Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

oğlumun öğrenci tecil kağıdını PTT den kayıtli olduğu yere babası olarak kendim göndersem sorun olurmu acaba...Yanıtlarsanız çok sevinirim ,şimdiden TEŞEKKÜRLER. Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  askerlik tecili hakkında...

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Askerlik Tecili için gerekli şartlar:

  Yoklama Kaçağı olmamak: Son yoklamaya bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışında elçilik veya konsolosluklara süresi içinde kabul edilebilir kanuni bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile işlemlerini sonuçlandırmayanlardır.  Bakaya Kalmamak: Sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, birliklerine katılmayan yükümlülerdir.  20 ile 29 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

  Öğrencilerin askerlik hizmetleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde tecil edilebilir. Buna göre…  Yurtdışı Dil Okulu öğrencileri: Yurtdışında herhangi bir dil okuluna devam eden öğrenciler 18 Ay süre ile Askerlik Hizmetini tecil etme hakkına sahiptir.  Ön lisans Öğrencileri: 2 Yıl süreli Ön lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 4 yıldır. Bu öğrenciler 4 sene boyunca Askerlik hizmetlerini tecil edebilmekteler. Ancak eğitimini normal süresi içinde tamamlayanlar takip eden yılda askere alınırlar.  Lisans Öğrencileri:

  ¨ 4 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 7 yıldır.

  ¨ 5 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 8 yıldır.

  ¨ 6 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

  Eğitimin normal süresi içinde tamamlanamaması halinde belirtilen sürelerde tecil hakkı doğmaktadır. Buna karşın eğitimlerini normal süresinde tamamlayan öğrenciler takip eden yılda askere alınır.  29 ile 36 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

  Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.

  1- 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,  2- Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar.  (Ek: 17/5/1961- 303/1 md.) Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.


  Dövizli-Bedelli Askerlik İçin Aranan Koşullar Neler?

  1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren veya herhangi bir meslek yada sanat sahibi olarak çalışmak ve bu statüyü, askerlik yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kaybetmemiş olmak;

  2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az 3 yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak;

  3. Başvuruları en geç 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar yapmış olmak;

  4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralıkta başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az 6 ay önceden başvurmak;

  Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler. Yine, döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik haklarını kaybederler Kimler bedelli-dövizli askerlik yasası kapsamına girmez?

  1. Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye'den transfer edenler;

  2. 1 aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya kalma iznine sahip olmakla beraber temel eğitimde geçecek süre hariç olmak üzere, dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar;

  3. Resmi burslu ve resmi pasaport ile Yurtdışında bulunanlar (Hizmet pasaportu, diplomatik pasaport)


  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
  1) Form Başvuru Dilekçesi

  Yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi ile il millî eğitim müdürlüklerinden,
  Yurt dışında eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden/konsolosluklardan temin edilebilir.

  Belgeler ilgili Yönetmeliğin 7’nci maddesi gereğince her yıl Mayıs ayı içinde Bakanlıkça belirlenir.

  2) Mezuniyet Belgesi

  Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi
  Yurt dışındaki;
  Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/eğitim ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden, yüksek öğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği (lise ve dengi okullardan alınacak belgelerden 1’er, üniversitelerden alınacak belgelerden 2’şer adet).

  3) Kayıt Belgesi

  Yurt dışında hazırlık, dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak; öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi :
  Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.
  Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) göndermeleri gerekir.
  Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yüksek öğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.

  4) ÖSS Sonuç Belgesi

  Adayların;
  ÖSS’de Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerhariç ön lisans öğrenimi için en az 160;lisans öğrenimi için 185 veya üzerinde puan almış olmaları,
  Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS’den en az 160 ham puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.
  ÖSS sonuç belgesi, alındığı tarih itibarıyla, öğrenim yapılacak okula kayıt-kabul için en fazla 2 yıl geçerlidir.

  ÖSS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar

  Öğrenim görülecek ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,
  SAT 1 ; ACT ; Abitur; Fransız Bakaloryası; GCE A Level Sertifikası , Uluslar Arası Bakalorya ; Matura Diploması alanlardan,
  Yurt dışında ülkemizdeki liselere denk okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

  Türkiye’deki konservatuvarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı kazananlardan,

  ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları dışındaki yüksek öğretim kurumlarında, yüksek öğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,
  Türkiye’de veya yurt dışında ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama öğrenimi göreceklerden
  ÖSS’ye girme şartı aranmaz.

  5) Nüfus Cüzdanı Örneği

  6) Askerlik Durum Belgesi

  Askerlik çağına girenlerden
  Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi (Askerlik Tecil Belgesi), Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet-onaylı),
  Askerliğini yapmış olanlardan Askerlik Terhis Belgesi istenir.

  7) Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

  8) Zorunlu Hizmet Belgesi

  Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.

  9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)


  Türkiye’ye izinli geleceklerden öğrenim durumlarını belgelendirenlerin askerlik tecil, pasaport uzatma gibi işlemleri ilgili müşavirlik/ataşelik/konsolosluklarca yürütülür.

  Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, askerî mahkemece kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile; Yurt dışında eğitim müşavirliğine/eğitim ataşeliğine/konsolosluğa,
  Yurt içinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
  Askerlik ertelemelerinde;
  Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md.14).

  Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara okullarınca gerekli görülen izin verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili yönetmelik Md.15 Askeralma Yönergesi, ).

  Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.
  Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).
  Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).
  Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

  2) Kimlerin İlişiği Kesilir

  Lisans öğrenimi gören erkek öğrenciler 29; lisans üstü öğrenim gören erkek öğrenciler 33 yaşını doldurdukları yılın sonunda, (1111 sayılı Askerlik Kanunu Madde 35/c ve ilgili Yönetmelik Madde-26)
  Öğrenimini tamamlayanların,
  İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,
  Öğrenimi bırakanların,
  Öğrenime devam etmeyenlerin,
  Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığına yakışmayan harekette bulunanların, Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
  Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,
  Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,
  Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).
  En geç 6 ay içinde müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara başvurmayan, dosya açtırmayanların


  Başvuru Adresi:
  Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
  06648 Bakanlıklar, Ankara
  Tel : 0312-413 16 32 Faks :0312-418 45 53 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri