Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Din i Çocuk İsimleri ABDULLÂH: (ar) Allah 'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isim lerden olup , aynı zamanda babasının adıdır. MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dost
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 18      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Dini Çocuk İsimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Dini Çocuk İsimleri

  ABDULLÂH: (ar) Allah'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isimlerden olup, aynı zamanda babasının adıdır.

  MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dostluğu, samîmîliği ve her hâli, gönülden ve Allah için olan hanım.

  ALİ: (ar) Yüce, yüksek. En büyük sahâbelerden ve Peygamberimiz’in (asm) amcazâdesinin ismi.

  KEVSER: (ar) Maddî ve ma‘nevî çokluk, cennette bir ırmağın adı.

  ABDÜLKĀDİR: (ar) Kādir olan, kudreti her şeye yeten Allah'ın kulu. Büyük veli Abdülkadir Geylanî hazretlerinin ismi.

  RÂBİA: (ar) Takvâsıyla meşhur bir hanım evliyâ.

  SAÎD: (ar) Mübârek, mes‘ûd, saadetli. Sahâbe-i Güzîn efendilerimizin isimlerindendir.

  SÜEDÂ NÛR: (ar) Saadetli, kutlu, nûrlu hanım.

  HUSREV: (ar) Hükümdârlara, padişahlara, sultanlara verilen isim.

  FÂTIMA: (ar) Kendisi ve nesli cehennemden uzak kılınmış hanım. Peygamberimizin (asm) en küçük kızının ismidir.

  NÛRİ: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan.

  TÂHİRE: (ar) Her türlü günah ve ayıbdan uzak duran, temiz hanım.

  TALHA: (ar) Dünyadayken cennetle müjdelenen on sahâbeden birinin ismi.

  ADÂLET: (ar) Hakka riâyet etme, doğruluk. Hakkāniyet.

  NAÎM: (ar) Bolluk ve bahtiyârlık ni‘metine mazhar olan kimse. Cennetin bir tabakası.


  MANSÛRE: (ar) Allah'ın yardımına ve muvaffakiyetine nâil olan hanım.

  ENES: (ar) İnsan. Bir mübarek sahabînin ismi.


  EDÎBE: (ar) Edebli, terbiyeli, zarîf, nâzik hanım

  ABBAS: (ar) Peygamberimiz (asm) amcasının ismi.

  RUFEYDE: (ar) Hendek harbinde yaralı sahâbeleri tedâvi eden şefkatli hanım sahâbe.

  ABDURRAHMÂN: (ar) Merhameti sonsuz olan Allah'ın kulu. Sahâbe isimlerinden olup Rabbimizin en sevdiği isimlerdendir.

  MÜSLİME: (ar) Allah katında yegâne din olan İslâm’la şereflenen hanım

  FÂRÛK: (ar) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Hz Ömer’in (ra) bir sıfatı.


  HACER: (ar) Kendisine Cebrâil (as) vâsıtasıyla ilk def‘a zemzem ihsân edilen, Hz İsmâîl’in (as) annesi olan vâlidemiz.

  ERKÂM: (ar) Akabe bîatına katılmış Sahâbe-i Kirâm’dan birinin ismi.


  BASÎRET: (ar) Basîretli, anlayışı ve kavrayışı keskin olan hanım

  HÂBİL: (ar) Hz Adem (as)'ın hayırlı evladı.


  ÂSÛDE: (f) Rahatlamış, sükûna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih hanım.


  CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.  HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

  ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.


  NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

  TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.  ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.


  FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.


  CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

  KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.


  NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir.


  İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

  BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.  İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.


  Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.  ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.  MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.


  ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.


  İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.


  KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.

  CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.

  HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

  ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.

  NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

  TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.

  ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.

  FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.

  CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

  KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.

  İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

  HANÎFE: (ar) İslâm dinine sımsıkı bağlı bulunan hanım.

  NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir

  BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.

  İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.

  Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.

  ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.

  MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.

  ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.

  İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.

  KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.

  ÂDİL: (ar) Adâlet eden, Allah'ın emirlerini noksansız tatbîk eden.

  CÂNÂN: (f) Sevgili, sevilen hanım.

  ABDUSSAMED: (ar) Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, her şey kendisine muhtaç olan Allah'ın kulu.

  TAHİYYE: (ar) Selâmlar, hayır duâları.

  NİYÂZÎ: (f) İhtiyâcını sadece Allah'tan isteme ve neticeyi yalnız ondan bilme ni‘metine nâil olan kimse.

  FERİHE: (ar) Sevinçli hanım.

  LOKMÂN: (ar) Kur’ân-ı Kerîm'de ahlakı övülmüş mübârek bir zât. Peygamber olduğu da rivâyet edilmektedir.

  ÂMİNE: (ar) Kalbinde korku olmayan, güvenilir. Şübhesiz, kesin olarak inanan hanım. Peygamberimizin (asm) annesinin ism

  SÂLİH: (ar) Dinin emir ve yasaklarına uyan, dindâr, güzel ahlak ve takvâ sâhibi kişi. Bir peygamber adı.

  ABDÜLVÂSİ‘: (ar) İlmi her şeyi kuşatan ve rahmeti her şeyi kaplamış olan Allah'ın kulu.

  HAFSA: (ar) Hz Ömer’in (ra) kızı. Hz Peygamberin (asm) zevcelerinden olan vâlidemiz.

  NÂSİH: (ar) Nasîhat eden, dini insanlara anlatan iyi kimse. Peygamberlerin sıfatlarındandır.

  FEHİME: (ar) Zeki, anlayışlı, kavrayışlı hanım.

  ADNÂN: (ar) Peygamberimiz’in (asm) atalarından birinin ismi.

  GÜZÎN: (ar) Seçilmiş, beğenilmiş hanım.

  ÎSÂR: (ar) Kendi de muhtaç olduğu bir şeyi din kardeşini tercîh ederek ikrâm etme. Sahâbelerin sıfatlarındandır.
  SÂCİDE: (ar) Her şeyin ma‘bûdu olan Allah'a secde eden hanım.

  GIYÂSEDDÎN: (ar) Allah'ın dininin yayılmasına yardım eden kimse.

  ZÜMRÂ NÛR: (ar) Güzel, iyi ahlâklı, nûrlu, zeki, bilgili hanım.

  İSMÂÎL: (ar) Hz İbrâhîm (as)'ın oğlunun ismi olup Kur’ân-ı Kerîm'de teslîmiyeti ve neslinin şerâfetiyle övülen bir peygamberdir.

  HÜSNÂ: (ar) İyi, güzel, cemâli ile kemâli tam olan hanım.

  RÂİF: (ar), Merhametli, şefkatli olan kişi.

  ÂFİTÂB: (f) Güneş gibi nûrlu hanım.

  NÂZIM: (ar) Nizâma koyan, düzenleyen kişi.

  FERÎDE: (ar) Tek, benzeri nâdir bulunan hanım.

  CÂVİD: (f) Dâimî kalacak olan, Allah'ın ebedîleştireceği kul.

  BEREKET: (ar) Bolluk, saadet, mutluluk, Allah'ın ikrâmı.

  LÛT: (ar) Gayret ve şevk timsâli, kahraman bir peygamber.

  LEYLÂ: (ar) Uzun ve karanlık gece.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Anlamlı Dini Kız İsimleri
 3. Dini Bebek İsimleri
 4. Dini Kız İsimleri
 5. Dini Erkek Çocuk İsimleri, Dini Erkek Çocuk Adları
 6. Dini Kız Çocuk İsimleri,Dini Kız Çocuk Adları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri