Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Cam yapımı: Silisyum dioksit (sio2): Tabiatta oksijenden sonra en çok bulunan element silisyumdur; yerkabuğunun %26'sını meydana getirir. Element halinde bulunmaz. SiO2 ve çeşitli silikat bileşikleri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Cam yapımı hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Cam yapımı:
  Silisyum dioksit (sio2):
  Tabiatta oksijenden sonra en çok bulunan element silisyumdur; yerkabuğunun %26'sını meydana getirir. Element halinde bulunmaz. SiO2 ve çeşitli silikat bileşikleri halinde bulunur.
  Silisyum gri renkli yarı iletken bir maddedir. Sulu asitlerden etkilenmez.Havada yanarak SiO2 , F2 ile birleşerek SiF4, Cl2 ile SiCl4 (silisyum tetraklorür) bileşiklerini yapar. Bakır-silisyum alaşımı olan silisyum tuncundan da telgraf ve telefon telleri yapılır.
  Camın temel özelliği silistir. Ve camın yapısında yarıdan daha fazla miktarda bulunmaktadır. Cam yapımında sadece kum kullanılırsa, soda kolay bir şekilde erimez, suya dayanıklı ve sağlam bir camın yapılması için kalker eklenmesi gerekirdi.Ayrıca kırık cam kaplar füzyon için genellikle ısıyı düşürmek amacıyla bu karışıma eklenirdi.

  Cam için yapılan en iyi tanım, ısıtıldığı zaman yüksek derecede akıcılık kazanan ,akıtıldıkça soğudukça katılaşan.en sonunda da durgunlaşan inorganik bir sistem tanımlamasıdır.
  Cam elle tutuldukça sert ve durgun bir etki yapar. Sert bir yere vurulunca kırılması, soğumuş ve durgunlaşmış bir camın özelliğidir. Yüksek ısıda ise bu özellikler değişir. Cam önce yumuşayıp akıcılık kazanır, yeterli ısı sağlanınca da su gibi akar. Ancak onu diğer maddelerden ayıran en önemli özelliği erime noktası değil yumuşama noktası olmasıdır. İşte bu en öneli özelliği nedeniyle camın içinde bulunduğu ortam ısısı arttırılırsa gittikçe daha çok sıvılaşır ve akıcılık kazanır. Açıkça görüleceği gibi bu durumu, camın çok değişik yöntemlerle biçimlendirmeye, üfleyerek şişirmeye elverişli olan noktasıdır.
  Eritilmiş bir cam karışımı, yavaşça soğuduğunda derece derece akışkanlığı azalarak donmuş sert bir hale ulaşır.Eğer soğuma çok hızlı olursa silikotlar hassaslaşarak kristalize olurlar.cam üretiminde bu konu çok önemlidir.İdeal olanı, malzemenin potalarda yavaşça ısıtıldığı gibi, yavaşça soğutulmasıdır.Camda kesin bir erime noktası yoktur.Isıtma sırasında soda camları derece derece yumuşayarak yaklaşık 1000 C.de akışkan hale gelir.

  Genellikle normal cam terimi Silis, Soda ve kalker karışımından oluşan cam için kullanılır. Daha yumuşak, ağır, parlak, erime noktası düşük olan ve içinde kurşun oksit bulunan cama ‘kristal’ denir. Bu tür karışım camı biraz ağırlaştırır,ona parlak ve saydam bir görünüm verir.
  Cam elde etmede genelde aşağıdaki karışımlar kullanılır:

  Günümüzde Normal-cam için; %72 silis , % 15 soda , % 13 kalker
  Kristal cam için ; % 48 silis , % 24 potast soda , % 28 kurşun oksit kullanılır.

  Cam kimyasal açıdan birçok maddelere karşı dayanıklıdır. Yalnızca hidroflorük asit ve bazı alkalik çözeltiler camı etkiler. Su ise yalnızca uzun zaman sürelerinde camı etkilemektedir. Bu durumda çürüme veya sudan bozulmadan söz edilir. Camın sudan etkilenmeye karşı direnci hidrolik sınıfıyla belirlenir. Genel olarak 4 hidrolik sınıftan söz edilir:

  Kategori 1 suya dayanıklı
  Kategori 2 biraz etkilenebilir
  Kategori 3 fazlaca etkilenebilir
  Kategori 4 fazla etkilenebilir (duyarlı)

  Camın en önemli ve değerli özelliği bir hayli yüksek seviyedeki geçirgenliğidir. Işık geçirgenlik, yansıtma ve ışıkların kırılarak tayfına ayrılması, prizmatik parçalanmaların pırıldaması, kristal ışımada camın gerçek estetik varlığı ortaya çıkmaktadır.
  Kuvars:Saydam hemen hemen saf SiO2'dir. Granitin yapısında bulunur. Necef taşı iri kuvars kristalidir. İçinde az miktarda renk verici metal oksit bulunan renkli kuvars türleri değerli taşlardır. Bunlardan ametist'in (mor necef) mor rengi MnO,safi'in açık mavi rengi titan oksitten ileri gelir. Sarı renkli sitrin, gül renkli gül kuvarsında başka metal oksitler vardır.
  Beyaz kum: Hava ve suyun etkisiyle ufalanmış,sürtme ile yuvarlaklaşmış kuvars parçacıklarıdır. Sarı renkli adi kumda Fe2O3 vardır.
  Amorf SiO2 türleri:Opal SiO2 . XH2O birleşimidir. Metal oksitlerle renklenmiş türleri süs eşyası yapımında kullanılır. Agat (akik) yapısında metal oksitleri ile renklenmiş yuvarlak katmanlar vardır. Değerli bir mineraldir. Kieselguhr diatome kalıntılarından oluşmuş gözenekli ve emici bir tozdur.
  SiO2 suda erimez. Kristal yapılı ve kuvars türü 1600 derecede erir. Soğutulduğu zaman kristalleşmeden katılaşır,kuvars camı oluşur. Ultraviyole ışınlarını geçirir.
  SiO2 sağlam bir bileşiktir, güçlükle indirgenir. Yalnız Mg gibi güçlü indirgeler SiO2'i yüksek sıcaklıkta silisyuma indirgeyebilir.

  SiO2 + 2Mg __________ Si + 2MgO
  Bunun için kum ve Mg tozu elektrik fırınlarında ısıtılır.
  SiO2 2e asitlersen yalnız HF etkir.
  4HF + SiO2 __________ 2H2O + SiF4 (GAZ)
  SiF4 + 2HF __________ H2SiF6

  Fluoro silikat asidi

  SiO2 bir asit oksittir. Fakat su ile birleşmez.Yüksek sıcaklıkta hidroksitler, karbonatlar,sülfatlar vb. maddelerle birleşip silikat bileşiklerini yapar.

  2KOH +SiO2 _________ K2SiO3 + H2O
  Na2CO3 + SiO2 _______ Na2SiO3 + CO2
  CaSO4 + SiO2 _______ CaSiO3 + SO2 + 1/2O2

  Kuvarstan ateşe dayanıklı tüp,beherglas, vb. laboratuvar eşyası; sinema,projeksiyon mercekleri, ultraviole ışını geçiren camlar yapılır. Renkli kuvars ve renkli cam SiO2 başka asit oksitlere benzemez. CO2, SO3 vb. asit oksitler su ile birleşerek asitleri yaptıkları halde SiO2, su ile birleşmez. Silikat asitleri suda eriyen sodyum ve potasyum silikatlara kuvvetli asitlerin etmesi ile oluşur. Bileşimi değişik, peltemsi ve dayanıksız maddelerdir. Poli silikat asidi jeli kızdırılırsa suyu uçar, geriye silika jel adı verilen aktif kömür gibi gözenekli ve absorblayıcı, amorf SiO2 tozu kalır. Silika jel, su, alkol vb. sıvıların buharlarını emer; düşük basınç altında ısıtılınca buharı geri verir. Kurutucu ve emici olarak tekrar tekrar kullanılabilir.
  Silikatlar genel olarak SiO2 'in metal oksitleri ile yaptığı bileşiklerdir. SiO2 metal oksitlerle, değişik oranlarda birleşebilir, SiO2 birden fazla metal oksitle birleşebilir. Bazı silikatların yapısına su da girer, SiO2 bu yönlerden de diğer asit oksitlerden ayrılır. Camlar, seramikler ve minerallerin çoğu silikatlardan yapılmıştır.Su camı tabiatta bulunmaz. Na2CO3 + SiO2 karışımının eritilmesiyle elde edilir. Başlıca NaSiO3 sodyum meta silikat,NaSiO4 sodyum orto silikat karışımıdır. Na2CO3 yerine K2CO3 alınırsa ,potasyum su camı elde edilir. Su camı suda kolayca erir. Su camı yapıştırıcı olarak kullanılır.Yumurta su camına batırılınca, kabuğundaki gözenekler kapanır. Hava almayan yumurta, uzun süre bozulmaz.Zeolitler sulu Na,Al silikatlardır. xNa2 . yAlO3 .zSiO2 .uH2O formülü ile gösterilen değişik bileşimde bulunur. Zeolitlerde Na yerine Ca, Mg vb. +2 değerli iyonlar geçebilir. Bu özelliği ile zeolitler, suyun sertliğini gidermede kullanılır. Permutit sodaikum, kaolen karışımının eritilmesiyle elde edilen yapay zeolittir.

  Camın Yapılışı :

  Cam yapımında ilk adım, hammadde karışımını içindeki bütün maddeler eriyip birbiriyle kaynaşıncaya kadar ısıtmaktır. Eskiçağlarda bu eritme işi, odun ocaklarının üzerine oturtulan kil kaplarda yapılırdı. Oysa bugün genellikle mazot, gaz ya da elektrikle ısıtılan özel eritme fırınları kullanılır. Hammaddelerin oranına göre 1300 derece ile 1500 derece arasında ısıtılan karışım eridiği zaman macun kıvamında bir cam hamuruna dönüşür. Bu sıcak hamura istenen biçim verildikten sonra, camın soğurken gerilerek kopmasını ya da kırılmasını önlemek için yavaş yavaş soğutulması, yani tavlanması gerekir. Tavlama fırını uzun bir tünel biçimindedir. Cam eşya bu tünelden geçerken sıcaklık derece derece,öylesine yavaş düşürülür ki, camın soğuması açık havada kendi kendine soğumasından çok daha uzun bir süre alır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kocaeli,Kocaeli hakkında genel bilgi,Kocaeli ili hakkında kısa bilgi,Kocaelinin tarihi,Koc
 3. Uşak hakkında bilgi, Uşak ili hakkında bilgi,Uşak tarihçesi,Uşak Coğrafi Bilgileri,Uşakta
 4. Yontma Taş Devri Hakkında Bilgi,Orta Taş Devri Hakkında Bilgi,Cilalı Taş Devri Hakkında Bi
 5. Kırşehir hakkında bilgi, ,Kırşehir ili hakkında bilgi,Kırşehir hakkında genel bilgiler,Kır
 6. Ev Yapımı Tereyağı Tarifi, Ev Yapımı Tereyağı, Evde Basit Yöntemlerle Tereyağ Yapımı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri