Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Pir Sultan Abdal (Pir Sultan Abdal Kimdir? - Pir Sultan Abdal Hakkında) A) HAYATI : Yazılı kaynaklarda Pir Sultan Abdal'ın hayatı üzerine bilgi yoktur. Onun

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Pir Sultan Abdal (Pir Sultan Abdal Kimdir? - Pir Sultan Abdal Hakkında)

  Sponsorlu Bağlantılar
  Pir Sultan Abdal (Pir Sultan Abdal Kimdir? - Pir Sultan Abdal Hakkında)

  A) HAYATI :

  Yazılı kaynaklarda Pir Sultan Abdal'ın hayatı üzerine bilgi yoktur. Onun hayatı ile ilgili bilgiler ya kendi şiirlerinden, ya başkalarının şiirlerinden, bir de halk arasında anlatılagelen menkıbelerden ve söylentilerden öğrenilebilmektedir.

  1 ) Doğduğu Yer :

  Gerek eldeki şiirlere gerekse halk arasındaki söylentilere göre, Pir Sultan Abdal, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır bucağına bağlı olan Yıldız dağı eteklerinde bulunan Banaz köyündendir.

  2 ) Evi :

  Bugün, banaz köyünde, Pir Sultan'ın olduğu söylenen bir ev, evin önünde o zamanlardan kaldığına inanılan bir söğüt ağacı, ağacın altında da Pir Sultan'ın asasının ucuna takarak Horasan'dan getirdiğine inanılan büyük bir taş vardır. Bunların her üçüde köylülerce ziyaret yeri sayılmaktdır.

  3 ) Asıl Adı ve Soyu Sopu :

  Asıl adı şiirlerden öğrendiğimize göre, Haydar'dır. Şiirlerinde peygamberin soyundan geldiğini söylemektedir. Alevi-Kızılbaş'lar arasındaki söylentiye göre Hz. Ali torunlarından İmam Zeynel Abidin soyundan ve Can baba kolundandır. Ancak o çağlarda, övünmek yada sözünü geçirmek isteyen bir çok kimse kendisinin seyyid olduğunu ileri sürmüştür. Horasan'ın soyu olarak belirmesi hem manevi bir bağlantısı olabileceği gibi, soyunun sopunun oradan Anadolu'ya geldiği düşünülebilir.

  4 ) Tapşırması (mahlası) :

  Şiirlerinde Pir Sultan Abdal tapşırmasını kullanmaktadır. Tarikatta ileri gelenler ''Pir'' denir. Ayrıca tarikatın önde gelenlerine ''Sultan '' da denmektedir. ''Abdal'' sözü ise bir tasavvuf terimidir. Sofilerin inancına göre, insanları tanrı buyruklarına göre yöneten, fakat göze görünmeyen ve ''görünmeyen mevki sahipleri'' diye adlandırılan dört üyeli tanrısal örgütün kutsal üyelerinden birisinin adı ABDAL'dır. Ortaçağ'da Abdallar adını alan bir dervişler topluluğu ortaya çıkmıştır. Bazı sofi ve dervişler Abdal sanını almıştır

  5 ) Vücut Yapısı :

  Kızının söylediği ağıtta geçen bir dizeye göre uzun boylu ve mütenasip (orantılı ve uygun) bir vücuda sahip olduğu anlaşılıyor.

  6 ) Öğrenimi :

  Pir Sultan Abdal okuma yazma bilmekle beraber tarikat kuralları, peygamber ve evliyaların menkibe ve hayatlarını iyi bildiği anlaşılmaktadır.

  7 ) Tarikatı :

  Pir Sultan Abdal ''Şiilik'' mezhebinin aşırı bir kolu olan Oniki İmam'a inanan, Türkiye'de ise ''alevi'' ve ''kızılbaş'' diye adlandırılan tarikata bağlıdır.
  On iki İmam :
  Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakir,Cafer-i sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Nahyi, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi.

  8 ) Yaşadığı devir :

  İran tahtını ele geçiren Safeviler Alevi-kızılbaşlar tarafından meşru hükümdar olarak görülmeye başlandı. tahtta bulunan Şah İsmail kendini
  ''seyyid'' olarak tanıttı.Şah İsmailin oğlu olan Şah Masb Anadolu'da bazı yerleri ele geçirdi ve Şah Tasmasb'ın Mehdi olduğuna inanıldı. Bir takım ayaklanmalar çıktı. TAHMASB(1524-1576)
  Pir Sultan Abdal 'da bu ayaklanmalara katılmış hatta birine başkanlık etmiştir. Sivas'ta bu ayaklanmayı Hızır Paşa bastırmış ve Şairi yakalatarak Sivas'ta astırmıştır. Bu devirde bazı kaynaklara göre Kanuni Sultan Süleyman devrine rastlar.(1520-1566) Bazı kaynaklar ise bunun 1. Sultan Ahmet devrine rastladığını söylemektedir.

  9 ) Asıldığı Yer :

  Söylentiye göre Sivasta ''Keçi-Bulan'' denen yerde asılmıştır. Onun asılmasından sonra oraya ''dar-ağaç'' adı verilmiştir. şimdi ''kepçeli'' denmektedir.

  10 ) Mezarı :

  Mezarı tam olarak bilinmez 4 rivayet vardır;
  - Asıldığı yer
  - Erdebil
  - Bektaşı geleneğine göre Merzifon
  - Kemaliye (eğin) ile Divriği arasında Çiçek yaylası

  11 ) Çocukları :

  Anlaşıldığına göre Pir Sultan Abdal'ın üç oğlu birde kızı vardır. Oğulları; Seyyid Ali, Pir Muhammed, Er Gayıb. kızı ise Sanem'dir.


  B ) SANATI :

  Pir Sultan Abdal'ın sanatı hakkında kesin birşey söylemek doğru olmaz. Çünkü yüzyıllardan beri, yüzlerce şair, elbirliği ile Pir Sultan Abdal şiiri geleneği yaratmıştır. Sözlü edebiyatta hiçbir şiir ilk söylendiği gibi sürüp gitmez. Ekleme ya da çıkarmalar olduğu göre Pir Sultan Abdal'ın da şiirlerinde ilk halini aramak boş bir çaba olur. Onun kişiliğine ve düşüncesine uygun düşeni onun saymak en çıkar yoldur.
  Eldeki örneklere göre, Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde, ölçek(vezin), uyak(kafiye), biçim, dil, söyleyiş, mecaz bakımlarından halk edebiyatı geleneklerinin bütün özellikleri yaşamaktadır.

  1) Ölçek, Uyak ve Biçim :

  Bütün şiirlerinde hece ölçeğinin 11'li ve 8'li kalıplarıyla söyleyen ve tasavvuf geleneği dışına çıkarak aruz ölçeğini hiç kullanmayan Pir Sultan Abdal, nazım biçimi ve uyak konularında da halk edebiyatı geleneğine bağlı kalmış, şiirlerinin hepsini dörtlüklerle söylemiştir. Yarım uyak kullanmıştır.

  2) Konu :

  Konu bakımından, bir yandan tarikat inançlarını ve bu inançlar uğruna giriştiği savaşları anlatırken diğer yandan da aşk, doğa gibi konular üzerine din dışı şiirler söylemiştir.
  Tarikatla ilgili şiirlerinde baştan aşağıya Ali'ye, Ali çocuklarına bağlılık temasını işleyerek, Aleviliğin tüm temalarını vurgulamıştır. Bazı şiirlerinde ise inançları ve düşünceleri uğrunda hayatını feda etmekten çekinmeyen bir destan kahramanı olarak karşımıza çıkar. Hümanist (insancı) düzen görüşü ile öne çıkar. Şiirlerinin bazılarında diğer Anadolu saz şairleri ile aynı temayı işlemiştir. Bazen köylü bir şair kimliği ile ortaya çıkmıştır.

  3) Dil ve Söyleyiş :

  Pir Sultan Abdal genel olarak kendi çağının konuşma dilini kullanmıştır. İslam kültürünün etkisiyle dilimize giren bazı yabancı sözcüklerin halk ağzında bozularak Türkçeleşmiş biçimlerini yeğlemiştir. Ancak tam anlamıyla İslam kültürünün baskısından kurtulamamıştır. Kimi zaman aynı sözcüğün hem Türkçesini hem Arapçasını kullanmıştır.
  Pir Sultan Abdal şiirlerini, halk edebiyatı söyleyiş düzeni içinde kurmuş ; bütün saz şairleri gibi, mecazlı söyleyişe geniş yer vermiştir.
  Düşünce ve duygularını genel olarak rahat ve yapmacıksız olarak söylemiştir. Pir Sultan Abdal, halk edebiyatının kalıplaşmış söylenişini bıraktığı zaman Yunus Emre ve Karacoğlan gibi büyük bir söyleyiş ustalığına yakın bir ustalık göstermiştir.


  KITAPLARI
  Pîr Sultan abdal üzerine ilk önemli çalismayi 1929'da Sadettin Nüzhet ERGUN yapmis, 105 siir yayimlayarak, sair üzerine bilgiler verilmistir: XVII Asir Saz Sairlerinden Pîr Sultan Abdal.

  Konuya ikinci önemli yaklasim Pertev Naili BORATAV ile Abdülbâki GÖLPINARLI'nin birlikte hazirladiklari, 1943'de yayimlanan Pîr Sultan Abdal adli kitaplar olmustur.


  Diger Yayınlar:


  Pîr Sultan Abdal,Abdülbâki Gölpinarli, Varlik Yayinevi
  Pîr Sultan Abdal, Cevdet Kudret, Yeditepe Yayinevi
  Pîr Sultan Abdal, Cahit Öztelli, Milliyet Yayinevi
  Sabahattin Eyüboglu'nun, ölümünden önce hazirlayip bitiremeden biraktigi bir seçmeler kitabi, dostlarinca tamamlanip Cem Yayinlari arasinda basildi.

  Eserlerinden Bazıları:

  Alçakta Yüksekte

  Alçakta yüksekte yatan erenler
  Yetisin imdada aldi dert beni
  Basimi alip hangi yere gideyim
  Gittigim yerlerde buldu dert beni

  Oturup benimle ibadet kildi
  Yalan söyledi de yüzüme güldü
  Yalin kiliç olup üstüme geldi
  Çaldi bölük bölük böldü dert beni

  Üstümüzden gelen boran kis gibi
  Yavru sahin pençesinde kus gibi
  Seher çagi bir korkulu düs gibi
  Çagirta çagirta aldi dert beni

  Abdal Pîr Sultan'im gönlüm hastadir
  Kimseye diyemem gönlüm yastadir
  Bilmem deli oldu bilmem ustadir
  Söyle bir sevdaya saldi dert beni


  Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma

  Sultan Suyu Gibi Çağlayıp Akma
  Erilir Gam Yeme Divane Gönül
  Er Başımda Duman, Dağ Başında Kış
  Erilir Gam Yeme Divane Gönül

  Yıkılır Mı Hakk’ın Yaptığı Havuz
  Şah-ı Merdani' nin, Biz De Kılavuz
  Üç Günlük Dünyada, şu Yahşi Yavuz
  Erilir Gam Yeme Divane Gönül

  Pir Sultan Abdal’ım, Sırdan Sırada
  Bu İş Böyle Oldu, Kalsın Burada
  Cümlemiz Niyetlendiği Murada
  Erilir Gam Yeme Divane Gönül
  Bugün Yardan Haber Geldi

  Bugün Yardan Haber Geldi
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
  Eğildim Bir Buse Aldım
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Güzel Olanı Severler
  Yanağından Gül Dererler
  Kulakta Mengiç Küpeler
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Baş Koydum Yarin Dizine
  Uykular Girmez Gözüme
  Ağ Ellerin Sür Yüzüme
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Şekerden Şerbet Ezerler
  İnce Tülbentten Süzerler
  Dört Yanım Almış Güzeller
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

  Pir Sultanım Gel Yanıma
  Seni Sarayım Canıma
  Dola Kolların Boynuma
  Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
  Bilene Danış

  Bilirim Bilirim Dersin Bilene Danış
  Danışan Dağları(Hey Dost) Aşar Mı Aşar
  Danışmadan Yola Çıksa Bir Kişi
  Akıbet Yolundan(Hey Dost) Şaşar Mı Şaşar

  Cahile Irak Ol Kamile Yakın
  Bir Mana Söyleyim(Hey Dost) Darılma Sakın
  Hasmın Karıncaysa Merdane Takın
  Ummadık Taş Başa (Hey Dost) Düşer Mi Düşer

  Pir Sultan Abdalım Böyle Mi Olur
  Kişi Ettiğini(Hey Dost) Elbette Bulur
  Yırtıcı Kuşların Ömrü Tez Olur
  Zararsız Akbaba(Hey Dost) Yaşar Mı Yaşar
  Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez

  Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
  Eser Bâd-ı Sabâ Yel Bozuk Bozuk
  Türkmen Kalkıp Yaylasına Yürümez
  Yıkılmış Aşiret İl Bozuk Bozuk

  Kızılırmak Gibi Çağladım Aktım
  El Vurdum Göğsümün Bendini Yıktım
  Gül Yüzlü Cerenin Bağına Çıktım
  Girdim Bahçesine Gül Bozuk Bozuk

  Elim Tutmaz Güllerini Dermeye
  Dilim Tutmaz Hasta Hâlin Sormaya
  Dört Cevabin Mânasını Vermeye
  Sazım Düzen Tutmaz Tel Bozuk Bozuk

  Pir Sultan'ım Yaratıldım Kul Diye
  Zalim Paşa Elinden Mi Öl Diye
  Dostum Beni Ismarlamış Gel Diye
  Gideceğim Amma Yol Bozuk Bozuk

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. kanuni sultan süleymanın kızı,Mihrimah Sultan,mihrimah sultan hakkında bilgi
 3. Pir Sultan Abdal kimdir - Pir Sultan Abdal Şiir Örnekleri
 4. Abdal Musa Sultan Kimdir, Abdal Musa Sultan Eserleri, Abdal Musa Sultan hayatı, Abdal Musa
 5. Abdal Musa Sultan - Abdal Musa Sultan Kimdir ? - Abdal Musa Sultan Hakkında
 6. Abdal Nedir - Abdal Ne Demek
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri