Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

ELektrik- ELektronik öLçmeleri ile ilgili 8 bölümden oluşan powerpoint sunumu Elektrik- Elektronik ölçmeleri ile ilgili 8 bölümden oluşan powerpoint sunumu verilmiştir. bölümlerin içerikleri aşağıdaki gibidir.güzel

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  ELektrik-ELektronik öLçmeleri ile ilgili 8 bölümden oluşan powerpoint sunumu

  Sponsorlu Bağlantılar
  ELektrik-ELektronik öLçmeleri ile ilgili 8 bölümden oluşan powerpoint sunumu

  Elektrik-Elektronik ölçmeleri ile ilgili 8 bölümden oluşan powerpoint sunumu verilmiştir. bölümlerin içerikleri aşağıdaki gibidir.güzel hazırlanmış bir kaynak.


  bölüm1 de
  Tablo 1. Uluslararası Sistemin kabul ettiği temel birimler
  Tablo 2. Türetilmiş birimler
  Tablo 3. Temel veya türetilmiş birimlerin alt veya üst katları
  Tablo 4. Bazı elektrikî büyüklükler ve bunları ölçen aletler
  Tablo 5. Ölçü aletlerinde hata sınıfları

  bölüm2 de

  Şekil 1. Döner bobinli galvanometrenin yapısı
  Şekil 2. Manyetik alan içerisinde bulunan iletkenden akım geçirilmesi
  Şekil 3. Manyetik alan içerisinde içerisinden akım geçen iletkenin durumu
  Şekil 4. Sol el kuralı
  Şekil 5. Kutup ve bobin alanlarının meydana getirdiği döndürme kuvveti
  Şekil 6. Tek kademeli ampermetre
  Resim 1. Analog ve dijital ampermetre ve şönt direnç resmi
  Şekil 7. Çok kademeli ampermetre
  Şekil 8.. Ampermetrenin yükleme etkisi
  Resim 2. Analog ampermetre ve ampermetre şönt direnci resmi
  Resim 3. Dijital ampermetre resmi
  Şekil 9. Tek kademeli DC voltmetrenin gerçekleştirilmesi
  Resim 4. Analog voltmetre resimleri
  Resim 5. Dijital voltmetre resimleri
  Şekil 10. Dört kademeli voltmetrenin gerçekleştirilmesi
  Şekil 11. Seri ohmmetrenin prensip şeması
  Şekil 12. Çok kademeli seri ohmmetreler
  Şekil 13. Paralel ohmmetre prensip şeması
  Şekil 14. Çok kademeli paralel ohmmetre prensip şeması
  Şekil 15. Bir analog multimetreye ait kadran taksimatı
  Resim 6. Analog ve dijital multimetre resimleri
  Şekil 17. Analog ve dijital multimetrelerin ön panelinin tanıtılması
  Şekil 18. Multimetre ile DC-AC akım ve gerilim ölçmek
  Şekil 19. Avometre İle Direnç Ölçmek
  Resim 7. Analog multimetre resimleri
  Resim 8. Dijital multimetre resmi
  Şekil 20. Dijital ölçü aleti ile diyot kontrolü
  Resim 9. Analog ve dijital pens multimetre resimleri
  Şekil 21. Pens multimetrenin akım kısmının prensip şeması
  Şekil 22. Pens multimetreler ile akım ölçülmesi
  Kirşof’un gerilimler kanunu
  Kirşof’un akımlar kanunu

  bölüm3 de

  Şekil 1. Bir periyotluk sinüzoidal gerilim
  Tablo 1. Frekans bandları
  Şekil 2. AC işareti ölçen bir voltmetreye C kapasitesinin bağlanması
  Şekil 3. Elektro dinamik ölçü aletinin prensip şeması
  Şekil 4. a) Elektrodinamik voltmetrenin temel devresi b) Elektrodinamik ampermetrenin temel devresi
  Şekil 5. Döner demir plâkalı ölçü aleti
  Şekil 6. Döner mıknatıslı ölçü aleti
  Şekil 7. Elektrotermik ölçü aleti
  Şekil 8. Termopil
  Şekil 9. Termokupul ölçü aleti
  Şekil 10. a) Yarım dalga doğrultuculu AC voltmetre devresi b) Yarım dalga doğrultma devresi çıkışı
  Şekil 11. a) Tam dalga doğrultuculu AC voltmetre prensip şeması b) Tam dalga doğrultulmuş işaretin iki periyodu
  Tablo 2. AC gerilimlerin şekli ve faktörleri
  Tablo 3. Gerilim transformatörleri giriş çıkış voltajları
  Şekil 12. Gerilim transformatörünün AC hattına bağlanması.
  Şekil 13. Kapasitif gerilim transformatörü
  Tablo 4. Akım transformatörlerinin giriş- çıkış amperaj değerleri
  Şekil 14. Akım transformatörlerinin temel devresi
  Şekil 15. a) Akım transformatörlerinin hatta bağlanışı b) Pens akım transformatörünün prensip şeması
  Şekil 16. Tepe değer voltmetresinin açık devresi
  Şekil 18. DC amplifikatörlü tepe değer voltmetresinin devreye bağlanışı

  bölüm4 de

  Şekil 1. Ampermetre-voltmetre metodu ile güç ölçmek
  Şekil 2. Ampermetre-voltmetre metodu ile güç ölçmek

  Resim 1. Analog wattmetre resmi
  Resim 2. Dijital wattmetre resmi ve devreye bağlanması
  Şekil 3. Elektrodinamik wattmetre iç yapısı
  Şekil 4. a) Seri bir RLC devresi b) Devreden geçen akım ile gerilimler arasındaki ilişki c) Fazör diyagramı
  Şekil 5. Elektrodinamik wattmetrenin prensip şeması ve devreye bağlantısı
  Şekil 6. Wattmetrenin devreye bağlanması

  Şekil 7. Üç fazlı sistemde yükün yıldız bağlanması
  Şekil 8. Üç fazlı sistemde yükün üçgen bağlanması
  Şekil 9. a) Yıldız bağlı üç fazlı sistemde üç wattmetre ile güç ölçümü b) Üçgen bağlı üç fazlı sistemde üç wattmetre ile güç ölçümü
  Şekil 10. İki Wattmetre ile (Aron bağlantı) üç fazlı bir sistemde yıldız bağlı yükün çektiği gücün ölçülmesi
  Şekil 11. a) Endüktif bir almaca ait akım ve gerilim eğrileri b) Akımın aktif (Ia) ve reaktif (Ir) bileşenleri
  Şekil 12. Saf endüktif ve kapasitif devrede akım, gerilim ve güç eğrileri
  Şekil 13. Wattmetreye L bobini ilave edilerek varmetre yapılması
  Şekil 14. Bir ve üç fazlı devrelerde reaktif güç ölçümü
  Resim 3. Varmetre resmi
  Şekil 15. 1 ve dengeli 3 fazlı devrelerde ampermetre, voltmetre ve wattmetre metodu ile cosφ ölçmek
  Şekil 16. Cosφ metrenin prensip şeması
  Resim 4. 1 fazlı cosφ metre resmi
  Şekil 17. Bir fazlı indüksiyon sayacının iç yapısı
  Şekil 18. Üç fazlı üç hatlı devrelerde kullanılan indüksiyon sayacı (aron bağlı)
  Şekil 19. Üç fazlı dört telli sayacın prensip şeması
  Şekil 20. Bir fazlı sayaçların devreye direkt bağlanmaları
  Şekil 21.Üç fazlı üç telli sayaçların (aron) devreye direkt bağlanmaları
  Şekil 22. Üç fazlı dört telli sayaçların devreye direkt bağlanmaları
  Şekil 23. Bir fazlı sayaçların akım transformatörlü olarak devreye bağlanması
  Şekil 24. Üç fazlı sayaçların akım transformatörlü olarak devreye bağlanması
  Şekil 25. 3 fazlı 3 telli akım ve gerilim trafolu sayaç bağlantısı
  Şekil 26. Üç fazlı reaktif sayaçların iç bağlantısı
  Şekil 29. Radyo frekans güç ölçü aletinin temel devresi
  bölüm5 de

  Şekil 1. Direnç sembolleri
  Resim 1. Direnç
  Şekil 2. Potansiyometre ve trimpotun sembolü
  Resim 2. Trimpot ve potansiyometre resimleri
  Tablo 1. Direnç serileri
  Şekil 3. Renkli dirençler
  Tablo 2. Standart direnç renk tablosu
  Şekil 4 . Direncin okunması
  Resim 3. Karbon direnç
  Resim 4. Tel direnç
  Şekil 5. Film direncin iç görünüşü
  Şekil 6. Kondansatörün sembolü
  Şekil 7 . Kondansatörün DC kaynağına bağlanması a. Bağlantı devresi b. Zaman (Akım) diyagramı c. Gerilim oluşumu
  Resim 5. Seramik kondansatör resimleri
  Resim 6. Elektrolitik kondansatörler
  Resim 7. Plastik film kondansatör resimleri
  Resim 8. Mikalı kondansatör resmi
  Şekil 8. Ampermetre-voltmetre yöntemi ile direnç ölçmek
  Şekil 9. Voltmetreyi devre dışı bırakarak yükleme etkisinin yok edilmesi
  Şekil 10. Veston köprüsü ve ön panel görüntüsü
  Şekil 11. Kelvin çift köprüsü
  Resim 9. Analog ve dijital meger resimleri
  Şekil 12. Meger ile yalıtkanlık direnci ölçülmesi
  Şekil 13. Topraklama direncinin ölçülmesi
  Şekil 14. Yardımcı elektrotsuz topraklama direncinin bulunması
  Şekil 15. Ölçerek topraklama direncinin bulunması
  Şekil 16. Kablo iletkenlerinde arızanın bulunması
  Şekil 17. Murray yöntemine göre toprağa kaçak tayini
  Şekil 18. İki ampermetre yöntemine göre toprağa kaçak tayini
  Şekil 19. Murray yöntemine göre iletkenler arası kaçak tayini
  Şekil 20. İletkenin kopan kısmının uzunluğunun tayini
  Şekil 21. Direnç, bobin ve kondansatörün sembolü
  Şekil 22. Bobine AC gerilim uygulanması durumu
  Şekil 23. a) Ampermetre-voltmetre metoduna göre direnç ölçülmesib) DC ve AC veston köprüsüyle direnç ölçülmesi
  Şekil 24. AC köprüsünün iç yapısı
  Şekil 25. Ampermetre, voltmetre ve wattmetre ile alçak frekansta empedans ölçümü
  Şekil 26. Kondansatördeki kaçak direnç
  Şekil 27. Kondansatör kaçak akımının ölçülmesi
  Şekil 28. a)Alçak frekans kapasite köprüsü b) Kapasitenin alçak frekans eşdeğeri
  Şekil 29. Endüktans karşılaştırma köprüsü
  Resim 10. LCR metre resimleri
  Şekil 30. a) Akımın iletkenden DC’de veya alçak frekansta geçiş alanı b) Akımın iletkenden yüksek frekansta geçiş alanı
  Şekil 31. Basit bir Q metre devresi
  Şekil 32. a) Bir kapasitenin yüksek frekanstaki tam eşdeğeri b) Bir kapasitenin genel eşdeğeri c) Kapasitenin Q metre ile ölçümü
  Şekil 33. a) Bir direncin yüksek frekanstaki eşdeğer devresib) Şekil a’daki devrenin paralel eşdeğeri
  Şekil 34. Dilli frekansmetrenin yapısı
  Şekil 35. Dili frekansmetrenin ölçtüğü değeri göstermesi
  Resim 11. Dilli frekansmetre
  Şekil 36. Göstergeli frekansmetrelerin prensip şeması
  Resim 12. Analog frekansmetre resmi
  Resim 13. Dijital frekansmetre
  Şekil 37. Üç fazlı motorlu tip senkronoskobun prensip şeması
  Şekil 37. Üç fazlı motorlu tip senkronoskobun bağlantı şeması
  Şekil 38. Elektrodinamik tip senkronoskobun prensip şeması

  bölüm6 da

  Resim 1. Osiloskop resmi
  Resim 2. Katot ışınlı osiloskop tüpünün iç yapısı
  Resim 3. Dikey ve yatay saptırıcılarının görünüşü
  Resim 4. Elektron üreten ve hızlandıran kısım
  Resim 5. Elektronlar arasından elektron demetinin geçişi
  Resim 6. Osiloskobun dikey saptırma kısmı
  Resim 7. Osiloskobun yatay saptırma kısmı
  Şekil 1. Osiloskobun ön panelinin görüntüsü
  Şekil 2. Bir sinüs eğrisinin gerilim değerleri
  Örnek 1
  Örnek 1
  Şekil 3. Osiloskop ile frekans ölçmek
  Örnek
  Resim 8. Osiloskop ile direnç, bobin ve kondansatörün test görüntüsü
  Resim 9. Osiloskopta diyotların test görüntüsü
  Resim 10. Transistörlerin osiloskop ile sağlamlık kontrolü görüntüsü
  DENEYİN BAĞLANTI ŞEMASI
  DENEYİN BAĞLANTI ŞEMASI
  Şekil 4. a) İki kanallı bir osiloskopla faz farkı ölçülecek iki sinyalin görüntüsü b) Tarama hızı arttırılmış durumdaki dalga şekli
  Şekil 5. Faz farkının ölçülmesi devre şeması
  Örnek

  bölüm7 de

  Şekil 1. Gergi ölçerin yapısı
  Tablo 1. Değişik malzemelere ait gage faktörü veya duyarlılığı
  Tablo 2. Gergi ölçer yapımında kullanılan alaşım özellikleri
  Şekil 2. Bazı metallerlin direnç-sıcaklık karakteristiği
  Tablo 3. Rezistif sıcaklık dedektörü yapımında kullanılan bazı malzemelerin özellikleri
  Şekil 3. Termoçift (ısıl çift) elemanın prensip şeması
  Tablo 4. Termoçift elemanlar ve çalışma sıcaklıkları
  Şekil 4. Bazı termoçift (ısıl çift) elemanların ürettikleri gerilimler
  Şekil 5. Termoçiftin parçaları
  Şekil 6. Bir termoçift ölçü sisteminin blok diyagramı
  Şekil 7. a) PTC’nin sembolü b) PTC’nin karakteristik eğrisi
  Şekil 8. Termistör ve rölesinin motor devresine bağlanışı
  Şekil 9. PTC’nin sağlamlık kontrolü
  Şekil 10. a) NTC’nin Sembolü b) NTC’nin karakteristik eğrisi
  Şekil 11. NTC’nin sağlamlık kontrolü
  Şekil 12. Termistör ile köprü kullanarak sıcaklığın ölçülmesi
  Resim 1. Termistörlü dijital termometre resmi
  Şekil 13. a) Entegre devre sıcaklık transduserinin sembol b) LM 335’in devreye bağlanması
  Şekil 14. LM 34’ün devreye bağlantısı
  Şekil 15. AD 592’nin devreye bağlanması
  Şekil 16. Foto direncin ışığa karşı duyarlılık eğrisi
  Resim 2. Foto direncin (LDR) a. Resmi b. Sembolü
  Şekil 17 . LDR’nin sağlamlık kontrolü
  Şekil 18. LDR uygulama devresi
  Şekil 19. Foto diyotun sembolü ve devreye bağlantısı
  Şekil 20. Foto diyotun sembolü, yapısı ve çalışma prensibi
  Resim 3. Foto diyot resimleri
  Şekil 21. Foto diyotun aydınlatma karakteristiği
  Şekil 22. Foto diyot uygulama devresi
  Resim 4. Foto transistör resmi
  Şekil 23. Foto transistor ün sembolü ve yapısı
  Şekil 24. Foto transistörün çıkış karakteristiği
  Şekil 25. Foto transistör uygulama devresi
  Şekil 26. Foto tristörün sembolü ve yapısı
  Şekil 27. Foto tristör uygulama devresi
  Şekil 28. Foto triyakın sembolü
  Resim 5. Foto pilin sembolü ve foto pil resimleri
  Şekil 29. Foto pilin yapısı ve çalışma prensip şeması
  Şekil 30. Foto pil uygulama devresi
  Şekil 31. Foto pil ile çalışan lüksmetrenin prensip şeması
  Şekil 32. Foto direnç ile çalışan lüksmetrenin prensip şeması
  Resim 6. Dijital lüksmetre resimleri
  Şekil 33. a) Varyabıl kondansatör sistemi b) Silindir şeklindeki değişken kapasite c) Kapasitif mikrofonun prensip şeması
  Şekil 34. Diferansiyel kapasitif transduser
  Şekil 35. Endüktif transduser ile doğrusal değişimin ölçülmesi
  Şekil 36. Endüktif transduser ile dairesel hareketin ölçülmesi
  Şekil 37. Piezo-elektrik transduserinin a) Yapısı b) Kutuplanması c) Çalışması
  Şekil 38. Piezo-elektrik transduserinin yapısı.
  Şekil 39. Manyetik Akış Transduseri
  Şekil 40. Lineer değişimli diferansiyel transformatör a) Prensip şeması b) Elektrik Eşdeğeri
  Şekil 41. Tel veya levha üretiminde kalınlık kontrolü
  Şekil 42. DC tako-jeneratörünün prensip şeması
  Şekil 43. AC tako-jeneratör prensip şeması
  Resim 7. Dijital takometre resmi
  Şekil 44. Hall etkili transduser
  Şekil 45. Hall etkili transduser ile yer değişiminin ölçülmesi
  Şekil 46. Hall etkili transduser ile akım ölçümü

  bölüm8 de

  Tablo 1. İnsanın çarpılma akım ve etkileri
  Şekil 1. Elektrik çarpmasındaki etkenler
  Şekil 2 . İyileşme duruşu
  Şekil 3 . Sunî solunumun yapılış şekli
  Şekil 4 . Sunî solunumda hava çıkışının kulak ile dinlenmesi
  Şekil 5. Koruma izolasyonu
  Şekil 6. Koruma ayırması
  Şekil 7. Ayırma trafosunun sekonder kısmına bağlı tüketicide evvela bir gövde kısa devresi ve ikinci olarak örneğin bağlantı iletkenlerinde bir toprak teması olursa, tehlikeli temas gerilimleri meydana gelir.
  Şekil 8. Koruma hattı sistemi 1:Tüketiciler 2: Binanın madenî kısımları
  Şekil 9. Dış muhafazası madenî olan cihazların seyyar iletkenler ile topraklı fiş ve prizlere bağlanması 1. Bir fazlı tüketici, yanlış bağlama2. Bir fazlı tüketici, doğru bağlama3. Üç fazlı motor, doğru bağlama4. Üç fazlı tüketici, doğru bağlama
  Tablo 2. Faz hattının kesitlerine bağlı olarak koruma hatlarının nominal kesitleri
  Şekil 10. Klâsik sıfırlamanın yapılışı
  Şekil 11. Sıfırlanmış seyyar tüketicilerin bağlanması için kullanılan topraklı fiş ve prizler
  Şekil 12. Koruma iletkeni (modern) ile sıfırlama
  Şekil 13. Hata gerilimi ile koruma bağlaması
  Resim 1. Kaçak akım koruma rölesi
  Şekil 14. Akım trafosunun tesir tarzıa. Hatasız 1 fazlı tüketicinin beslenmesib. Hatalı 1 fazlı tüketicinin beslenmesic. Hatasız üç fazlı ve dört iletkenli bir tüketicinin beslenmesi
  Şekil 15. 1 kaçak akım koruma rölesinin devreye bağlanması
  Şekil 16. Üç fazlı kaçak akım koruma rölesinin devreye bağlanması
  Şekil 17. Tehlikeli akım bölgeleri ve 30 mA’ lik kaçak akım koruma rölesinin karakteristiği
  Tablo 3. 1 ve 3 fazlı kaçak akım koruma rölesi akım değerleri  elektrik_elektronik_olcmeleri.zip

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Hacivat ile Karagöz Slaytı - Hacivat ile Karagöz Dialoglarından Oluşan Sesli PowerPoint Su
 3. Kurtlar Slaytı - Kurt Resimlerinden Oluşan PowerPoint Sunumu
 4. Papağanlar Slaytı - Papağanlar ile ilgili Resimlerden Oluşan PowerPoint Sunumu
 5. Aslanlar Slaytı - National Geographic Aslanlarla ilgili PowerPoint Sunumu
 6. Konumuz Tavuklar Slaytı - Esprili Tavuk Dialoglarından Oluşan PowerPoint Sunumu
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri