Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Bilişim ve Teknoloji Haftası Yazı-Slogan-Şiir BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI Bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar olarak tanımlanabilen bilişim , yeni bir bilim dalıdır.
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 12      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Bilişim ve Teknoloji Haftası Yazı-Slogan-Şiir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Bilişim ve Teknoloji Haftası Yazı-Slogan-Şiir

  BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI
  Bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar olarak tanımlanabilen bilişim, yeni bir bilim dalıdır. Diğer adı da ‘enformatik’ tir. İngilizce ‘Information Tecnology’ (IT) teriminin Türkçe karşılığı olarak ‘bilişim’ veya ‘bilgi teknolojileri’ terimi kullanılmaktadır. Bilişim haftası, bilgisayardan doğru şekilde faydalanmayı, bilgi toplumu olmanın gereklerini yerine getirmeyi öğrenmemize yardımcı olmak için kutlanmaktadır.
  Bilişimin temel öğesi insandır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, ülkelere yeni ekonomik güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için, var güçleri ile planlar yapmaya ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaya çalışmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin yolu da eğitim ve öğretimden geçer.
  Bilişimin en önemli ikinci öğesi de bilgisayarlardır. Bilgisayarların programlardan oluşan yapısı yazılım(software) ve elektronik parçalardan oluşan fiziksel yapısı donanım (hardware) olarak iki temel unsuru vardır.
  Bilgisayarlar, bilgileri kendine mahsus, özel bir biçimde manyetik disk ortamında saklarlar. İhtiyaç duyduğumuzda verilen komutları aracılığı ile istediğimiz bilgileri bulduktan sonra, bizim anlayacağımı şekle dönüştürerek ekran denen dış çevre birimine gönderirler.
  Çağın gerisinde kalmamak için; geri bırakılmışlığı kendimize yakıştırmamalı, çok çalışmalı ve üretmeliyiz. Ülkemizin kendisine ait bilişim ürünleri olması için bilgi ve teknolojiyi etkin biçimde kullanabilmeliyiz. Bilişim, ülkelerin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasında çok önemlidir. Bu nedenle, ülkemizin de mutlaka bir bilişim politikası olmalıdır. Ancak bunları yaparsak, ülkemizi yurtdışından teknoloji ithal etmeye mahkûm olmaktan ve sadece teknoloji tüketicisine dönüşmekten kurtarabiliriz.

  BİLİŞİM HAFTASI
  Sınırların ortadan kalktığı ticaretin sınır ötesine yapıldığı 21. yüzyılda bir ülkenin gelişebilmesi, bilgi akışını sağlayacağı iletişim kanallarına ve bilgi ile teknolojinin birlikte kullanılarak üretilecek en modern teknoloji araçlarına sahip olmasına bağlıdır. Ne parasal zenginlik, ne de yer altı zenginliğiniz, dünya yönetiminde söz sahibi olmanıza yetmiyor. Teknolojiniz, enformasyon kanallarınız, iş hızınız yeterli değilse ve yeni projeleriniz, en modern teknoloji ürünleriniz yoksa ne yazık ki ilerleyebilmeniz ve dünya pazarında yer almanız mümkün değil. Günümüzde bilişim teknolojilerini kullanan, bilişim alanında en modern üretimi yapan ülkeler dünyanın öncüsü olmayı başarmaktadır. Eğitimde, bilimde, sağlık sektöründe, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, bilişimin önemsenmesinin ve gerekliliğin sonucudur.
  Bilgisayar yazılımları, bilgisayar ve İnternet; işte bu muhteşem üçlü olmadan ne işimizi, ne eğitimimizi, ne günlük hayatımızı devam ettirebiliriz. Bilgisayarlar ve bu sihirli kutunun içine yerleşen yazılımlar dününüze ve yarınınıza ışık tutuyor artık.

  BİLİŞİM HAFTASI
  Bilişim kelimesi bilmek fiilinin bir türevi olan bilişmek fiilinden türetilmiş bir kelimedir ve ilk kez Aydın Köksal tarafından kullanılmıştır. Bilişim kelimesinin karşılığı olan Informatik (alm.), informatique (fr.) ve bunlardan türetilmiş olan Türkçe enformatik kelimeleri İngilizcedeki computer science ve information systems gibi alanları kapsar. İskandinav ülkelerinde bilişim biliminin karşılığı olarak datalogi terimi kullanılmaktadır.
  Bilişim biliminin kökleri matematik, fizik ve elektrotekniktedir. Bir mühendislik alanı olarak bilişim, verileri aktarabilen, depolayabilen ve algoritmalar yardımıyla verileri işleyebilen matematiksel makineler tasarlar. Böylelikle bilişim özellikle gerçek süreçlerin simulasyonunu mümkün kılar. Bir "yardımcı bilim" olarak düşünüldüğünde bilişim diğer bilimlerdeki olguları soyutlaştırır ve algoritmalar yardımıyla işler.
  Bilişimin Çağdaş Yaşamdaki Önemi
  Bilişim çağdaş yaşamın her alanında kendine yer edinmiş durumdadır.[kaynak belirtilmeli] İnternetin yoğun kullanımı bu gelişmeyi güçlendirmiştir. Bilgisayarların dünya çapında ağlaşması firmaların iletişiminde, lojistikte, medyada, ev yaşamında ve daha birçok başka alanda devrim niteliğinde değişimler yaratmıştır. Bilişim, farkedilmese de çamaşır makinesi, fotoğraf makinesi, müzik sistemleri gibi pek çok aygıttaki gömülü sistemler (ing.: embedded systems) vasıtasıyla günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
  Bilgisayarlar büyük veri yığınlarını kısa sürede yönetebilir, depolayabilir, paylaşabilir ya da işleyebilirler. Bunu sağlayabilmek için karmaşık donanım ve yazılım sistemleri gereklidir. Bu sistemlerin tasarimi ve geliştirilmesi de bilişim biliminin araştırma alanına girer. Vikipedi in kendisi bu tip karmaşık bir sisteme örnek verilebilir.
  Bilgisayar sistemlerinin sağladığı fayda algoritmik işlemleri büyük veri yığınlarına yüksek bir hızda uygulayabilmeleridir. İnsan zekası buna karşılık bilişsel (ing.: cognitive) algılama (örneğin eksik bilgi ile karar alabilme, şekil, yüz vb. tanıma) bakımından bilgisayarlara göre çok daha üstündür. Buna benzer konular yapay zeka alanında araştırılmaktadır. Bu araştırma alanlarının bazılarında önemli sonuçlar elde edilmiş olsa da henüz insan zekasının tam bir simulasyonundan söz etmeye imkân yoktur
  İnsanlık tarihinde teknik ilerlemeler ihtiyaçlar ve taleplerle birlikte başlamış, bir teknik gelişme diğer bir teknik gelişmenin anahtarı olmuştur. Şüphesiz teknik ilerlemenin en önemli malzemesi insan ve bilgi birikimidir. çağı yakalamak, zamana önderlik etmek ise eğitimli insan ile mümkündür.

  Giderek artan bilgi birikimine ulaşmanın günümüzdeki en önemli araçlarından biri de bilgisayarlardır. Yeni bilgilerin üretilmesi kadar, mevcut bilgilerin tasnifi, analizi, geniş kitlelere ulaştırılması bilgisayarlarla son derece hızlı ve güvenilirdir.
  Bilişim, bilginin işlenmesine yönelik araçların ve yöntemlerin geliştirilmesine yönelik kütüphanecilik, dilbilim gibi çeşitli alanların kavram, yöntem ve teknolojilerini bir araya getirmeyi amaçlayan akademik ve mesleki alandır. Enformatik olarak da bilinir.
  Bilginin işlenmesi bilginin saklanması, denetlenmesi, yeniden erişilmesi ve iletilmesi anlamına gelir. Bilginin saklanabilmesi, zaman içerisinde (sorubak.com) başkasına aktarılabilmesini sağlamak üzere belge haline getirilmesiyle mümkündür. Belgeleme, yani dokümantasyon ayrı bir uğraşı alanıdır.
  Belgelemenin en yaygın malzemesi kağıttır. Kitap, kitapçık ya da dergiler haline getirilen bilgi, kolay ulaşım gibi isteklere yanıt verebilecek şekilde, belli yöntemlere göre saklama alanlarında dizin halini alır.
  Bilginin saklama aracı olan kağıt günümüzde hızla yerini bilgisayar teknolojilerine bırakmaktadır. Bilgisayar, bilginin depolanabildiği elektronik bir ortam oluşturur. Bilgisayar teknolojisi, bilginin saklanabilmesi, biriktirilebilmesi, değiştirilebilmesi, yeniden ulaşılabilmesi ve iletilebilmesi için uygun bir ortam ve araçlar sunmaktadır. Bu tür bilgi, elektronik bilgi olarak adlandırılmaktadır.

  BİLİŞİM HAFTASI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

  - Bilenle bilmeyen bir olmaz.

  - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  - Ha okulsuz köy, ha susuz çeşme.

  - Kalem kılıçtan keskindir.

  - Dünya bir okuldur. Doğumdan ölüme durmadan öğrenelim.

  Bilim ve Teknoloji Haftası Şiiri
  Yeter artık uyumayıp uyanak
  Yürüyek canlarım bilime doğru
  Merih kapısına bizde dayanak
  Yürüyek canlarım bilime doğru

  Kuran ı kerimden ibret alalım
  Yedi kat göklere sahip olalım
  Yedi kat yerlerden haber alalım
  Yürüyek canlarım bilime doğru

  Plüton neptün ü keşif edelim
  Şu derin uzaya uydu atalım
  Bizden başka bize destek yoktur bilelim
  Yürüyek canlarım bilime doğru

  Uçağı füzeyi bizler yapalım
  Maden ile atomlar üretelim
  Ay hazinesinde mekan tutalım
  Yürüyek canlarım bilime doğru

  Hüseyin istiyor bilime gidek
  Bilim adamının elinden tutak
  Bilimle oturak bilimle yatak
  Yürüyek canlarım bilime doğru

  Bilim ve Teknoloji Şiiri
  Her doğal olayda,insan ürpermiş,
  Bütün dikkatini,onlara vermiş;
  Aylarca,yıllarca; hep irdelemiş
  Bulduğu sonuçtan,bilgi derlemiş.

  Bilgiler,zamanla''Bilim'' olmuşlar,
  Bütün insanlığa,ışık tutmuşlar;
  Her kuşak,kendinden,bir şey katmışlar
  Uygarlığa,sağlam temel atmışlar.

  Teknoloji,ilmin,hizmet aracı,
  Zamandan kazanır,her kullanıcı;
  Doğru kullananın,başının tacı
  Hedefe varmanın,teknik ilacı.

  Yeni kuşaklara,tez öğretelim,
  ''BİLGİ ÇAĞI''ndayız,bunu bilelim;
  Aziz yurdumuzu,hep yüceltelim
  Çağdaş uygarlığa,tez erişelim..


  Bilişim Haftası Şiiri
  ''Bilgi Çağı''ndayız aziz kardeşim,
  Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme;
  Bilgili olursan, salimdir başın
  Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

  Artık beden gücü, geride kaldı,
  Akıl, zekâ onun yerini aldı;
  Tüm işler, teknikle yapılır oldu
  Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

  Yaşlandım, öğrenmek zor olur deme,
  Kolay öğrenirsin, sakın çekinme;
  Çok sevineceksin, öğrendiğine
  Bilgisayar öğren, vakit kaybetme.

  Binlerce kitaba, sığan bilgiler,
  Bir tuşun ucunda, tıklarsan eğer;
  Buna gıpta eder, kütüphaneler
  Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

  Dünyada tüm işler, onla oluyor,
  Her sorun, anında çözüm buluyor;
  Daha nice işe, zaman kalıyor
  Bilgisayar öğren, hiç ihmal etme.

  En etkin öğretim, aracıdır o,
  Kullanan herkesin, baş tacıdır o;
  Bilişim Çağının, ilacıdır o
  Bilgisayar öğren,hiç ihmal etme..

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Teknoloji Kullanımının İnsanlar Arasındaki İlişkilere Etkisini Şiir Veya Yazı Yazarak Ya D
 3. Bilişim Haftası Şiirleri, Bilişim Haftası ile ilgili Şiirler
 4. Bilim Ve Teknoloji Haftası İle İlgili Görseller, Bilim Ve Teknoloji Haftası İle İlgili res
 5. Bilim ve Teknoloji Haftası ile ilgili şiir
 6. Bilim ve Teknoloji Haftası ilgili yazı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri