Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar konusu Kimyasal bağlar konusu anlatımı Kimyasal bağ , moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  kimyasal bağlar konu anlatımı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kimyasal Bağlar
  Kimyasal Bağlar konusu
  Kimyasal bağlar konusu anlatımı


  Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir. Soy gazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasıdır. Elektron yapıları farklı olan atomlar değişik biçimlerde bir araya gelerek kimyasal bağ oluştururlar;

  * Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

  * İki atomun ortak elektron kullanmasıyla


  Not: Elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşmasının nedeni; atomların kararlı hale gelebilmek için elektron düzenlerini, soy gazlarınkine benzetme isteğidir. Soy gazların 8 değerlik elektronuna sahip oldukları için elektron sayısı 8�e tamamlanır. Buna oktet kuralı denir.


  İYONİK BAĞLAR

  İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (-) değerlik alırlar. Bu şekilde oluşan (+) ve (-) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır.

  * İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar.

  * İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.

  * İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletirler.  KOVALENT BAĞLAR
  Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi arlarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir. Değerlik elektronları elementin simgesi çevresinde noktalarla gösterilerek elektron ortaklaşması gösterilir. Bu tür formüllere elektron nokta formülleri denir.

  * Periyodik cetvelin A gruplarında değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğundan grup numarası, simge çevresine konulacak elektron sayısını gösterir.

  * İki atom arasına konulan noktalar her iki atom için de sayılır ve kararlı moleküller de atomların simgeleri çevresinde toplam nokta sayısı 8 �dir.


  Moleküllerin elektron nokta formülleri yazılırken;

  * Molekülü oluşturan atomların değerlik elektronları belirlenir.

  * Yapacakları bağ sayıları saptanır, çok bağ yapanlar merkez atomu olarak alınır.

  * Merkez atomu birden fazla ise merkez atomları birbirine bağlanacak şekilde yazılır.

  * Değerlik elektronlar, atomların çevresine oktet kuralına uyacak şekilde dağıtılır.


  a.Apolar Kovalent Bağ:
  Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. İki atom arasındaki bağ H-H şeklinde gösterilir. Flor atomunun son yörüngesinde 7 elektronu vardır ve bir tane yarı dolu orbitali vardır. 2 flor atomu arasında elektronlar ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşur. Oksijenin son yörüngesinde 6 elektronu vardır. 2 tane yarı dolu orbitali vardır. Buna göre 2 tane bağ oluştururlar.

  b.Polar Kovalent Bağlar: Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur.

  Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma denir. Bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

  Not: Bazı hallerde ortaklaşılan her iki elektron da bir atom tarafından verilir. Böyle bağlara koordine kovalent bağ denir.

  BİR ATOMUN YAPABİLECEĞİ BAĞ SAYISI
  Bir atomu yapabileceği bağ sayısı; o atomun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye elektron uyarılarak yarı dolu orbital oluşturma çok enerji istediğinden bağ yapmaya elverişli olamaz.


  BAĞ ENERJİLERİ
  Kimyasal bağ oluşurken açığa çıkan enerji, bu bağları kırmak için moleküle verilmesi gereken enerjiye eşittir. Bu enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjisi ne kadar büyükse oluşan bileşik o kadar sağlamdır. Moleküllerde iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağ uzunlukları azalır ve bağ enerjileri artar. Bağın iyon karakteri arttıkça, iyonlar arasındaki çekme kuvvetleri artacağından bağı koparmak daha çok enerji ister. İki atomlu moleküllerde 1 mol XY�nin ayrışması için gereken enerjiye molar bağ enerjisi denir.

  Molekül Polarlığı, Molekül Geometrisi ve Hibritleşme
  İki atomlu bir molekülün polar olup olmadığını tahmin etmek kolaydır. Molekül aynı cins iki atomdan meydana gelmişse atomlar arasındaki bağ ve molekül apolardır. İki atomlu molekülde atomlar farklı ise molekül ve bağlar polardır. İkiden fazla atom ihtiva eden moleküllerinin polarlığını tahmin etmek oldukça zordur. Molekülün içindeki bağlar polar olmasına rağmen, molekülün kendisi polar olmayabilir.


  Hibritleşme (melezleşme):
  Bir atomun son periyodundaki dolu ve yarı dolu orbitallerin kaynaşarak özdeş yeni orbitaller oluşturması olayına hibritleşme denir. yeni oluşan orbitallere hibrit orbitalleri denir. Elektronlar merkez atoma en uzakta bulunacak şekilde yerleşirler.

  Not: Hibritleşme yalnız yarı dolmuş orbitallerin değil, dolu ve yarı dolu bütün değerlik orbitalleri arasında olur. Ancak merkezi atomun yapabileceği bağ sayısı onun sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Hibritleşme, kimyasal bağ sırasında gerçekleşir. Serbest haldeki atomlarda söz konusu değildir. Hibrit orbitalleri uzayda belirli şekilde yönlenirler ve bu durum molekülün geometrik biçimini belirler.

  ÖZETLERSEK:
  1. XY türü moleküller:
  ( 1A ile 7A, 2A ile 6A, 3A ile 5A)
  Moleküller ve bağlar polardır. Molekül biçimi doğrusaldır.
  1. <LI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">XY 2 türü moleküller:
  2. X: 2A Y: 7A veya hidrojen ise;
  Moleküller apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi doğrusal, hibritleşme sp dir.
  1. X: 4A Y: 2A veya 6A ise;
  Molekül apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi doğrusal, hibritleşme sp dir.
  1. X: 6A Y: 1A veya 7A ise;
  Molekül ve bağlar polardır. Molekül biçimi kırık doğru, hibritleşme sp �tür.
  1. <LI style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">XY 3 türü moleküller:
  2. X: 3A Y:7A veya hidrojen ise;
  Moleküller apolar, bağlar polardır. Molekül biçimi düzlem üçgen, hibritleşme sp �dir
  1. X:5A Y:7Aveya 1A grubunda ise;
  Molekül ve bağlar polardır. Molekül biçimi üçgen piramit, hibritleşme sp �tür.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri
 3. Fiziksel ve kimyasal değişimler konu anlatımı
 4. Kimyasal Reaksiyonlar Konu Anlatımı
 5. Kimyasal Denge Konu Anlatımı, Kimyasal Denge nedir
 6. Kareköklü Sayıların Anlatımı, Köklü sayılar konu anlatımı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri