Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sanatta Mizah Nedir Sanatta Mizah Hakkında Bilgi Đnsanoğlu ile sanat üzerine , değisen zaman ve mekâna göre çok farklı tanımlamalar yapılmıs ve bu tanımlamalar farklı

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Sanatta Mizah Nedir Sanatta Mizah Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Sanatta Mizah Nedir

  Sanatta Mizah Hakkında Bilgi

  Đnsanoğlu ile sanat üzerine, değisen zaman ve mekâna göre çok
  farklı tanımlamalar yapılmıs ve bu tanımlamalar farklı anlayısların farklı
  sanat kuramlarının kaynağı olmustur. Sanat üzerine düsünmek,
  tanımlamalar yapmak Antik Çağ’dan günümüze değisimler ve gelismeler
  göstererek devam etmektedir. Sanat olgusu ile ilgili sorulara her dönem
  kendi kosullarında, bir önceki dönemin kendine bıraktıklarına eklemeler
  yapılarak yanıt aranmıs ve sanat her dönemde toplumsal yasamın
  vazgeçilmez bir parçası olmustur.

  Đnsan, doğal olana müdahale ederek ve onu değistirerek doğala
  üstünlük sağlarken, sanat tarihi açısından bugün sanat eseri olarak kabul
  ettiğimiz ilk sanat ürünlerini Rönesanstan sonra ortaya koymaya baslamıstır.
  Günümüz sanat anlayıslarının çoğunda mizah teması islenmekte ve
  islenmeye devam etmektedir.

  Sanatın Sınıflandırılması Ve Mizah
  Tarihsel süreç içerisinde sanat anlayıslarının farklılasması,
  gelismesi ve yeni sanat alanlarının ortaya çıkması ile birlikte, sanat
  sınıflandırmaları da buna bağlı olarak bir değisim göstermektedir. Sanatın
  sınıflandırılması da sanat üzerine ilk düsüncelerin gerçeklestiği Antik
  Yunan’a dayanmaktadır.

  “...sanatlar üç bakımdan birbirlerinden ayrılırlar taklit etmede kullanılan
  araç bakımından, taklit edilen objeler bakımından ve taklit tarzı bakımından.
  Đster bir sanatçı yetisi, isterse alıskanlığa dayanan bir ustalıkla olsun, bazı sanatlar renkler ve figürler aracılığı ile doğayı taklit eder. Bazı sanatlar ise
  ses aracılığı ile taklit eder. Buna göre bütün adı geçen sanatlarda genel
  olarak taklit ritim, söz ya da harmoni aracılığı ile gerçeklestirilir”
  (Aristoteles, Poetika, 1963: 13).

  Sanat disiplinleri kullandıkları malzeme, teknik ve yapılarından
  kaynaklı olarak birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Günümüzde sanat
  alanlarının sınıflandırılmasını su sekilde görmekteyiz: Dramatik Sanatlar:
  göze ve kulağa hitap eden, zaman ve mekan boyutu ile ortaya çıkan
  sanatlardır (tiyatro, opera, bale, dans). Fonetik (Kinetik) Sanatlar: sese ve
  söze biçim veren sanatlardır (edebiyat, müzik). Plastik (Görsel) Sanatlar:
  Maddeye biçim veren sanatlardır heykel, resim, seramik, grafik, çizgi film
  vb. (Atalayer, AÜ Yay. 770: 25).

  Dramatik Sanatlar
  Drama, oyuncuları için yazılan bölümleri duygusal kurgu ile
  canlandırma sanatıdır. En kabul gören bir tanıma göre drama; bir sözcüğü,
  bir kavramı, bir davranısı, bir cümleyi, bir fikri ya da yasantıyı veya bir
  olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar gelistirerek
  canlandırmaktır. Yunancada hareket anlamına gelen “dran” eyleminden
  çekimlenmistir. Drama, yasamı, hayatı tanıtmak anlamına gelir.
  Dramatik Sanatlar, göze ve kulağa hitap eden, zaman ve mekân
  boyutu ile ortaya çıkan sanatlardır. Đnsanın, eyleme dönüsmüs ifadelerle
  kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera,
  müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri
  buna örnek olarak gösterilebilir.

  Tiyatro
  Tiyatro sözcüğü Yunancada "seyirlik yeri" anlamına gelen theatron'
  dan türetilmis, dilimize Đtalyancadaki “teatro” sözcüğünden geçmistir.
  Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmıs bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı olarak bilinir.
  Mizah, baslangıcına doğru yol alındığı zaman arastırmacıları
  antik Yunan tiyatro geleneğine götürmektedir. Eski Yunan'da sarap
  tanrısı Dionysos, çok saygı duyulan bir tanrıdır. Öyle ki, Olympos'ta
  varsayılan diğer tanrılardan bağımsız bir sekilde çok sonra ortaya çıkmıs
  ve tek basına uzun süre varlığını korumustur. Sarap üretimi o dönemin en
  önemli ekonomik etkinliklerden biri olduğu için Yunan halkı her yıl bağ
  bozumundan sonra Dionysos adına "Pompe" adı verilen senlikler
  düzenlemislerdir. Tiyatronun bu senliklerde yapılan etkinliklerden
  doğduğu bilinmektedir. Ancak tragedya, komedyadan çok daha önce
  MÖ.5.yy.da ortaya çıkmıstır. Komedya uzun süre önemsenmemis hatta
  hor görülmüstür. Neredeyse üççeyrek yıl insanlar bu senliklerde acı, kadere boyun eğme ve suçun cezasını çekme gibi konuları izlemisler,
  "Kahramanın çeliskili yazgısı karsısında hem dehset hem acıma
  duymuslardır" (Yunan Tiyatrosu, Thema Larousse, V (1994): 33).

  Uzun süren bu dönemden sonra komedinin nasıl olup da belirgin bir tür haline
  geldiği konusunda kesin bir yargı yoktur. Sürekli bir keder, insan
  ruhunda yaratacağı nese ihtiyacından kaynaklanmıs olabileceği fikri
  ihtimaller arasındadır. Bilinen ilk komedi yarısması Atina'da M.Ö. 460'da
  düzenlenmistir. Bu tarihten önce var olan pompelerde yer alan taskın,
  komedyaya benzeyen gösterilere "eski komedi", bu tarihten sonra
  komedyanın tiyatroda oyun olarak sergilenerek edebi bir türe
  dönüsmesine de "yeni komedi" adı verilmistir. Halk tarafından çok
  benimsenen bu etkinlik zamanla gelisme göstermistir.
  Yeni Komedi, Helenistik dönem Yunanistan'ında en
  beğenilen tür olmustur. Halkın komedyayı benimsemesi sasırtıcı
  değildir. Çünkü komedi türü, tragedyada olduğu gibi,
  "...konularını efsanelerden yada tarihten almaz, kendini sıradan
  insanların basit ve günlük gerçeklerine adamıstır. Oyunun sonunda düs
  kırıklığına uğramıs kurbanlar, ölüler kalmaz; oyun mutlu bir sonla
  biter: evlenme, barısma, minnet duyma. Yani komedya tragedyanın
  yarattığı boğucu havayı dağıtan bir ilaç gibidir" (Komedi, Thema Larousse,
  V (1994): 33).

  Ancak asil sınıftaki insanlar halkla aynı düsüncede değillerdi
  ve basit bir eğlence biçimi olarak gördükleri komediyi uzun süre
  görmezden gelmeye devam ettiler. Platon ve Aristotales’in konuyla
  ilgili açıklamaları da hep komedinin kaba saba bir eğlence biçimi
  olduğu, insanı aptallastırdığı yönündedir.
  "Platon’un görüsüne göre; göreceli olarak güçsüz kimselerin
  kusurlarına, ayıplarına ve özellikle de bilgisizliklerine güleriz. Platon
  bundan aldığımız zevkin bu tür insanlara karsı bir kötülük olduğunu
  bunun için de eğlence karsısında dikkatli olmamız gerektiğini
  düsünmektedir" (Morreall, 1993: 33).

  Aristotales gülme eyleminin temelde alay türünden bir sey
  olduğunu ve bizi eğlendiren kisiyi bir sekilde kendimizden asağı
  bulduğumuz konusunda Platon ile aynı görüsü paylasır.

  Sinema
  Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek
  bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık
  bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden olusturma isidir.
  Mizah sinemada komedi adı verilen türüyle karsımıza çıkar. Bu tarzla
  sinema‘nın bulunusundan bu yana sayısız örnekleri mevcuttur.
  “Makinelesen ve yabancılasan insanı arıyorlardı nerede olduğunu kesfetme aracıydı güldürü. Sonra onlara kendi bakıs açılarıyla Charlie Chaplin,
  Harold Lloyd, Buster Keaton, Marx Kardesler katılarak kendi güldürülerini,
  gag’larını olusturdular” (Makal O.1993: 8).

  Oğuz Makal, 1995’de yazdığı güldürü ve komedi filmleri adlı kitabında
  güldürü türü filmin ilk örneklerinin Fransa’da basladığından bahseder. Max
  Linder’in öncülüğünü yaptığı türün devamında günümüze değin birçok
  yönetmen ve aktör tarafından uygulandığına değinir. Chaplin filmleri,
  Laurel ve Hardy karakterleri, Peter Sellers’ın pembe panter filmleri serisini
  türünün önemli örnekleri olarak sunar.

  Fonetik Sanatlar
  Fonetik sanatlar sese ve söze biçim veren sanatlardır.Edebi eserler
  ve müzik en temel ürün verilen disiplinlerindendir.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Edebiyatta Mizah Nedir Edebiyatta Mizah Hakkında Bilgi
 3. Mizah Teorileri Nedir Mizah Teorileri Hakkında Bilgi
 4. Mizah Kavramı Nedir Mizah Kavramı Hakkında Bilgi
 5. Mizahın Tanımı - Mizah Hakkında - Türk Mizah Ustaları - Tür Edebiyatında Mizah Hakkında
 6. Mizah Nedir? Edebiyatta Mizah - Türk Edebiyatında Mizah
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri