor;
  ya sigarayı bırakacak ki, gayet zor ama bu ikilemden ve bilişsel
  huzursuzluktan kurtulmanın da en selametli çaresi,

  ya da yaptığı işi
  rasyonalize (mantıksallaştıracak) edecek. Nasıl mı?

  Ilk önce kendisi gibi
  sigara içen büyük zâtları arayacak
  "Bak Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızda da
  içiyor; sanatçıların çoğunun ağzından sigara hiç düşmüyor" diyecek.

  Sonra
  "Hem Ahmet 60 senedir içiyor ama sapasağlam, hem sigara içerek daha az
  yaşayacağım ama yaşamım daha keyifli olacak" gibi yaklaşımlarla kendini
  rahatlatma yoluna gidiyor. Diğer bir çare olarak da okuduğu haberi
  yalanlamak yoluna gidiyor ve o habere münafi bir başka habere cankurtaran
  simidine yapışır gibi sarılıyor.

  Kısacası çaldığı minareye bir kılıf
  uydurarak bir nevi huzur buluyor… Ama sahte bir huzur…

  Aynen böyle de, islediği günahların büyük azaplara yol actığını ve bunun da
  cehennemi intac ettiğini,
  kimsenin görmediği günahları meleklerin ve Allah-u Teâlâ'nın gördüğünü bilen
  âhirzaman Müslüman genci,
  giriyor bir bilişsel huzursuzluğa… Günah işlemekten kendini bir türlü
  muhafaza edemiyor. Günahlardan da
  yakasını kurtaramadığı için bilişsel huzursuzluk devam ediyor.

  En iyisi yapılan bu işi rasyonalize edeyim, yani yaptığım işe bir kılıf
  bulayım diyor. Tam başlayacakken
  birden düşünüyor "Şimdi işlediğim günahı haklı mı çıkarayım" deyip küfrün
  kapısına yanaşmaktan
  korkuyor. Böylece rasyonalize yolu da kapanmış oluyor. Belki de en derin
  depremi bu anda yaşıyor. Iki arada
  bir derede, asağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık misali.

  Iste yaptıkları günahları ne rasyonalize edebilen ne de onlardan
  kurtulabilen âhirzaman genci bilişsel
  huzursuzluk içinde hayata devam etmek zorunda kalıyor.

  Böylece daima:
  psikolojik olarak sorunlar yaşıyor, gün
  geçtikçe daha da asabileşip daha da alıngan hale geliyor.
  Kendisine daima
  hakaret ediyor ve karamsarlaşarak hayatını zehir ediyor...


  Bir kısmı bu beş sarsıntı altında hayatlarına aksak devam ederken,
  imanı
  zayıf olanları çok daha büyük sarsıntılar bekliyor.
  Imanı zayıf olan bir kısım Müslüman genci içinde
  bulundukları durum o kadar sıkıyor, o
  kadar sıkıyor ki, boğulmamak için, kendisi gibi birkaç kişi aramaya
  başlıyor...

  Ama aynı grup içinde bulunduğu
  arkadaslarına bakıyor.Onların hepsi mübarek, kendisine benzeyen kimse yok.
  O kapı da kapandı.

  Mevlânâ'nın nasihatini dinlemeyip de olduğu gibi görünüp ya da göründüğü
  gibi olamayanlar bu biçare gencimizi daha hazin bir maceraya sürüklüyorlar.

  Eğer âhirzamanın bu Müslüman genci sağlam bir îmânî ders almamışsa,

  bu bilişsel huzursuzluğu gidermek için akla gelmedik yollar deniyor. Artık
  îmânî derslerin yapıldığı mekanlara uğramak istemiyor. Uğrasa yeni şeyler
  öğrenecek, ama dışarı çıkınca onlara zıt hareketlerde bulunacak, bilişsel
  huzursuzluk daha da artacak.

  Hem kendisi o gruba ait değil ki, o 'namübarek', onlar ise mübarek,
  mübareklerin arasına ancak mübarekler girer !...


  Bir kısmı bu yolu seçip îmânî dersleri bırakırken diğer bir kısmı da yine bu
  sebeplerle îmânî derslerin
  yapıldığı evlerde kalmasına rağmen oraları terk ediyor.

  "Ben onların
  arasında yaşayamam, onlar çok temiz
  safi, mübarek insanlar, benim ise öyle kusurlarım var ki, onlar arasına
  giremem." gibi mülahazalarla bir kale hükmünde olan evlerinden cıkıp
  kendini düşmanın kucağına bırakıyor....

  Bediuzzaman hazretlerinin tabiriyle bir
  sineğin ısırmasından kaçarken yılan ısırmalarına hedef oluyor.

  Bu îmânî derslerden haberi olmayan diğer bazıları daha da ileri giderek
  küfre doğru adım adım yaklaşıyor.

  Kendi işlediği günahı inkar edemiyor,bilişsel huzursuzluğunu gidermek istiyor

  Bunun icin çareler ararken, Cehennem'in, meleklerin hatta Allah'ın
  yokluğunu arzu ediyor.(!)

  Ve bu uğurda bulduğu küçücük delillere can
  havliyle sarılarak onları büyük bir delilmiş gibi görüp mukaddesatın
  inkarına yanaşıyor.
  Ve Bediuzzman'in dediği "her günahta küfre gidecek bir
  yol vardır" sözünün fiili tasdikcileri arasına giriyor.

  Bu kadar zor durumda bulunan âhirzamanın bu muzdarip gençlerine elbetteki
  bir çok müjdeler var!!

  Ilk
  olarak Allah'u Teâlâ,
  "Eğer kendisinden yasaklanmakta olduğunuz günahların
  büyüklerinden kaçınırsanız, sizin
  küçük günahlarınızı örteriz ve sizi çok hoş bir yere (cennete) koyarız"
  buyuruyor.

  Ve başka bir âyette ise,
  "Ey nefisleri aleyhine günah işlemekle ömürlerini israf eden kullarım! Günahlara
  bulaştık diye Allah'ın rahmetinden
  ümit kesmeyin! Süphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar" müjdesi ile
  âhirzamanin günaha saplanan biçare
  gençleri bir nebze olsun rahatlatılıyor...

  Bununla beraber, Yüce Rabbimizin
  Gafûr (cok bagışlayan), Tevvâb
  (tövbeleri tekrar tekrar kabul eden),
  Rahîm (kullarina cok merhamet eden) ve
  Settâr (ayıpları ve günahları
  örten) isimleri biz gençliğin imdadına yetişiyor ve onlara yeni kapilar
  açıyor.

  Yüce Allah'tan sonra müjde,
  âlemlerin efendisi Hz. Muhammed aleyhisselâmdan
  geliyor. O da âhirzamanın
  bunalmış gençlerini teselli edercesine şöyle buyuruyor:

  "Eğer siz
  (sahabeler) benim dediklerimden birini
  yapmazsanız, cehenneme girersiniz, ancak öyle bir zaman gelecek ki,
  söylediklerimden birini yapan cennete
  girecek"

  Müjdeler devam ediyor.
  Asrımızın âlimi Bediuzzaman Said Nursi'de
  âhirzaman gençliğine hitaben diyor ki,

  "Sizler bu meşakkatlere sabretmekle
  sahabelerin küçük kardeşleri oluyorsunuz."

  Tabii, bu müjdelere güvenip de yan yatmak âhirzaman gençliğine yakışan bir
  hareket değil.

  Peki bu durumda neler yapılması gerekiyor.

  Aslında is nefsin dizginini eline alabilmekten geçiyor.
  Nefsin dizginini eline almanın en tesirli yolunu yinePeygamberimiz bildiriyor.
  O da nefsi aç bırakmak, yani diğer bir deyişle
  oruc tutmak.
  Âhirzaman Müslüman gençliğinin en azından haftanın Pazartesi ve
  Persembe günlerini oruçlu geçirmesi gerekiyor.

  Ta ki nefsin dizginini eline alabilsin ve nefsi
  kendisinin degil, kendisi nefsin efendisi olsun.

  Iş oruc tutmakla bitmiyor. Onun zikirlerle desteklenmesi gerekiyor.

  Kur'an
  bizlere Yusuf aleyhisselâmın Züleyha'nın karşında,
  Yunus aleyhisselâmın balığın karnında, Eyyub
  aleyhisselâmın hastalıklar ve yaralar
  karşısında,
  Ibrahim aleyhisselâm ates içerisinde okuduğu duaları ders
  veriyor.

  Bizler âhirzaman ateşinin içinde, nefis balığının karnında,
  cazibedar bir fitne olan yarı çıplak kadınların karşısında, manevi yaralar
  altında ezilen Müslümanlar olarak bu duaları çokca zikretmemiz gerekiyor.

  Bu dualar nasil ki, peygamberlerin bulundukları dehşetli durumlardan
  kurtulmasına vesile olmuş inşallah bizlerede faydası olur. Onun için bu
  duaları sabah-akşam en az 33'er defa tekrarlamak gerekiyor.

  Her gün Kur'ân-i Kerim'den bir parca okumak, ve âhirzaman fitnesine karşı
  bir kalkan vazifesi gören Sekine' ye devam etmek, Allah'in bin bir isminin bulunduğu 'Cevşen' ile
  O'nun dergahına yanaşmak,..

  bataklıktan kurtulmanın diğer çareleri arasında yer alıyor. Kur'an'dan bu
  zamanda özellikle okunması gereken parçayı ise âlemlere rahmet olarak gönderilen
  Efendimiz şöyle bildiriyor;

  "Kim onun (Deccal'in) cehenneminin
  belasına uğrarsa Allah'tan yardım dilesin ve Kehf Sûresi'nin ilk ayetlerini
  okusun ki ates Ibrahim (as)'a olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve
  selametli olsun"

  Son olarak da şunu unutmamak gerekiyor.
  Âhirzamanı âhirzaman yapan yol actığı bu manevi bunalım..

  Eğer bu bunalım olmasa bu zaman belki de âhirzaman olmayacak
  . Hem böyle bir zamanda böyle bir bunalımda olmak gayet normal.
  Anormal olmayan ise normal olmamak.

  Kısacası eğer böyle bir bunalımda bir nebze olsun kendimizi hissedemiyorsak
  asıl tehlike kapımızda demektir.

  Sahip oldukları takva neticesinde bu bunalıma sahip olmayanlar ise sözümüzün haricindedir
  ALINTI


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Fornarina Kış Koleksiyonu, Genç Modası, Genç Kızlara Özel Spor Giyim Mrkası, Harika Genç K
 3. Miu Miu Sonbahar Kış Koleksiyonu, Genç Kızların Çılgın Moda Tarzı, Marka Moda, Son Model M
 4. Özellikle de evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerinde mutlaka bulunması gereken t
 5. Gelin Çıkış Seremonileri … Baba Evine Görkemli Veda…
 6. Bekar genc bir erkekle dul genç bayanın evlenmesinde sakınca var mı?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri