Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Nisa Suresi-Nisa Suresi Meali " Allah 'ım , senin emrine itaat ve davetine icabet ettim. Bütün iman ımla sana yöneldim ve sana teslim oldum. Yalnız

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Nisa Suresi-Nisa Suresi Meali

  Sponsorlu Bağlantılar
  Nisa Suresi-Nisa Suresi Meali  "Allah'ım, senin emrine itaat ve davetine icabet ettim.
  Bütün imanımla sana yöneldim ve sana teslim oldum.
  Yalnızca seni istiyorum.
  Sen, Rabbim olarak emret, ben de kulun olarak yerine getireyim.
  Allah'ım sen birsin ve teksin. Eşin ve benzerin yoktur.
  Mutlak olarak mülk senindir ve hiçbir ortağın yoktur.
  Allah'ım, hamd yalnızca sana mahsustur ve nimet de senindir.
  Allah'ım tekrar sana teslim oluyor ve inanıyorum ki, sen birsin, eşin ve benzerin yoktur."

  Nisa Suaresi (4 / 176 Sure)

  Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır...(Nisa Suresi / 2)

  Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir...(Nisa Suresi / 10)

  Bunlar, Allah `ın (koyduğu) sınırlardır. Kim Allah `a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur...(Nisa Suresi / 13)
  Kim Allah `a ve Peygamberine karşı isyan eder ve Sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır...(Nisa Suresi / 14)

  Allah `ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; İşte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca "Ben şimdi tevbe ettim" diyenler ile kafir olarak ölenler için (kabul edilecek) tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır...(Nisa Suresi / 17-18)

  Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe koyacağız; bu ise Allah `a çok kolaydır...(Nisa Suresi / 30)

  Allah `a ibadet edin ve O`na hiçbir şeyi ortak koşmayın . Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın köle; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez...(Nisa Suresi / 36)

  Biz, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık...(Nisa Suresi / 37)
  Allah `a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de (ahirette azaba dûçar olurlar). Şeytan bir kimseye arkadaş olursa, ne kötü bir arkadaştır o...(Nisa Suresi / 38)
  Şüphe yok ki Allah, Zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir...(Nisa Suresi / 40)
  Şüphesiz âyetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştireceğiz ki Acıyı duysunlar! Allah daima üstün ve hakimdir...(Nisa Suresi / 56)

  Hala Kur `an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah `tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı...(Nisa Suresi / 82)

  Kim iyi bir işe Aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe Aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah ona o şeyin karşılığını vericidir...(Nisa Suresi / 85)

  Allah-ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur-elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır, bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah `tan daha doğru kim vardır...(Nisa Suresi / 87)

  Kim bir mümini Kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır....(Nisa Suresi / 93)

  Namazı BITIRINCE de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah`ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz Müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır...(Nisa Suresi / 103)
  Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah`tan Mağfiret dilerse, Allah` ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır...(Nisa Suresi / 110)
  Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur...(Nisa Suresi / 112)

  Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber `e karşı çıkar ve Müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir...(Nisa Suresi / 115)
  Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah`a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır...(Nisa Suresi / 116)

  Kim Allah `ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. (Nisa Suresi / 119)

  (Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; halbuki Şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir...(Nisa Suresi / 120)
  İşte onların yeri cehennemdir; ondan Kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır...(Nisa Suresi / 121)

  İman eden ve iyi işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah, (bu söylenenleri) hak bir söz olarak vadetti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah `tan daha doğru olabilir?...(Nisa Suresi / 122)

  Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve Zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar...(Nisa Suresi / 124)

  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır (Hiçbir şey O` nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz)...(Nisa Suresi / 126)
  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size "Allah` tan korkun "diye emrettik. Eğer inkar ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah `indir. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır...(131)
  Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir; Allah buna kadirdir...(Nisa Suresi / 133)

  Kim dünya ödülünü isterse (bilsin ki) dünyanın da ahiretin de mükâfatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. (Nisa Suresi / 134)
  Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-Babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, Büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır...(Nisa Suresi / 135)
  Ey iman edenler! Allah `a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab` a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da Sebat) ediniz. Kim Allah, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır...(Nisa Suresi / 136)
  İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir...(Nisa Suresi / 137)
  Münafıklara, kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele!...(Nisa Suresi / 138)

  Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah `a aittir...(Nisa Suresi / 139)

  O (Allah), Kitap `ta size şöyle indirmiştir ki: Allah` ın âyetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya (konuya geçinceye) kadar kafirlerle beraber oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir...(Nisa Suresi / 140)
  Şüphesiz münafıklar Allah `a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah`ı da pek az hatıra getirirler...(Nisa Suresi / 142)

  Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın...(Nisa Suresi / 145)
  Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah`a sımsıkı sarılıp dinlerini (ibadetlerini) yalnız onun için yapanlar başkadır. Işte bunlar (gerçekte) müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükâfat verecektir...(Nisa Suresi / 146)

  Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir...(Nisa Suresi / 147)
  Allah `ı ve peygamberlerini inkar edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip" Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız "diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu; İşte gerçekten kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır...(Nisa Suresi / 150-151)
  Allah `a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara (gelince) işte Allah onlara bir gün mükâfatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir...(Nisa Suresi / 152)
  Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkar ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah `indir. (O `nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir...(Nisa Suresi / 170)

  İman edip iyi işler yapanlara (Allah) ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar, kendileri için Allah `tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. (Kendilerini Allah `ın azabından kurtaracak bir kimse bulamazlar)...(Nisa Suresi / 173)
  Allah`a iman edip O`na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (Deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola götürecektir...(Nisa Suresi / 175)

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Nisa Suresi Kaç Ayettir, Kaçıncı Suredir, Hangi Cüzde, Nerede İndirilmiştir
 3. Ankebût Suresi 12. Ayet Anlamı Meali, Ankebût Suresi 12. Ayet Açıklaması, Yazılışı, Ankebû
 4. Mu'min suresi 22.Ayet nedir, Mu'min suresi 22.Ayetin açıklaması, Mu'min suresi 22.Ayetin m
 5. Naziat suresi 15. ayet türkçe meali, okunuşu, Naziat Suresi 15. ayetin anlamı, meali
 6. Bakara suresi 23. ayetin anlamı meali, Bakara suresi 23. ayetinin açıklaması nedir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri