Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Hac ziyaretinde neler yapılır Hac nedir? Kelime olarak yönelmek , kastetmek , bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek anlamlarına gelen hac ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Hac ziyaretinde neler yapılır

  Sponsorlu Bağlantılar
  Hac ziyaretinde neler yapılır

  Hac nedir?
  Kelime olarak yönelmek, kastetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek anlamlarına gelen hac, terim olarak, belirli bir zamanda, usulüne uygun olarak, ihrama girdikten sonra, Arafat'ta vakfe yapmak, Kabe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir İslâm’ın beş esasından biri olan hac, Hicretin 9 yılında farz kılınmıştır.

  Hac hakkında herşey Kur’an-ı Kerim’de; “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret etmeleri, Allâh’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” buyurulmuştur (Al-i İmran 3/97) Hz Peygamber de; “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır” buyurmuş (Buharî, İman 2; Müslim, İman 5); ayrıca hadislerinde haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir

  Hac kimlere farzdır?
  Sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır Bu şartları taşıyan kişinin, imkan elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman’ın bir daha haccetmesi gerekmez; ancak nafile olarak hac yapabilir

  Hac ayları hangileridir?
  Hac ayları, Hicrî takvime göre Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür Bu günlere hac ayları denmesi, hac menasikinin yerine getirilmesi bakımından değil, haccın şartı olan ihramın bu zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesinin zorunlu olması itibariyledir Bu süre içerisinde ihrama girmeyen kişi, zamanında hacca başlayamadığı için, o yıl haccı kaçırmış olur

  Haccın eda ediliş zamanı nedir?
  Hac yapacak kişinin, hac ayları içerisinde ihrama girerek hacca başlaması gerekir Haccın rükünlerinden olan Arafat vakfesi, Zilhiccenin 9 günü zevalden itibaren başlayıp 10 günü tan yerinin ağarmasına kadar devam eden süre içerisinde yapılır Aynı gece güneş doğuncaya kadar Müzdelife vakfesi de yapılmalıdır
  Haccın vaciplerinden olan Şeytan taşlamanın (remy-i cimârın) zamanı, Zilhiccenin 10, 11, 12 ve 13 günleridir
  Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafının vakti ise, Arafat vakfesinden sonra başlayıp ömrün sonuna kadar devam eder Sünnete uygun olan ziyaret tavafının bayramın ilk üç gününde yapılmasıdır Ancak, daha sonraki günlerde de yapılabilir

  Eda şekli bakımından kaç çeşit hac vardır?
  Aynı hac mevsiminde, umresiz veya umre ile birlikte yapılması bakımından hac,
  1)ifrad,
  2)temettu,
  3) kıran olmak üzere üç şekilde eda edilir

  İfrad haccı nasıl yapılır?
  İfrad hac, aynı yılın hac mevsimi içinde umre yapılmaksızın, eda edilen hacdır.
  İfrâd haccı yapmak isteyen kişi, hac mevsimi içinde Mekke’de bulunan bir kişi ise, bulunduğu yerde; dışarıdan gelenler ise mîkât mahallinde hac için ihrama girer Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapıp, bayram günü Akabe cemresine taş attıktan sonra tıraş olarak ihramdan çıkabilir İfrâd haccı yapan kimsenin kurban kesmesi gerekmez Daha sonra, ziyaret tavafını ve hacla ilgili diğer görevleri de yerine getirir

  Temettû' haccı nasıl yapılır?
  Temettu’ hac, aynı yılın hac mevsiminde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır.
  Temettu’ haccı yapmak isteyen kişi, mikat sınırında veya daha önce umreye niyet ederek ihrama girer, umre yaptıktan sonra ihramdan çıkar Daha sonra zamanı gelince hac için ihrama girer Haccını eda ettikten sonra ihramdan çıkar Temettû' haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir.

  Kıran haccı nasıl yapılır?
  Kıran hac, aynı yılın hac mevsiminde umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek yapılan hacdır.
  Kıran haccı yapmak isteyen kişi, mikat sınırında veya daha önce umre ve haccın her ikisine birden niyet ederek ihrama girer Umre yaptıktan sonra, ihramdan çıkmayıp, aynı ihramla haccı da eda eder, sonra ihramdan çıkar Kıran haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir

  Haccın edasının şartları nelerdir?
  Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü olması için, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurtdışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile, yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler

  Hac yerine fakirlere sadaka verilebilir mi?
  Kişi kendisine farz olan hac ibadetini yerine getirmekle yükümlüdür; fakirlere sadaka vermekle bu sorumluluktan kurtulmaz Bu itibarla hac yerine sadaka veren kişi hac ibadetini yerine getirmiş olmaz

  Hacca gitmemiş bir kimse, başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi?
  Kişi üzerine farz olan hac ibadetini bizzat kendisi yerine getirmekle yükümlüdür Ancak üzerine hac farz olduğu halde, bizzat hac yapamayacak duruma düşen kişinin, hacca vekil göndermesi veya kendisi adına vekil gönderilmesini vasiyet etmesi gerekir
  Hacca bedel (vekil) gönderecek kimse, haccın nasıl yapılacağını bilen ve hac yapabilecek nitelikleri taşıyan, buluğ çağına erişmiş, akıllı, tercihen daha önce hac yapmış Müslüman bir kimseyi hac yapmak üzere vekil tayin eder Bununla birlikte, daha önce hac yapmamış kişi de, vekil olarak hacca gönderilebilir

  Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi?
  Kendisine farz olan hac ibadetini yerine getirmeden sağlığı bu görevi yerine getiremeyecek kadar bozulan kişinin ücretini ödemek suretiyle birini yerine vekil gönderip hac yaptırması veya vasiyeti üzerine ölümünden sonra varislerinin kendisine bedel olarak hac yaptırmaları gerekir Veda haccı esnasında Has'am kabilesinden genç bir kadın Hz Peygamber'e (as) gelerek: "Ya Rasulallâh! Allâh'ın hac hususundaki farz emri babama çok yaşlı iken erişti Deve üzerinde bile duracak halde değil Onun yerine vekâleten hac edebilir miyim?" diye sormuş, bunun üzerine Rasulullah (as): "Evet! Vekâleten hac edebilirsin!" buyurmuştur (Buharî, Hac, 1; Müslim, Hac, 71)
  Üzerine hac farz olan kişinin, yerine vekil (bedel) gönderebilmesi için, bizzat haccı edâ etmekten âciz olması gerekir; aksi takdirde, kendi yerine başkasını hacca göndermesi câiz değildir

  İhram ne demektir?
  Hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları, hac veya umrenin rükünleri tamamlanıncaya kadar kendine haram kılmasıdır İhramın, niyet ve telbiye olmak üzere iki rüknü vardır Niyet, hac veya umre yapmaya karar vermektir Niyetin dil ile yapılması müstehaptır Telbiye ise, “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek (Allâh’ım, davetine isteyerek uydum, emrine amadeyim Senin eşin ve ortağın yoktur Sana yöneldim, hamd senin, nimet senin, mülk de senindir Eşin ve ortağın yoktur)” demektir.

  Niyet ve telbiye ile birlikte ihramın yasakları başlar İhramlıya, vücudundaki saç ve kılları kesmesi, yolması veya tıraş etmesi; tırnak kesmesi; dikişli elbise giymesi (erkekler için); güzel koku sürünmesi; süslenmek için yağ, boya vb makyaj malzemesi kullanması; başını (erkekler için) ve yüzünü örtmesi, eldiven, çorap ve topukları örten ayakkabı giymesi; cinsi münasebette bulunması; avlanması; harem bölgesindeki bitkileri kesmesi yasaktır

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Büyüklerinizle Hiç Mezarlık Ziyaretinde Bulundunuz Mu Neler Hissettiniz
 3. Hiç Hasta Ziyaretinde Bulundunuz Mu Neler Hissettiniz
 4. Hasta Ziyaretinde Nelere Dikkat Edilmelidir Maddeler Halinde
 5. Hasta ziyaretinde nelere dikkat etmek gerekir
 6. Photoshopta neler yapılır, Photoshopta neler yapabilirim, Photoshop nasıl kullanılır
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri