Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Öğretmen Kadro ve sicil kaydı İlerlemesi , kademe ve derece Kadro Kaydı Nedeni Açıklaması 36/A-12-d'ye göre Üst Öğrenimi Tamamlama Hizmet Birleştirme İlk Atama 2182 S.K.

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Öğretmen Kadro ve sicil kaydı İlerlemesi, kademe ve derece

  Sponsorlu Bağlantılar
  Öğretmen Kadro ve sicil kaydı İlerlemesi, kademe ve derece

  Kadro Kaydı Nedeni
  Açıklaması
  36/A-12-d'ye göre Üst Öğrenimi Tamamlama
  Hizmet Birleştirme
  İlk Atama
  2182 S.K. Veya 458 S.K.H.K
  1.3.1979 da görevde olanlara 2182, 15.10.1991 tarihinde görevde olanlara 458 K.H.K uyarınca bir derece verilmesi
  657 S.D.M.K. 64. Md. 3. Fıkra
  527 Sayılı Kanun Hük.Kar. Göre Olağanüstü hal böl. Görev yapanlara 2 yılda verilen bir kademe
  1897 S.K.G. 01.03.1975
  01.03.1975 tarihi esas alınarak önceki hizmetlerin değerlendirilmesini sağlayan intibak
  139 S.K.G. 16.08.1995
  Geriye dönük 6 yıllık sicilden terfi
  331 S.G.K.
  30.06.1988 tarihi esas alınarak, Kamuda geçen SSK ve sözleşmeli hizmetlerinden dolayı kayıpların giderilmesi
  657 S.D.M.K. 36 Md. A Bendi 6. fıkrası
  Orta Öğretimde 1 yıl fazla okuyanlara (hazırlık sınıf ya da 4. Sınıf) verilen bir kademe
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 12 d fıkrası(142 Nolu Gn.Teb.)
  2 Yıllık Önlisans üzerine lisans tamamlamadan doğan intibak
  3249 S.K. Nun 1. Mad. Ceza affı
  Daha önce derece ya da kademe durdurma cezası almış, ancak affa uğramış olanlara verilen terfi
  657 S.D.M.K. 159 mad.
  Stajyerlikte geçen sürenin değerlendirilmesi(stajyerliğinin normal sürede kalkmaması halinde)
  Kadro tahsisi
  243 S.K.H.K.nin 37. Madde
  6 yıllık sicil not ortalamasının 90 puan üstünde olanların alabilecekleri azami dereceden ( kadro şartı aranmaksızın) bir üst dereceye terfileri
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 1. fıkrası
  Avukatlık stajı yaptığından personele 1 kademe verilmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 2. fıkrası
  Mühendislik ve Mimarlık yaptığından personele 1 kademe verilmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 3. fıkrası
  5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim gören Mühendis, yüksek mühendis, mimar sıfatları alanlara giriş derecesine 1 derece 1 kademe eklenmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 4. fıkrası
  Teknik Hizmetler Sınıfında görev yaptığından jeolog, istatistikçi,şehir planlayızı, tekniker, yüksek tekniker gibi unvanlara giriş derecesine 1 derece eklenmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 5. fıkrası
  Tabip, Diş tabibi eczacılık unvanlarında olanlara verilen 1 kademe
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 6. b fıkrası
  4 yıllık yüksek okul mezunu olanlara, Mal.Bak.nın 6.3.1985 gün ve BÜMKO-KY10-155657-79-4884 sayılı genelgesine göre 1 kademe verilmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 9. fıkrası
  Doktor, avukat, yüksek lisans, master,psikolog unvanları, tıpta uzmanlık yaptıkalrından giriş derecelerine ek 1 derece verilmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 10. fıkrası
  Doktora üstü üniversite doçentliği için verilen görevde iken 1 derece, diğer memuriyetlerde 2 kademe verilmesi
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 12 a fıkrası
  Uzun süreli kurs görenlere verilen bir kademe(Ortaokul Mezunları için)
  657 S.D.M.K. 36 md. A bendinin 12 b fıkrası
  Uzun süreli kurs görenlere verilen bir kademe (Lise mezunları için)
  657 S.D.M.K. 68. md. (Derece terfi )
  Normal derece terfisi
  64.-65. MD. Kademe terfi
  Normal Kademe terfisi
  Stajyerliğin kaldırılması
  83.Madde Görev içinde askerlik
  Görev içindeyken askerde olan personelin askerlik dönüşü, askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmesi
  657 S.D.M.K. 77.Madde
  Yabancı Ülkelerde ya da kurumlarda (maaşsız izinli sayılmak kaydıyla) görev alan ve görev dönüşü bu süreyi borçlanan personelin, bu süreler için hak kazandığı emekli yönünden terfisi
  657 S.D.M.K. 78.Madde
  Yurt dışında görevi ile ilgili kurs gördüğü sürelerin emekli müktesebine sayılması
  67.Madde bir alt derecenin verilmesi
  Kademe durudurma 657 SDMK 125d
  Cezaya dayalı olarak verilen terfinin tenzihi
  Kademe durudurma(olumsuz sicil) 1897 SKHK 31. mad.
  Açıktan geçen süre 657 SDMK 141.mad.
  Soruşturma sonucu açıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi
  241 SKHK. 87. madde kapsamında geçen sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesi.
  36. madde C bendi 1. fıkrası (teknik hiz. sınıfı için geçerli değerlendirme)
  Daha önceki Teknik hizmetlerinin 3/4 nün değerlendirilmesi
  36. madde C bendi 2. fıkrası (sağlık sınıfı için geçerli değerlendirme)
  Daha önceki Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi
  36. madde C bendi 3. fıkrası (Avukatlık hizmetlerinin değerlendirilmesi)
  Daha önceki Avukatlık hizmetlerinin değerlendirilmesi
  36. madde C bendi 4. fıkrası (basın kartına sahip olanlar için)
  Daha önceki basın hizmetlerinin değerlendirilmesi
  36. madde C bendi 5. fıkrası (özel okul hizmetlerinin 2/3'ünün değ.)
  Daha önceki özel okul hizmetlerinin değerlendirilmesi
  657 S.K.nun 92 Mad.(Görevden çekilenlerin yeniden atanması)
  657 S.D.M.K. 36. md. A bendi 11. fıkrası
  Müfettişlikten dolayı verilen bir derece
  657 S.D.M.K. 36. md. A bendi 12 c fıkrası
  Orta Doğu Amme İdaresini bitirenlere verilen bir kademe
  243 S.K.H.K. 64-65. md. (6 yıllık sicil'den bir kademe verilmesi))
  5434 S.K. 15. md. (1425 S.K. Ek. 3. md.)
  Sigortalı ve Bağkurlu hizmetlerinin emekli terfisi bakımından değerlendirilmesi
  631 S.K. 33. md. (153 no'lu Tebliğ)
  Öğrenim durumu değişikliğinin kadrosuzluk nedeniyle değerlendirilmemesi sonucu uğranılan kaybın giderilmesi
  İzin Dönüşü Başlama
  Stajyerlikte geçen hizmetlerin değerlendirmesi
  Ücretsiz izin düşülerek terfi
  Vekil öğretmenlikte geçen hizmetler
  Maliye Bak. 142. Nolu Teb. 36/A-12-d'ye göre Üst Öğrenimi Tamamlama
  Mezuniyet tarihini geçirdiğinden dilekçe tarihi itibariyle değerlendirme
  243 S.K.H.K. 64-68. md. (6 yıllık sicil'den derece yükseltilmesi)
  5289 S.K. Göre 1 Derece verilmesi  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Bir Dünya Haritasında 20 Derece Batı Meridyeni İle 30 Derece Doğu Meridyeni
 3. Bir Buzdolabı Her 10 Dakikada Sıcaklığı 3 Derece Düşüyor Buzdolabının İçi 8 Derece İken 1
 4. İnternetten Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır
 5. Adli Sicil Sabıka Kaydı - Adli Sicil Kaydı Dilekçe Örneği
 6. 1 Derece Neden 60 Dakika Olarak Alınıyor - Derece
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri