Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Hangi dua ne için okunur Hangi dua neye iyi gelir , Hangi dua ne için okunur , Hergün okunacak dua lar İstihare Dua sı Yapılacak
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Hangi dua ne için okunur, Hangi dua neye iyi gelir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Hangi dua ne için okunur  Hangi dua neye iyi gelir,
  Hangi dua ne için okunur,
  Hergün okunacak dualar


  İstihare Dua

  Yapılacak her işin iyi ya da kötü olduğunu veya hemen yapmanın mı, yoksa ertelemenin mi daha uygun olduğunu anlamak için iki rek'at namaz kılınıp Allah'a duâ ederek işin sonunu kalbine ilham etmesini niyazda bulunmak sünnetir.

  İşte İstihare Duâsı;


  "Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. "

  "Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle."


  Evden Çıkarken Eve Girerken Okunan Duâ

  Resûlullah Efendimiz'in (s.a.v.) Hâne-i Saâdet'inden çıkarken okuduğu duâsı şöyledir:


  "Bismillâh. Tevekkeltü alellah. Allahümme innî eûzü en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev ezlime, ev uzleme. Ev echele, ev yüchele aleyye."


  "Allah'ın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım."


  Evden çıkarken okunacak bir diğer kısa duâ da şudur:

  "Bismillâh tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete kuvvete illâ billâh."

  "Allah'ın ismiyle (Allah'ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah'a dayandım. (O'na dayanıyor, O'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla olur."

  Bir kimse evine girerken şu duâyı okur:

  "Allahümme inni es'elüke hayra'l-mevleci ve hayra'l-mahrec. Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi harecnâ ve alellâhi -Rabbine- tevekkelnâ."

  "Allah'ım! (Evime) her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. (Hayırlı bir şekilde girmeyi ve hayırlı bir şekilde çıkmayı istiyorum) Allah'ım senin mübarek adını anarak (Bismillâh diyerek evimizden) çıktık. Rabbimiz Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik (Sana dayanıp, sana güvendik)."

  su icerken okunan dua

  Su içerken önce "Bismillâh" demeli, suyu üç yudumda içmeli, su bitince şu duâ okunmalıdır:


  "Elhamdü'lillâhil'lezî sekânâ azben fürâten birahmetihî, ve lem yec'alhü milhan ücâcen bizünûbinâ."

  "Şefkat ve merhametiyle bize tatlı ve lezzetli su içiren, işlediğimiz günahlar sebebiyle suyumuzu acılaştırıp, tuzlu kılmayan Rabbimize hamd olsun!"

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Hangi Namazda Hangi Sure Okunur
 3. hangi bölgede hangi türküler okunur
 4. Sabah namazına kalkmak için hangi dua okunur
 5. Nohutun Faydaları, nohut neye iyi gelir - nohut hangi rahatsızlıkları giderir
 6. Hangi sure besmelesiz okunur, hangi surenin başında besmele yoktur?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Arabaya Binerken Okunacak Dua

  "Bismillahi sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.) (11)

  Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

  Belli Bir Saatte Uyanmak İçin

  Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse Kevser sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa istediği saatte uyanır.


  Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman

  Tirmizi'nin Enes b.Malik'ten rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  Bir yerin ağrıdığı zaman elini ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:

  "Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ" (3)


  Boş Malayani Konuşulan Meclislerde

  Kim malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.
  "Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum Sana tevbe ediyorum.". (10)

  Çocuk Düşmemesi İçin
  Karısı hamile olup da erken doğum çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît" ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur.(7)

  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir Ya Bari Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." (7)

  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir. Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır. (11)

  "Fe hebli min ledünke veliyya" "Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb." "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm" (12) (13) (14)

  (Binnaenaleyh bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.) (12) (13) (14)

  Duanın Kabulü
  Büyük zatlar bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder demişlerdir. (7)

  Ezandan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettikleri
  "Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. (6)
  (Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriştir."
  İşinde sebat eden nimetine şükreden ibâdetini güzel yapan doğru konuşanlardan eyle! Sıhhat afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

  Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
  "Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
  Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

  Hastalığın Allah'ın izniyle sıhhate dönüşmesi
  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine :
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  "Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. (7)

  İhtiyacın karşılanması sıkıntının giderilmesi
  Bir şey isteyen düşman elinde bağlı kalan rızkında darlık olan ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak "Yâ Vehhâb" dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar sıkıntısını giderir.

  Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

  Hali değişen fakir garip kimsesiz hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif" ismini 100 kere okuyup Allah'tan hacet dilerse ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını giderir. (7)

  İki kişi arasındaki bir ihtilafın kaldırılması
  Bir yemek üzerine "Yâ Vedûd" ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar.(7)

  Kaybettiği bir şeyi bulmak
  Bir kimse bir şeyi kaybetse bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği şeyi Allah'ın izniyle bulur.(7)

  Kişinin Yaptığı Dualar İçerisinde En Hayırlısı
  "Allahümme innî es'eluke'l mu'âfâte fid dünya ve'l âhireti
  (Ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum." (3) Kulağıma gözüme sıhhat ver! Küfürden fakirlik ve kabir azabından zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

  Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua

  "Allahumme ahyini mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
  (Allah'ım yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat ölüm hayırlı olduğu anda da beni öldür.)

  Kur’ân-ı Kerîmi Bitirdiği Zaman

  Allahım! Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle Kur’ânı bana îmân nûr hidâyet ve rahmet kıl Allahım Kur’ân-ı kerîmden unuttuğum oldu ise bana hatırlat anlamadığım olduğu ise bana anlat gece ve gündüzde Kur’ân okumayı bana nasib et Kur’ân-ı kerîmi lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi.”

  Mubin Dua

  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Yâsin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa "Mubîn" duası okunmalı. (15)


  Servet İsteme Dua
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"
  (Allah'ım Senden hidayet takva iffet ve helal yoldan servet isterim.) (11)

  Sütü az olan kadın
  Bir kimse "Yâ Metîn" ismini bir yemek üzerine yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur. (7)

  Tuvalete Girerken Okudukları Dua
  "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine'l-hubsi ve'l-habâis.
  (Bismillâh. Allah'ım hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

  Tuvaletten Çıkarken Okudukları Dua
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."
  (Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip sıhhat ve afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.)

  Üzüntü ve Tasa Halinde
  "Ya Hayyu ya Kayyum birahmetike estagisu.
  (Ey diri olan ey Kayyum olan Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum." (

  Vesveseyi Önleme Dua
  "Amentü billahi ve rusulihi Allahu ahadün Allahussamedü lem yelid velem yuled velem yekün lehu küfüven ahad." (11)
  (Allah'a ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez içmez hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na hiçbir şey denk olamadı.)

  Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

  "Allahumme ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke sinetün ve lâ nevmün yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)
  (Allah'ım yıldızlar söndü gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah'ım Kayyûm olan Allah'ım gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)

  Yatağa Girerken Okudukları Dua
  "Allahümme kınî azâbeke yevme teb'asu ev tecme'u ibâdeke
  (Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin veya topladığın gün beni azabından koru.)" (2)

  Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
  "Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar Bismillah"
  (Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle başlıyorum.) (11)

  Yemek Yendiğinde Okunacak Dua
  "Elhamdü lillahillezi at'ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin."
  (Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah'a hamdederim." (11)

  Birlikte yemek yiyenlerin yapacağı dua
  "Elhamdü lillahillezi at'amena ve sekâna ve ca'alena minel muslimine"
  (Bizler yediren içiren ve bizi müsllümanlardan yapan Allah'a hamdederiz.) (11)

  Zalimden Korkar İsen
  Yâ ilâhe Cebrâîle ve İsrâfîle ve Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve münzelit Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân Kün lî câren min fülanibni Fülân min kezâ ve kezâ

  Zor bir işle karşılaşan
  "Yâ Bedi" ismini "Yâ bedîü's-semâvati ve'l-arz" şeklinde okusa Allahü teala hazretleri onun o zor işini halleder.
  Bir kimsenin önemli ve mühim bir işi olursa onun hallini bilemezse akşam ve yatsı namazı arasında "Yâ Reşîd" ismini 1000 kere okursa o işinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur. (7)
  Alıntı 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri