Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Mali Denetleme Nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Mali denetleme kurumları nelerdir Mali denetleme kurumu Siyasi Denetleme Nedir İdari Denetleme Nedir ? Mali Milli
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 11      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Mali Denetleme Nedir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Kısa Bilgi: Mali denetim, bütçe uygulamalarına ilişkin olarak kamu idaresinin mali karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır.


  Mali Denetim Nedir


  Mali denetim, bütçe uygulamalarına ilişkin olarak kamu idaresinin mali karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır. Mali denetimin birinci ayağı, harcama yerlerinin (tahakkuk dairelerinin) bağlıolduğu muhasebe biriminde yürütülen muhasebe denetimidir. Bu aşamada muhasebe düzeninin yeterliliği, tekil mali işlemlerin doğruluğu (hatadan arınmışlığı), kanun tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu araştırılır. Bu denetimin sonucuna göre sorumluların (tahakkuk memuru, sayman ve diğerlerinin) beraatı veya zimmeti hükme bağlanarak, haklarında yargı ilamı düzenlenir. İkinci ayak, kamu idaresinin genel mali fotoğrafı diye tanımlayabileceğimiz mali tablo, mali rapor ve beyanlarının doğruluk, açıklık ve samimiliğinin tesbitine yönelik çalışmalardır. Kamu idaresi hesabı (bütçe kesin hesabı), o idarenin strateji geliştirme başkanlığı tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından ilgili mercilere sunulur. Bu bağlamda denetimin sonucu, söz konusu mali tablo ve raporların doğruluğunun ve kaynaklarına uygunluğunun teyit edilip edilmemesidir. Bu teyit işleminin literatürdeki adı “Uygunluk Bildirimi”dir. Yürürlükten kaldırılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, mali denetimin sorumlu memurlar yönünden anlatımına ağırlık vermiş; idarenin genel hesabı hakkında birkaç maddelik düzenleme ile yetinmişti. Bu Kanunun yerine geçen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ise kamu idaresi hesabını ön plana almakta, bunların temelinde yatan gelir, gider ve mal işlemlerinin denetimi konusunda pek fazla bir şey söylememektedir. Kanunların tanımlamalardaki bu yaklaşım farkı, denetimin niteliğinin ve içeriğinin de değiştiği yolunda bir takım yanlış anlamalara yol açmaktadır. Oysa, mali denetim, mali denetimdir ve bu bütünlük içersinde bir anlam taşır. Gelir, gider ve mal işlemlerini ve bunların kaydının tutulduğu muhasebeleri denetlemeden, bu muhasebe verilerine dayanılarak düzenlenmiş kamu idaresi hesabının doğruluk ve samimiliğine nasıl tanıklık edilebilir, güvence verilebilir? Ya da kamu idaresi hesabına uygunluk bildirilmiş olması, mali işlemlerin tümünün doğru ve mevzuata uygun olduğunu garanti eder mi? Hayır (Anayasa: 164).

  Doğan BAYAR 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Genel bütçe kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları mali denetimleri 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek, 24.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış, 22.12.2005–5436 sayılı 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 01.07.2006 – 5538 ve 25.04.2007- 5628 Sayılı Kanunlarla görülen eksiklikler geniş çaplı değişiklik ve eklemeler yapılarak uygulanmaktadır.

  5018 sayılı Kanuna göre iç ve dış denetim olmak üzere iki tür denetim yapılmaktadır. İç denetim harcama sürecinde harcama yetkilisi, gerçekleştirme memurları, mali hizmetler birimi ve muhasebe birimleri tarafından, harcama sürecinden sonra ise içdenetçi ve Sayıştay tarafından yapılır. İçdenetçi yapmış olduğu denetimleri üst yöneticilere, Sayıştay ise denetim sonuçlarını T.B.M.M. ne sunar.

  * İç Denetim

  - Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri

  Harcama yetkilisi

  5018 sayılı Kanunun:

  32inci maddesine göre; bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alan harcama talimatı vermesiyle mümkün olmaktadır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile, diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olacaktır.

  Gerçekleştirme Görevlileri

  5018 Sayılı Kanunun 33üncü maddesine göre; harcama talimatı üzerine görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumlu olacaktır.

  Aynı kanunun 58. maddesine göre; Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülecektir.

  Bütçelerden, bir giderin yapılabilmesi için; iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerektiği, giderlerin gerçekleştirilmesinde ise harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacaktır.

  Bu aşamalarda görev alan unsurlar gönderdiği ödenekle harcama yetkisini devreden üst yönetici, harcama biriminde yetki devredilen harcama yetkilisi ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için harcama talimatı ile görevlendirilen gerçekleştirme memurlarıdır. Burada görevlendirilen gerçekleştirme memuru bir adet olabileceği gibi birden fazla da olabilecektir.

  Gerçekleştirme memurları, yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı Harcama Yetkilisine karşı sorumlu olacaklar, Harcama Yetkilileri de bunların yaptıkları iş ve işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı konusunda titizlikle denetim yapmak zorundadırlar. Çünkü 5018 sayılı Kanunun 71inci maddesiyle, kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak, faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

  Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış,

  Sağlanmamış hizmetleri sağlanmış,

  Yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

  Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil, yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Denetim görevini yerine getirmediklerinde gerçekleştirme memurları ve harcama yetkililerine 5018 sayılı Kanun ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince adli ve idari soruşturma sonucuna göre de mali cezaların uygulanması cihetine gidilebilecektir.

  Harcama yetkilileri de kamu zararı oluşturmasa bile bütçelere, bildirilen ayrıntılı harcama programlarına, Maliye Bakanlığı’nca genelgelerle bildirilen serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerinde belirtilen ödenek miktarını aşan harcama talimatı verdiklerinde, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verileceği bildirilmiştir.

  Nazan Bayka


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri