Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Gezi Türü türk edebiyatında gezi türü Gezi türü için daha önceleri Arapça kökenli "seyâhat" , "cevelân" gibi terimler kulla- nılıyordu. Gezi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Gezi Türü

  Sponsorlu Bağlantılar
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Gezi Türü

  türk edebiyatında gezi türü

  Gezi türü için daha önceleri Arapça kökenli "seyâhat", "cevelân" gibi terimler kulla-
  nılıyordu. Gezi notlarının kaleme alındığı eserlere ise "seyâhatnâme" deniyordu.
  Modern zamanlarda ise Türkçe bir kelime olan "gezi" terimi tercih edildi. Gezi yaza-
  rı gezip gördüğü yerlerin hem kendisi hem de okuyucular için tarihî ve coğrafî açı-
  dan ilgi çeken yönlerini, özelliklerini, kültürel, jeolojik, güzelliklerini, halkının gele-
  nek, görenek, törelerini yazar. Dünya edebiyatının en önemli gezi yazıları arasında
  13. yüzyılda Marko Polo'nun Uzak Doğu izlenimlerini içeren Seyahatnamesi ve 14.
  yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbn-i Batuta'nın İslâm dünyası gezilerini konu edi-
  nen Seyahatnamesi yer alır.
  1. Yurt İçi Gezi Yazıları
  Aşık Cemal, Amasya Seyahatnamesi (1926); Afet İnan Ankara-Samsun Arasında Tarih
  Gezisi (1946); Nahit SırrıÖrik Anadolu(1939), Bir Edirne Seyahatnamesi (1941), Kayse-
  ri, Kırşehir, Kastamonu (1955); İsmail Habib Sevük Yurttan Yazılar (1943); Sadri Er-
  tem Kıyılardan Stepe Bir Vagon Penceresinden (1943); Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şe-
  hir (1960); Ahmet Turan Alkan Altıncı Şehir (1992); Yusuf Kenan Ekşioğlu Türki-
  ye'de Otobüsle 10.000 Kilometre (1961); Reşat Nuri Güntekin Anadolu Notları I, II
  (1936,1966); Azra Erhat Mavi Anadolu (1969); Mahmut Makal Bizim Köy (1975); Ata
  AnbarcıoğluGezi Anıları(II. Bölüm, tarihsiz);Mehmet Önder Atatürk'ün Yurt Gezi-
  leri (1975); Taha Toros Atatürk'ün Adana Seyahatleri (1981)...
  2. Yurt Dışı Gezi Yazıları
  OsmanlıDevleti, 17. yüzyıldan itibaren değişik Avrupa devletlerine elçi gönderme-
  ye başlamıştır. Bunlar ülkeye dönüşlerinde resmî raporlar halinde yazdıkları sefa-
  retnamelerde bulunduklarıülke hakkında ayrıntılıbilgiler vermişlerdir. Bunlarıge-
  zi yazısıolarak da değerlendirebiliriz. Bunlardan Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efen-
  di'nin Fransa Sefaretnamesi (1720-1721) en ünlü olanıdır. Günümüzde Mustafa Ca-
  nelli Kâbe'ye Doğru (1995), Cengiz Çandar Güneşin Yedi Rengi (1987); Rauf Kemal
  1924 Senesi Avrupa Tetebbu Heyeti Raporları (1925); Yusuf Ziya Ortaç Göz Ucuyla Av-
  rupa (1958); Tahir Kutsi Makal Köylü Gözüyle Avrupa (1965); Sıtkı Yırcalı Batıya
  Kalkan Tren(1965); Ümit Yaşar OğuzcanAvrupa GörmüşAdam(1967); A. Süheyl Ün-
  ver Avrupa İzlenimleri (1969); Selahattin Batu Avusturya ve Venedik Günleri (1970);
  İsmail Habib Sevük Tuna'dan Batıya (1935); Yaşar Nabi Nayır Balkanlar ve Türklük
  (1936); Falih RıfkıAtayTuna Kıyıları(1938); Taymis Kıyıları(1934)... Yılmaz Çetiner
  Şu Bizim Rumeli(1967); Abdi İpekçiYarının Ülkesi Afrika(1959); Samet AğaoğluSov-
  yet Rusya İmparatorluğu (1967); Ahmet Bican Ercilasun Türk Dünyası Üzerine İnce-
  lemeler (1993); Murat Özsoy Turkuaz Günlüğü (1990); Erdem Bayazıt İpek Yolundan
  Afganistan'a (1985); Füruzan Yeni Konuklar (1977); Demir Özlü Berlin Güncesi 1989
  İlkbaharı(1991); Haldun Taner Berlin Mektupları(1984); Şevket RadoAmerikan Masa-
  lı(1950); Bedii Faik AkınSam Amca'nın Evinde, Amerika SeyahatlarıNotları(1954); İl-
  han Selçuk Güzel Amerikalı (1965); Sovyetler-İran-Amerika İzlenimleri (1976); Gülten
  Dayıoğlu, Amerika'ya Yolculuk (1990); Melih Cevdet Anday, Sovyet Rusya, Azerbay-
  can, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan(1965); Mehmet Aslantuğ"Bosna'da Gördük-
  lerim Bosna'yı Aştı", Aktüel, 5.10.1995; Hasan Ali Yücel İngiltere Mektupları (1958);
  Kıbrıs Mektupları (1958); Işıl Özgentürk Büyülü Bir Yolda (1998); Selahattin Batu İs-
  panya Büyüsü (1972); Afet Ilgaz Muhteremoğlu İtalya Mektupları (1962); Fikret Ot-
  yam Ne Biçim Amerika Ne Biçim Rusya (1970)...

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi Hangi Dönemler Arasındadır
 3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı İle İlgili Videolu Ders Anlatımı
 4. Servetifünun Dönemi Türk edebiyatı
 5. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Tekke edebiyatı hakkında bilgi
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri