Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

ısıyı hangi katı madde daha hızlı iletir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Dünyanın en hızlı kuşu hangisidir en hızlı uçan kuş hangi kuşdur Bilgisayarın Daha

 1. Mecit ERDEM
  Sponsorlu Bağlantılar


  Smile ısıyı hangi katı madde daha hızlı iletir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Isının Yayılma Yolları (Konu
  Anlatımı)
  Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı
  aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda
  bulunduğunda çevresine ısı aktarır, yayar. Isı enerjisi, maddelerde çeşitli
  yollarla yayılır.
  Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava
  akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.


  1- Isı Enerjisinin İletim Yoluyla Yayılması (İletim)
  (Taneciklerin Çarpışmasıyla Isının Yayılması) :

  Maddeyi oluşturan
  taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isı
  enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için
  katı, sıvı ve gazlarda görülür. Fakat ısının iletim yoluyla yayılması katı
  maddelerde, sıvı ve gaz halindeki maddelerden daha kolay gerçekleşir. Katılar
  ısı enerjisini sadece iletim yoluyla yayarlar.
  Katı haldeki maddenin bir ucu
  ısıtıldığında ısınan uçtaki tanecikler diğerleri ile çarpışarak ısıyı diğer uca
  aktarırlar.
  Katı haldeki madde ısıtıldığında, ısı enerjisini alan katı madde
  tanecilerinin hareket (kinetik) enerjisi arttığı için titreşim hızı da artar.
  Titreşen tanecikler (yerinden ayrılamayacağı için) etrafındaki diğer taneciklere
  çarparak diğer tanecikleri de titreştirir ve o taneciklerin de titreşim hızını
  bu nedenle de hareket enerjisini arttırır. Böylece ısı enerjisi bir tanecikten
  diğerine aktarılarak madde boyunca iletilmiş yani yayılmış olur.  Isıtılan Teldeki Isı Enerjisinin Telde
  Yayılması


  a) Sıcaklıkları Farklı
  İki Madde Arasındaki Isı Aktarımının İletim Yoluyla Gerçekleşmesi
  :

  Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması, maddeler birbirine temas
  ettiğinde de gerçekleşir. Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine
  dokundurulduklarında yani temas ettiklerinde, sıcaklığı fazla olan madde ısı
  kaynağı gibi davranarak sıcaklığı az olan maddeye ısı enerjisi
  aktarır.
  Sıcaklığı fazla olan maddeye dokunan soğuk maddedeki tanecikler ısı
  enerjisini alır ve tanecilerin hareket enerjisi arttığı için titreşim hızı da
  artar. Titreşen tanecikler (yerinden ayrılamayacağı için) etrafındaki diğer
  taneciklere çarparak diğer tanecikleri de titreştirir ve o taneciklerin de
  titreşim hızını bu nedenle de hareket enerjisini arttırır. Böylece ısı enerjisi
  bir tanecikten diğerine aktarılarak madde boyunca iletilmiş yani yayılmış
  olur.


  ÖRNEKLER :

  1- Sobaya konan
  çaydanlığın kendinin ve metal kulpunun ısınması.
  2- Sobadaki tencerenin
  içindeki metal kaşığın ısınması.
  3- Sıcak tavadaki katı yağın erimesi.  b) Maddelerin Isı İletkenlikleri
  :

  Bütün maddelerin ısı iletkenlikleri farklıdır. Bazı maddeler ısıyı
  hızlı, bazıları da yavaş iletirler. Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması
  bütün maddelerde görülür. Bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için katı, sıvı
  ve gazlar ısı enerjisini iletim yoluyla yayabilirler.
  Isı enerjisinin iletim
  yoluyla yayılabilmesi için maddeyi oluşturan taneciklerin birbiri ile çarpışması
  ve çarpıştığı taneciği de titreştirmesi (yani ona ısı enerjisi aktarması)
  gerekir. Bu nedenle ısı enerjisinin iletim yoluyla daha iyi yayılabilmesi için
  tanecikler arasındaki boşluğun az olması ve taneciklerin düzenli olması
  gerekir.
  Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması katı maddelerde, sıvı ve
  gaz halindeki maddelerden daha kolay gerçekleşir. Bunun nedeni ise katı
  taneciklerinin düzenli ve aralarındaki boşluğun çok az olmasıdır. Sıvı ve gaz
  halindeki maddenin tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla ve
  tanecikler daha düzensiz olduğu için ısı enerjisinin sıvı ve gazlarda iletim
  yoluyla yayılması katılara göre çok daha yavaş gerçekleşir.
  Bütün maddelerin
  ısı iletkenlikleri farklıdır. Isının bir maddedeki yayılma hızı o maddenin
  iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu belirtir.
  Isıyı iyi ileten maddelere
  ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini
  oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı
  iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler. Metaller (Bakır,
  alüminyum, demir,…), diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletirler ve ısı
  iletkenidirler.
  Isıyı iyi iletemeyen maddelere ısı yalıtkanı denir. Isı yalıtkanlarını oluşturan
  tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır ve tanecikler düzensizdir. Isı
  yalıtkanları kısa sürede çok az miktarda ısı iletirler. Tahta, plastik, beton,
  hava ısı yalıtkanıdır. Plastik köpük, cam yünü, pamuk, saman, asbest, çift camlı
  pencerelerdeki hava boşluğu, termoslardaki iç ve dış yüzey arasındaki havasız
  ortam (vakum) ısı yalıtımı için kullanılır.  SORU : 1-
  Isının farklı maddelerde farklı sürelerde yayılmasının nedeni nedir?
  2-
  Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı fazla olan sıvı ve gazlarda ısı iletimi
  hangi yolla olur?

  NOT : 1- Elektrik
  enerjisini iletebilen maddelere iletken, iletemeyen maddelere yalıtkan denir. Elektrik enerjisini iyi iletebilen
  maddeler ısı iletkeni, iyi iletemeyen
  maddeler ise ısı
  yalıtkanıdır.  ÖRNEKLER :


  1- Ateşin üstündeki üçayak ve onun üstündeki tencerenin
  ısınması.
  2- Ateşin üstündeki tencerenin tutulurken kalın eldiven
  giyilmesi.
  3- Tavaya konan katı yağın erimesi.
  4- Bir ucu ateşin içindeki
  demir maşanın diğer ucunun ısınması.  ÖRNEKLER
  :  1- Şekildeki K çubuğu ısıtıldığında L, M, N noktalarındaki mumlardan
  (mumlara batırılan iğnelerden) hangisi önce erir (düşer)?

  • K çubuğu ısıtılınca ısı, iletim yoluyla yayılacağı için önce L,
  sonra M, sonra da N mumu erir (iğnesi düşer).


  2- Uzunlukları aynı,
  iletkenlikleri farklı olan üç cisim birleştirilip ortadan ısıtılıyor. X, Y, Z
  mumlarının erime (düşme) sırası nasıldır? (X, Y, Z mumlarından – balmumlarından
  – hangisi önce, hangisi sonra erir?)
  • Orta iletken madde, ısıyı uçlarına
  aynı sürede ileteceği için önce Y mumu erir.
  • İyi iletken ısıyı daha hızlı
  ileteceğinden sonra Z ve en sonra da X erir.
  • Y, Z, X

  3- Birbirlerine perçinlenmiş X, Y, Z balmumlarının bulunduğu K, L
  ve M çubukları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında önce X, sonra Y, sonra da Z
  balmumu düşüyor. K, L, M metal çubuklarının ısı iletkenliklerini
  sıralayın.

  • 1. ve 2. Çubuklar :
  X, Y’ den önce
  düşüyor. 1. ve 2. çubukta L metali olduğu için 1.’ de X’ in önce düşmesinin
  nedeni K metalinin iletkenliğinin M metalinin iletkenliğinden büyük
  olmasıdır.
  • 2. ve 3. Çubuklar :
  Y, Z’ den önce düşüyor. 2. ve 3. çubukta
  M metali olduğu için 2.’ de Y’ nin önce düşmesinin nedeni L metalinin
  iletkenliğinin K metalinin iletkenliğinden büyük olmasıdır.
  • L > K >
  M

  4- Serin bir günde tahta sırada (bankta) oturan kişinin beton sıraya
  (banka) geçerse daha fazla üşümesinin sebebi nedir?

  • Beton ısıyı tahtaya
  göre daha iyi iletir. Kişinin ısısını beton daha hızlı çeker ve başka bir yere
  iletir.


  2- Isı Enerjisinin Işıma
  (Radyasyon) Yoluyla Yayılması (Tanecik Olmadan Isının Yayılması) :

  Isı
  enerjisinin tanecik olmadan ışınlar sayesinde yayılmasına ışıma denir. Işıma
  yoluyla ısının yayılmasında temas yoktur ve ışıma ile ısının yayılması boşlukta
  ve saydam ortamlarda gerçekleşir.
  Isı kaynağından çıkan ısı enerjisi etrafa
  enerji dalgaları şeklinde yayılır. Isı, ışık gibi davranır yani boşlukta veya
  saydam ortamlarda da yayılır. Isının iletim ve konveksiyon yoluyla yayılması
  için bir maddeye ihtiyaç olduğu halde ışıma yoluyla yayılması için bir maddeye
  ihtiyaç yoktur.
  Bütün maddeler ışıma yoluyla etrafına az ya da fazla ısı
  yayarlar ve ışıma her yönde olur.
  Koyu renkli yüzeyler, açık renkli yüzeylere
  göre hem daha fazla ışıma yaparlar hem de daha fazla ısı soğururlar.
  Mat
  yüzeyler, parlak yüzeylere göre hem daha fazla ışıma yaparlar hem de daha fazla
  ısı soğururlar.

  SORU : 1- Soğuk
  günlerde evin içinin sıcak, camın soğuk olmasının nedeni nedir?

  a) Isının Güneş’ ten Dünya’ ya Ulaşması
  :

  Dünya, Güneş ışınları sayesinde ısınır. Güneş’ ten yayılan ışınlar
  uzay boşluğunda yayılarak (hareket ederek) ışıma yoluyla Dünya’ ya gelirler.
  Uzay boşluğunda tanecik bulunmadığı için Güneş ışınları Dünya’ ya çok kısa
  sürede gelir.
  Dünya, gündüz Güneş’ ten ışıma yoluyla gelen ışınlar sayesinde
  ısınır. Fakat geceleri, Güneş’ ten ışıma yoluyla ısı alamaz. Gündüz, Güneş’ ten
  ışıma yoluyla gelen ışınlar sayesinde ısınan Dünya, etrafına göre daha sıcak
  olduğu için gece etrafına ışıma yoluyla ısı yayar. Bu nedenle Dünya, gece ısı
  yaydığı için ısı kaybeder ve geceleri Dünya yüzeyi (taş, toprak, deniz, göl,
  kaya) daha soğuk olur.
  Kışın güneşli günlerde evin güneş alan kısımlarının
  ısınmasının nedeni Güneş’ ten Dünya’ ya ışıma yoluyla ısının
  yayılmasıdır.

  SORU : 1- Sıcak veya
  kışları soğuk geçen bölgelerde yaşanacak evler nasıl tercih edilmelidir?
  2-
  Geceleri Dünya neden soğuk olur?
  3- Neden havanın açık olduğu geceler bulutlu
  gecelerden daha soğuk olur?

  ÖRNEKLER
  :


  1- Soğuk bölgelerde Güneş gören ev ve işyerlerinin tercih
  edilmesinin nedeni, ışıma yoluyla gelen Güneş ışınları sayesinde ısınabilmek
  içindir.
  2- Güneşli bir günde evin veya arabanın içinin ısınması fakat camın
  soğuk kalmasının nedeni cam gibi saydam maddelerin ışığı geçirdikleri için
  ısınmaması fakat cam ışığı geçirdiği için evin veya arabanın içinin
  ısınmasıdır.
  3- Isı, yanan şömine, fırın ve lambadan ışıma yoluyla
  yayılır.
  4- Güneş’ ten Dünya’ ya ısının gelmesi ışıma yoluyla
  gerçekleşir.
  5- Topraktan yapılan cerelerin
  kullanılması.  b) Sera Etkisi
  :

  Dünya’nın etrafını saran ve Dünya ile birlikte dönen hava tabakasına
  atmosfer denir. Güneş’ ten Dünya’ ya gelen ışınların bir kısmı atmosfere
  çarparak uzaya geri dönerken büyük bir kısmı da atmosferden geçerek yeryüzüne
  ulaşır. Atmosfer bu nedenle yeryüzünün fazla ısınmasını engeller. Ayrıca
  atmosferi oluşturan gazlar, yeryüzüne gelen ışınların bir kısmının uzaya
  yayılmasını engeller (engelleyen perde oluşturur).
  Atmosfer, Güneş
  ışınlarının bir kısmının yeryüzüne ulaşmasına ve yeryüzüne ulaşan ışınların bir
  kısmının yeryüzüne çarparak uzaya geri dönmesine izin verirken yeryüzüne ulaşan
  ışınların bir kısmının da uzaya yayılmasını engeller ve bu ışınların yeryüzünde
  kalmasını sağlar. Atmosferin yeryüzüne çarpan ışınların tamamının uzaya
  yayılmasını engellemesine sera etkisi denir. Böylece Dünya, atmosfer sayesinde
  canlıların yaşamasına elverişli sıcaklığa sahip olur.
  c) Küresel Isınma
  :
  Atmosferi oluşturan bazı gazlar Güneş ışınlarının bir kısmının yeryüzünde
  kalmasını sağlar. Fakat atmosferdeki karbondioksit ve karbon monoksit gibi bazı
  gazların miktarının artması nedeniyle uzaya yayılması gereken ışınlar
  yayılamazlar ve Dünya normalden fazla ısınır yani sera etkisi artar. Bu olaya
  küresel ısınma denir. Küresel ısınmaya neden olan karbondioksit gazı,
  sanayileşmenin artması, araçlardan çıkan egzoz gazları, yeşil bitkilerin
  azalması ve petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların çok kullanılması
  sonucu artar.

  NOT : 1- 1950’ den
  bugüne kadar atmosferdeki zararlı gaz miktarı artmıştır.
  2- Bulutsuz
  gecelerin, bulutlu gecelere göre daha soğuk olmasının nedeni sera etkisinin
  azalmasıdır.
  3- Güneş ışınlarının zararları;
  • Güneş yanığı yapar.
  •
  Geçici olarak bağışıklık sistemini baskılar.
  • Güneş ışınına duyarlı cilt
  hastalıklarının ortaya çıkmasına eden olur.
  • Derinin destek dokularına zarar
  vererek deride kırışıklılığa yol açar.
  • Gözde katarakt oluşumuna yol
  açar.
  • Deri kanserlerine yol açar.
  • Güneş ışınları tüm cilt
  kanserlerinin %90’ ınından sorumludur.
  • Çocuklukta karşılaşılan Güneş
  yanıkları cilt kanseri riskini arttırır.
  4- Güneşin zararlı etkilerinden
  korunmak için;
  • Güneşli günlerde 11.00 – 16.00 arasında zorunlu olmadıkça
  dışarı çıkılmamalıdır.
  • Bulutlu havalarda Güneş görünmemesine rağmen
  ışınları yine etkiler.
  • Gölgelerde, Güneş ışınlarının %60’ ı
  engellenebilir.

  d) Gece – Gündüz Arasındaki
  Sıcaklık Farklılığı :

  Dünya’ da geceleri gündüzlerden daha soğuk
  olmasına rağmen gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla 10 – 15 0C
  olur. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının fazla olmamasının nedeni, gece
  Dünya tarafından ışıma sonucu etrafa yayılan ısı enerjisinin atmosfer tarafından
  uzaya yayılmasının engellenmesidir. Atmosfer olmamış olsaydı gece ve gündüz
  arasındaki sıcaklık farkı daha fazla olurdu.
  Bazı gezegenlerde ve uydularda
  atmosfer olmadığı için gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla olur.
  Dünya’nın uydusu olan Ay’da da atmosfer olmadığı için gece ve gündüz arasında
  sıcaklık farkı fazla olur (gündüzleri 120 0C, geceleri –155 0C). Bu nedenle
  atmosferi olmayan gezegenlerde ve uydularda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık
  farkı fazla olduğu için canlıların yaşaması mümkün olmaz. Atmosfer sayesinde
  yeryüzü sıcaklığı yaşanabilir derecede olur.

  e) Işın Soğurma ve Işın Yansıtmanın Maddenin Rengine ve
  Parlaklığına Bağlılığı :

  Maddelerin, üzerine düşen ışınları tutmasına
  soğurma (ışın yutma = ışın emme = ışın tutma) denir. Farklı renkteki yüzeyler
  üzerine düşen ışınları farklı miktarlarda tutarlar.
  Koyu renkli yüzeyler
  üzerine düşen ışınların çoğunu soğururken çok az kısmını yansıtırlar. Açık
  renkli yüzeyler üzerine düşen ışınların çoğunu yansıtırken çok az kısmını
  soğururlar. Bu nedenle koyu renkli yüzeyler daha fazla ışın soğurduğu için açık
  renkli yüzeylere göre daha fazla ısınırlar.
  Mat (parlak olmayan) yüzeyler
  üzerine düşen ışınların çoğunu soğururken çok az kısmını yansıtırlar. Parlak
  yüzeyler üzerine düşen ışınları yansıtırlar. Bu nedenle mat yüzeyler daha fazla
  ışın soğurduğu için parlak yüzeylere göre daha fazla ısınırlar.
  Parlak ve
  yansıtıcı yüzeyler, üzerine düşen ışınları yansıttığı için ısınmazlar. Bu
  nedenle parlak ve yansıtıcı yüzeyler, ısı yalıtımı gerektiren yüzeylerin
  kaplanmasında kullanılır.

  SORU : 1-
  Sıcak bölgelerdeki evler niçin beyaza boyanır?

  NOT : 1- Kışları koyu renkli kıyafetler
  giyilmesinin nedeni, ışınları daha fazla soğurabilmesi
  içindir.
  Yazları
  açık renkli kıyafetler giyilmesinin nedeni, ışınları daha az soğurması, büyük
  bir kısmını yansıtmasıdır.
  2- Termosun içinin parlak olmasının nedeni,
  içindeki maddenin ısısını emmeyip geri yansıtmasıdır. Böylece içindeki sıcak
  maddenin soğuması önlenmiş olur.
  Termosun dışının parlak olmasının nedeni,
  dışarıdan gelen ısıyı emmeyip geri yansıtmasıdır. Böylece içindeki soğuk
  maddenin ısınması önlenmiş olur.
  3- Güneş enerjisinin siyah renge boyalı
  paneli, ışıma yoluyla gelen Güneş ışınlarını daha fazla soğurarak siyah renge
  boyalı panelin içindeki borularda bulunan suyun ısınmasını sağlar.
  Güneş
  enerjisinin panelindeki cam saydam olduğu için Güneş ışınlarını geçirir ve
  ısınmaz.
  Güneş enerjisinin panelindeki siyah renge boyalı borular ışıma
  yoluyla gelen ışınlarla ısınırken iletim yoluyla ısıyı suya aktarırlar.
  4-
  Ayna cepheli binaların yapılmasının nedeni ısı yalıtımını sağlamak
  içindir.


  SORU :
  1- Fırında
  pişirilen yemeklerin folyo ile kaplanması ne fayda sağlar?
  2- Fırından
  çıkartılan yemeğin üstündeki folyo niçin soğuktur?


  3- Isı Enerjisinin Konveksiyon (Taşıma =
  Hava ve Sıvı Akımı) İle Yayılması (Taneciklerin Yer Değiştirmesi İle Isının
  Yayılması) :

  Isı enerjisinin hava veya sıvı akımı ile yani
  taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılmasına ısının konveksiyon yolu ile yayılması denir.
  Isının konveksiyon yoluyla yayılması sıvı ve gazlarda olur, katılarda olmaz.

  Sıvılar ve gazlar akışkan özelliktedir yani tanecikleri öteleme hareketi
  yapabilirler. Sıvı ve gaz halindeki madde ısıtılınca (daha fazla yer kaplayacağı
  için) yoğunluğu azalır (genleşir, hacmi artar ve yoğunluğu azalır). Yoğunluğu
  küçük olan madde daima üstte, yoğunluğu büyük olan madde de daima altta olacağı
  için yoğunluğu azalan sıcak madde, yoğunluğu fazla olan soğuk madde ile yer
  değiştirir yani yukarı çıkar. Yoğunluğu azalan sıcak madde yukarı çıkarken
  tanecikler ısıtılma sırasında aldıkları ısı enerjisini de beraberinde taşırlar.
  Böylece ısı enerjisi taneciklerin hareketi ile maddenin her tarafına taşınmış
  olur.

  a) Konveksiyon Yoluyla Bulut Oluşumu
  :

  Yeryüzünde bulunan sular, Güneş’ in ısı etkisiyle buharlaşarak su
  buharını oluştururlar. Yeryüzü ısındıkça ısınan hava taneciklerinin yoğunluğu
  azalır. Yoğunluğu azalan bu hava tanecikleri konveksiyon olayı ile yoğunluğu
  fazla olan soğuk hava tanecikleri ile yer değiştirir. Bu sayede sıcak hava
  tanecikleri yükselir. Sıcak hava tanecikleri yükselirken içindeki su buharı
  taneciklerini de beraberinde taşır. Hava taneciklerinin su buharı taneciklerini
  taşıması için havanın su buharına doyması ve ortamın (havanın) sıcaklığının
  düşmesi gerekir.
  Sıcaklığı artan ve yoğunluğu azalan hava tanecikleri
  yükselirken kendinden daha az yoğun olan bir hava tabakasına ulaşır ve bu sırada
  yükselirken tekrar soğumaya başlar. (Her 100 m de 1 0C kadar soğur). Hava
  tanecikleri soğurken içindeki su buharı da soğur ve yoğunlaşarak tekrar su
  tanecikleri haline dönüşür.
  Hava taneciklerinin atmosfere çıkarken içindeki
  su buharının su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasına bulut denir. Bulutların
  yeteri kadar soğuması ile yağışlar meydana gelir.

  b) Konveksiyon Yoluyla Sıcak Hava Balonlarının Çalışması
  :

  Bir cismin havaya yükselmesi için cismin yoğunluğunun havanın
  yoğunluğundan daha küçük olması yani cismin ağırlığının havanın ağırlığından
  (havanın kaldırma kuvvetinden) küçük olması gerekir. Bu düşünceye göre yapılan
  ilk uçabilen araçlar sıcak hava balonlarıdır.
  Balonla ilk uçuş, 1783 yılında
  Joseph ve Etienne Montgolfier kardeşler tarafından gerçekleştirilmiştir.
  Montgolfier kardeşler kağıt bir balonla 1860 m
  yükselebilmişlerdir.
  Balonların çalışma prensibi konveksiyon olayına dayanır.
  Konveksiyon olayına göre ısıtılan havanın yoğunluğu azalır ve yoğunluğu azalan
  hava yoğunluğu fazla olan hava ile yer değiştirirken yükselir.
  Balonlarda
  yanmaz kumaşlardan yapılan ana gövde, bu gövdeye bağlı sepet ve balondaki havayı
  ısıtmak için kullanılan düzenek bulunur.

  NOT : 1- Sıvı haldeki maddelerde tanecikler
  arasındaki boşluk katı maddelere göre daha fazla
  olduğu için sıvılarda
  iletim yoluyla ısı yayılması katılara göre daha yavaş gerçekleşir.
  2- Soğuk
  su üstte, sıcak su altta olduğu zaman ısı konveksiyon yoluyla yayıldığı için
  daha hızlı yayılır.
  3- Sıcak su üstte, soğuk su altta olduğu zaman ısı
  iletim yoluyla yayıldığı için daha yavaş yayılır.
  4- Katı maddelerde
  konveksiyonun gerçekleşmemesinin nedeni, katı taneciklerinin yer değiştirememesi
  yani öteleme hareketi yapamamasıdır.

  SORU
  :
  1- Volkan patlamaları nasıl gerçekleşir?
  2- Bacalardan çıkan duman
  neden yukarı doğru hareket eder?


  ÖRNEKLER :

  1- Soba, kalorifer, klima havayı
  ısıtınca, ısınan hava genleşir ve yoğunluğu azalır. Bu nedenle ısınan hava
  tanecikleri hareket eder ve hareket ederken ısı enerjisini de beraberinde
  taşırlar.
  2- Banyo kazanı, termosifon ve konveksiyon borusunda su ısıtılınca
  ısınan bölgedeki suyun yoğunluğu azalır ve yoğunluğu fazla olan su ile yer
  değiştirirken yukarı çıkar ve yerine soğuk su gelir.
  3- Bir kazandaki su
  üstten ısıtılırsa konveksiyon akımı oluşmaz. Su kötü iletken olduğu için iletim
  yoluyla ısıyı iletmez. Suyun alt kısmı bu nedenle ısınmaz.


  MURAT ÜSTÜNDAĞ
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri