Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Atom hakkında bilgi Atom modelleri Atom , elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir Örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Atom Nedir, Atom Modelleri Nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Atom hakkında bilgi
  Atom modelleri

  Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir Örneğin bir demir parçasını bölmeye başlasak ilk başta ikiye böldüğümüzde elimizde kalan parçalar yine tahta parçasıdır Sonra daha bölmeye devam etsek elimizdeki parçalar hep bir tahta parçası olur, ta ki tahtayı oluşturan en küçük parçaya yani atoma gelene kadar Bazı maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük parçalar birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşmuştur Bu şekilde birden fazla atomun oluşturduğu en küçük parçalara da molekül denir Örneğin su maddesini oluşturan en küçük parça moleküldür Bir su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun birleşmesiyle oluşmuş bir moleküldür

  Aslında atom da başka parçaların birleşmesinden oluşmuştur Bu parçalar proton, nötron ve elektrondur Bu parçaların içinde en küçük olan elektrondur Atomların birbirinden farklılığı da bu parçaların sayısının farklılığına göre olur Örneğin 10 nötron, 15 proton, 15 de elektrona sahip olan bir atom ile 12 nötron, 15 proton ve 15 elektrona sahip bir atom arasında farklılık vardır Bunlar başka başka maddelerin atomlarıdırlar ve isimleri de değişiktir Atomun bu parçacıklarının da birbirinden farklı farklı özellikleri vardır Protonlar pozitif(+) yüklü olarak, elektronlar negatif(-) yüklü, nötronlar ise yüksüz olarak kabul edilirler Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde elektronlar ise atomun çevresinde bulunurlar ve elektronlar hem kendi eksenleri etrafında hem de atomun çekirdeğinin etrafında (çekirdeğe belli uzaklıktaki bir yörüngede) dönerler


  Bazen atomlar son yörüngelerindeki elektron sayılarını belli sayıya(oktete-soy gazların atom düzenine) tamamlamak için elektron alış-verişi yaparlar Ve bu parçacıklarından yalnızca elektronlarını alıp verebilirler Ancak çekirdek tepkimesi olursa diğer parçacıklarını da alıp verebilirler ama o zaman zaten atomun kendisi de değişmiş olur Bizim şu an incelediğimiz durum kimyasal tepkimelerde atomun elektron alış-verişidir ve bu şekilde atomun adı(kendisi) ve periyodik cetveldeki yeri değişmez sadece kimyasal tepkimelerdeki davranışı değişir Normalde hiç elektron almamış ve vermemiş olan bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir Atom bu durumdayken bu atoma nötr atom denir Ancak başka bir atomla elektron alış-verişi yaparsa iyon durumuna geçer Eğer nötr bir atom elektron veriyorsa proton sayısı elektron sayısından fazla hale gelir ve bu atomlara pozitif iyon(katyon) denir Eğer tam tersi olup da atom elektron kaybetmek yerine elektron kazanırsa bu sefer de elektron sayısı proton sayısından fazla hale gelir ve bu atomlara da negatif iyon(anyon) denir


  Thomson Atom Modeli :  (1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli;

  Thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışma*lar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom mo*delini ortaya attı Thomson'a göre Atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elekt*ronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir

  Rutherford Atom Modeli:  (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli;

  Thomson'm mode*line pek inanmayan Rutherford ün*lü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım so*karak yeni çığır aç*mıştır İnce altın levhayı radyoaktif atomların yayınladıkları alfa ışınlarıyla bombardımana tabii tutan Lord Ernest Rutherford gözlemlerine ve deneyle*rinin sonuçlarına dayanarak, atomun Thomson tarafından hayâl edilmiş "fon statik topluluk olamayacağına hükmetti Ve atomun yapısını, topta ge*zegenlerin Güneş'in etrafında gravitasyon kuvve*tinin etkisiyle dolandıkları gibi gibi elektronlum da pozitif yüklü bir çekirdeğin etrafında elektrik*sel çekim kuvvetinin etkisi alanda dolanmakta ol*duğu dinamik bir model olarak açıkladı

  Bohr Atom Modeli :  (1913) kuvantum teorisinin sahneye çıkışı;

  Rutherford atom modeli üzerinde kafa yoran Dani*markalı fizikçi Niels Bohr, klasik fi*zik gereği çekir*değin etrafında dolanan elektronların ivmeli hare*ketlerinden dola*yı, enerji kaybederek çekirdeğe düşmeleri gerektiğini düşündü Ama hiç de böyle olmamakta ve atom kararlılığını muhafaza etmektedir Bohr atomun bu karalılığını;

  1 Elektron hareketlerinin ancak belirli yörüngeler (enerji seviyeleri) üzerinde mümkün olmasıyla,

  2 Elektronun, bir yörüngeden bir başkasına geçişini ise belirli bir miktarda (bir kuvantum miktarında) bir enerji kazanması*na (ya da kaybetmesine) bağlı olduğuna, ve

  3 Bir atomda, elektronların daha da alana düşme*yecekleri bir en alt enerji düzeyinin var olmasıy*la açıklamaktadır

  De Broglie'un Atom Modeli:

  (1923) Broglie'un dalga modeli;


  Bohr’n atom modeli elektronların yörüngeler arası geçişlerin mümkün kılan “enerji (kuvantum) sıçramaları” açıklamakta yetersiz kalmaktaydı Bunun çözümü Fransız fizikçisi Prens Victor De Broglie tarafından teklif edildi De Broglie bilinen bazı taneciklerin uygun koşullar altında tıpkı elektromanyetik radyasyonlar gibi, bazen de elektromanyetik radyasyonların uygun şartlarda tıpkı birer tanecik gibi davranabileceklerini düşünerek elektronlara bir "sanal dalga”nın eşlik ettiği öne sürerek bir model teklif etti Bu modele göre farklı elektron yörüngelerini çekirdeğin etrafında kapalı dalga halkaları oluşturmaktaydılar  irsizlik ilke katlamakla beraber bir takım olasılık ve istatistiki hesap*lar neticesinde bir elektronun uzaydaki yerini yaklaşık olarak hesap etmenin mümkün olabileceğini öne sürdü Born Schrödinger'in dalga denklemini olasılık açısından yorumlayarak dalga mekaniği ile kuvantum teorisi arasında bir bağıntı kurdu Böylece elektronun uzayın bir noktasında bulunması ihtimalinin hesaplanabileceğini göstermiş oldu

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İlk Atom Modelleri İle Bohr Atom Modeli Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar
 3. Atom Modelleri Nelerdir, Atom modelleri hakkında bilgi
 4. Atom Modelleri Nelerdir, Atom Nedir
 5. Atom Modelleri Hakkında Bilgi, atom modelleri nelerdir
 6. Atom Bombası-Atom Bombası İle İlgile Bilgiler-Atom Bombası Nasıl Yapıldı-Atom Bombasının E
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri