Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

ekonomi dalındaki meslekler ekonomi alanındaki meslekler nelerdir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Atatürk İnkılapları Sonrasında Ekonomi, Eğitim Ve Sağlık Alanındaki Gelişmeler Tıp Alanındaki Meslekler
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Ekonomi Alanındaki Meslekler

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  EKONOMİ ALANINDAKİ MESLEK GRUP TANIM VE GÖREVLERİ

  A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
  Bankacılık sektörünün, ekonomik hayatın vazgeçilmez bir
  parçası olması sebebiyle alanında kendini yetiştirmiş, yeniliklere açık,
  dürüst ve çalışkan kişilere iş olanakları daima açık olacaktır.
  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
  ü Ekonomist-İktisatçı
  ü Ekonometrist
  ü Maliye Meslek Elemanı
  ü Çalışma Ekonomisti
  ü Bankacı
  Ekonomist-İktisatçı
  Tanımı

  Ekonomik problemlere çözüm getirmek amacıyla ekonomik prensipleri uygulayan
  ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.
  Görevleri
  Ø Mal ve hizmet üretiminin organizasyonunu, pazarlama usullerini, ticari
  eğilimleri, kredi yapıları fiyat politikaları tüketimini, istihdam verimlilik ve diğer
  ekonomik durumlarla ilgili çalışmaları yapmak,
  Ø İstatistikî bilgi ve fiyat endekslerini göz önünde bulundurarak maliyet ve fiyat
  analizleri yapmak,
  Ø Malın üretim maliyetini, üretici kârını, mevsim şartlarını ve diğer ekonomik
  etkenleri hesaplayarak fiyat tespitleri yapmak,
  Ø Fiyatlarla ilgili belirli kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
  Ø İş piyasası durumlarındaki değişmeleri ve diğer ekonomik faktörlerdeki
  eğilimleri incelemek ve tahminler yürütmek,
  Ø Hükümet ve diğer kuruluşların tarım, endüstri, ticaret ve hizmet sektörlerinde
  ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerinde yardımcı olarak planlar
  hazırlamak,
  Ø Ekonomi biliminin gelişmesiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmaktır.
  Ekonometrist
  Tanımı

  Ekonomik olayların matematiksel ölçümü,
  değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında
  inceleme ve araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli
  kişidir.
  Görevleri
  Ø Hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada
  en etkin biçimde kullanılması konularında araştırma yapmak,
  Ø Üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların
  verimli kullanılması konularında araştırmalar yapmak,
  Ø Kuruluşların araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat
  ve yöntemleri alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütmek,
  Ø Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve
  sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma
  yapmak,
  Ø Ekonomik olayları matematiksel olarak ölçmek,
  Ø İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapmak, çalışmaları
  yönetmek, denetlemektir.
  Maliye Meslek Elemanı
  Tanımı

  Kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel
  yöntemlerle çözümler üreten ve geliştiren kişidir.
  Görevleri
  Ø İşletmelerde mali konularla ilgili kararlar almak ve uygulamak,
  Ø Devlet harcamalarını denetlemek,
  Ø Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapmak.
  Çalışma Ekonomisti
  Tanımı

  Kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları
  yönetimi ve endüstri bölümlerinde, işçi işveren sendikalarının
  ve kooperatiflerin değişik kademelerinde uzman işgücünü
  karşılama bilgi ve becerisine sahip kişidir.
  Görevleri
  Ø Çalışma yaşamıyla ilgili temel mevzuata göreve çalışma barışını sağlamak,
  Ø Çalışma hayatına katkıda bulunacak yeni yöntemler geliştirmek,
  Ø İşçi ve işletme arasındaki çatışmaları çözümlemek.
  Bankacı
  Tanımı
  Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan kişidir.
  Görevleri
  Ø Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açmak, hesabı kapatmak vb.
  Ø Paranın başka bir hesaba aktarılması işlemlerini yapmak,
  Ø Senet tahsili ve ıskontosu ile ilgili işlemleri yapmak,
  Ø İthalat ve ihracatla ilgili aracılık işlemlerini yapmak
  Ø Yabancı para alım satımı yapmak,
  Ø Emanet kabul işlemlerini yapmak,
  Ø Kredi isteklerini değerlendirmek,
  Ø Çek ve akreditif muameleleri yapmak,
  Ø Kambiyo işlemleri yapmak,
  Ø Kefalet ve teminat mektubu vermek
  Ø Müşterilere kredi ve finansal konularda danışmanlık yapmak,
  Ø İş adamlarına bankanın güvenini gösteren referans mektubu vermek,
  Ø Müşterilere seyahat çeki ve kredi kartı düzenlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
  Ø Bağ kur, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, vergi, elektrik, su, doğalgaz telefon ,
  kredi kartı,vb. faturalarının ve ev kirasının ödeme işlemlerini yapmak.
  C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER
  Meslek elemanlarının;
  ü Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip,
  ü Araştırma ve inceleme yapmayı seven,
  ü Yönetim alanında ve idarî alanlarda görev almayı seven,
  ü Yaratıcı düşünebilen,
  ü Yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip
  ü Akılcı,
  ü Disiplinli çalışan,
  ü Analitik bir bakış açısı geliştirebilen,
  ü Alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde
  bulunabilen,
  ü Doğru ve etkili konuşabilen,
  ü Ayrıntılara ve sebep-sonuç ilişkilerine dikkat eden kimseler olmaları gerekir.
  D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci,
  maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar.
  Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar.
  Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan
  diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.
  Maliyeciler ve çalışma ekonomistleri genellikle kapalı alanlarda çalışırlar.
  Bankacılar büro ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı temiz, aydınlık ve güvenlidir.
  Çalışanlar insanlarla ve verilerle uğraşırlar ve müşteriler ile sürekli iletişim halindedirler.
  E. İŞ BULMA İMKÂNLARI
  Ekonomist ve ekonometristler; kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda,
  hammadde ve insan gücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim planlama,
  ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve
  araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda “uzman” olarak, özel
  kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar. Ekonometristler
  çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve
  uzmanlığa yükselme olanakları vardır.
  Maliye alandan mezun olanlar; gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün
  mali konularda yetişmiş insan gücünü karşılarlar. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, T.C.Merkez
  Bankası, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer özel kuruluşlarda çalışabilirler.
  Çalışma ekonomistleri, mezun oldukları 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri
  'alanında araştırmacı olabildikleri gibi Sosyal güvenlik kuruluşları, Çalışma bakanlığı
  bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev yapabilirler. Bunlardan başka özel
  danışmanlık şirketlerinde, iş kurumlarında istihdam danışmanlığı veren tüm kuruluşlarda
  çalışabilirler.
  Bankacılar; kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, finansla
  uğraşan aracı kurumlarında, sigorta şirketlerinde, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin
  muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde çalışabilirler.
  F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
  Ekonomi mesleğinin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisat fakülteleri, iktisadi
  ve idari bilimler fakülteleri ve siyasal bilgiler fakültelerinin “İktisat, Ekonomi, Ekonomi
  Finans ve Ekonomi yönetim bilimleri" bölümlerinde verilmektedir. Bu alanda öğrenim
  görebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı''nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puanı almak
  gerekmektedir.
  Ekonometri mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler
  Fakültelerinin "Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir. Eğitime başlayabilmek için
  Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak gerekmektedir.
  Çalışma Ekonomisti olabilmek için üniversitelerin 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
  İlişkileri' alanından mezun olmak gerekir. Bu alana lise ve dengi okul mezunları (EA)
  puanıyla girebilmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır. Lisans eğitiminden sonra Sosyal Bilimler
  Enstitüsünün yönetimi altında İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri İlişkileri ve Çalışma
  Ekonomisi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapma şansına sahiptir.
  Bankacılık mesleğinin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının
  “Bankacılık” veya “Bankacılık ve Sigortacılık” bölümünde verilmektedir. Meslek
  Liselerinin, A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Genel
  Hizmetler (Demiryolu), Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak
  Komisyonculuğu, İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis
  İşletmeciliği, Ticaret bölümleri ile Ticaret Liselerinin Kol Ayrımı Olmadığı Dönemde
  Bitirenler “Bankacılık” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin
  sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun
  olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS)
  yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekmektedir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri