Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

1.Dünya savaşı sonrası avrupa'da meydana gelen gelişmelere karşı Türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Başka Ülkelerde Doğal Afetlere Karşı Alınan
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  1.Dünya savaşı sonrası avrupa'da meydana gelen gelişmelere karşı Türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Dünya Barışının Sağlanması Girişimleri

  1919-1939 yılları arasında yaşanan olaylar dünyamızı adım adım bir dünya savaşına
  doğru sürüklemiştir. Zira, Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalar
  Avrupa'nın ve dünyanın güçler dengesini yeniden düzenlemişti. Avusturya-Macaristan,
  Alman ve Osmanlı İmparatorluklarının dağılması uluslararası alanda
  önemli boşluklar yaratmıştı. Bu imparatorlukların paylaşılması için yapılan antlaşmalar
  ve kurulan statü bir düzen sağlamamıştı. Barış antlaşmalarındaki haksızlık
  ve adaletsizlikler, başka bir büyük savaşın gerekçesi olarak görülmüştür. Bu nedenle
  antlaşmaların ilk yıllarından itibaren barışın sürekliliğini sağlamak üzere çeşitli
  önlemler alınmak istenmiştir.


  Milletler Cemiyeti'nin Kurulması

  Birleşmiş Milletlerin kurulması hangi konferansta gündeme getirilmiştir?
  Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,
  barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını gündeme getirmişti.
  Nitekim, savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferansı'nda uluslararası örgütlenmeyi
  gerçekleştirmek üzere gerekli girişimler başlatılmıştı. Konferansın 15
  Ocak 1919 tarihli oturumunda Milletler Cemiyeti'nin kurularak barış antlaşmalarında
  yer alması kararlaştırılmıştır. Bu oturumda ayrıca oluşturulacak bir komisyonun
  da Milletler Cemiyeti'nin sözleşmesini hazırlaması istenmiştir. Böylece
  uluslararası barışın, kurulacak bir örgütle korunması konusunda önemli bir adım
  atılmıştır.
  Birleşmiş Milletlerin kurulma amaçları nelerdir?
  Oluşturulan komisyonun hazırladığı sözleşme (misak) 28 Nisan 1919'da Konferansın
  Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Bu çalışma sonucu Milletler Cemiyeti
  kurulmuştur. Cemiyet'in sözleşmesinin başlangıç bölümünde genel amaçlar ve
  üyelerin yüklendikleri sorumluluklar sıralanmıştır. Buna göre:
  • Savaşa başvurulmaması konusunda birtakım yükümlülüklerin kabul edilmesi
  • Gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ilişkilerin sürdürülmesi
  • Hükümetlerin bundan böyle uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uyması
  • Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaletin korunması ve antlaşmalardan
  doğan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
  Sözleşmenin diğer maddelerinde de üyelik, cemiyetin yapısı, barışın sürekliliğinin
  sağlanması, antlaşmalar, uluslararası ilişkiler vb. konulara yer verilmiştir.
  Birleşmiş Milletler hangi etkenden dolayı başarılı olamamıştır?
  Bu sözleşme, Paris Barış Konferansı'nda yenilen devletlerle yapılan antlaşmalara
  "Birinci Bölüm" olarak konulmuştur. Buna göre, Cemiyet'in sözleşmesi ilk olarak
  Versailles Barış Antlaşması'na sokulmuştur. Merkezi Cenevre olan Milletler Cemiyeti,
  uluslararası sorunların çözümlenmesinde bir odak olarak düşünülmüştür.
  Ancak, Cemiyet büyük devletlerin etkisi altında kaldığından karşılaşılan uluslararası
  sorunları çözememiştir. Bu nedenle 1930'lu yılların başlarından itibaren durumu
  sarsılmış ve güven duyulan bir kurum olmaktan çıkmıştı.


  Locarno Antlaşması


  Locarno Antlaşması hangi sorunların çözülmesi için yapılmıştır?
  Almanya, Versailles Antlaşması'nca belirlenmiş tamirat ve tazminat konusunda
  bir takım kolaylıklar sağlamak için Fransa'yla iyi ilişkiler kurmak istemiştir. Bu nedenle
  Alman Hükümeti, 1925 yılının Şubat ayında Fransa'ya bir nota vererek, bir
  karşılıklı güvenlik paktı kurulmasını önermiştir. Bunun üzerine, 5 Ekim 1925'te
  Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya Locanro'da
  bir araya gelerek bir konferans toplamışlardır. Görüşmeler sonucunda, 16 Ekim
  1925'te hazırlanan Locarno Antlaşması, 1 Aralık 1925'te Londra'da imzalanmıştır.
  Locarno Antlaşması'yla Almanya, batı sınırlarının, diğer bir ifadeyle Fransa ve
  Belçika sınırlarının kesin ve sürekli olduğunu kabul etmiştir. Bunun yanında, antlaşmaya
  imza atan devletlerin savaştan korunması ve bu devletler arasında çıkacak
  her türlü anlaşmazlığın barış yoluyla çözümlenmesi amaçlanmıştır. Locarno
  Antlaşması, kısa vadede Avrupa'daki siyasi gerginliği azaltmasına rağmen, uzun
  vadede Versailles Antlaşması'nın "öngördüğü düzenin" iflasına yol açmıştır.


  Briand-Kellogg Paktı


  Briand-Kelogg Paktı, hangi amaçla yapılmıştır?
  Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand, ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin
  10. yıldönümünde (1927) Avrupa'da, Fransa'ya özel bir prestij sağlamak amacıyla,
  ABD ile Fransa arasındaki ilişkilerde savaşı yasa dışı ilan eden karşılıklı bir
  taahhütte bulunulmasını önermiştir. ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ise, Fransa'ya
  verdiği yanıtta, Amerika'nın sadece Fransa ile değil, bütün dünya devletleriyle
  böyle bir taahhüdün yapılmasından ve savaşın yasa dışı ilan edilmesinden yana
  olduğunu bildirmiştir. Kellogg'un bu önerisini kapsayan Briand-Kellogg Paktı, 27
  Ağustos 1928'de ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Belçika
  ve Çekoslovakya arasında imzalanmıştır. Briand-Kellogg Paktı ile, savunmaya
  dayanmayan savaş kanun dışı ilan edilmiş ve ülkelerarası ilişkilerde barışçı yollara
  başvurulması esas alınmıştır. Ancak, Pakt uzun ömürlü olmamış 1930'lardan
  sonra Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırgan tutumları, Pakt'ın işlevini ortadan
  kaldırmıştır.


  Bazı Büyük Devletlerde Rejim Değişikliklerinin Meydana
  Gelmesi

  İtalya'da Faşist Rejimin Kurulması


  Faşist Parti, hangi siyasal, toplumsal ve ekonomik ortamda kurulmuştur?
  İtalya, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir ekonomik çöküntü içine girmişti.
  Savaşta istediklerinin çoğuna kavuşamamıştı. Ülkede sosyalizm ve komünizm
  gibi akımlar güçlenmişti. Bunun yanında toplumsal ve ekonomik sorunların giderek
  artması, 1919'da Benito Mussolini önderliğinde kurulan Faşist Parti'nin büyümesine
  de yol açmıştı. Paris Barış Konferansı'nda küçük düşürüldüğü öne sürülen
  İtalya'yı güçlendireceğini, Roma İmparatorluğu'nu yeniden kuracağını ve ülkedeki
  sol muhalefetle mücadele edeceğini belirten Faşist Parti, 28 Ekim 1922'de Napoİ
  li'den Roma üzerine yürüyerek büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Faşist Partisi'nin
  "Kara Gömleklileri" tarafından gerçekleştirilen bu olay üzerine hükümet istifa
  etmiş ve başbakanlığa Mussolini getirilmiştir.
  Faşist yönetimin iç ve dış politikadaki amaçları nelerdir?
  Mussolini'nin kurduğu faşist yönetim, aşırı ulusalcılığı (milliyetçiliği) esas aldığından,
  kısa bir süre sonra demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. Ülkedeki diğer ırklardan
  olan kişileri zorla İtalyanlaştırmaya çalışmıştır. Roma İmparatorluğu'nun
  yeniden kurulması için de, Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmeye yönelmiştir.
  Mussolini'nin Anadolu'yu da içine alan bu yayılma politikası, Türk-İtalyan ilişkilerinde
  gerginlik yaratmıştır. Ancak, İtalya'daki faşist yönetim 1930'lu yıllarda
  taleplerini arttırarak saldırgan politikasını sürdürmüştür.


  2.2.2. Almanya'da Nazizmin Kurulması


  Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi, toplumsal ve ekonomik
  yapısı nasıldır?
  Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması nedeniyle 1918'den sonra büyük
  çapta iç sorunlarla karşı karşıya gelmişti. 1918 yılının Kasım ayı başlarında çıkan
  bir askeri ayaklanma sonucu İmparatorluğa son verilmiş ve cumhuriyet ilan
  edilmişti. Sosyalist ve komünist hareketler de büyük bir atılım içine girmişlerdi. Bu
  önemli siyasal değişiklik, Almanya'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi, sosyal ve
  ekonomik sorunları çözememişti. Hatta, sorunları daha da arttırmıştı. Özellikle, 28
  Haziran 1919'da ağır koşullar taşıyan Versailles Antlaşması'nın imzalanması, siyasi
  yelpazenin sağında ve solunda bulunan tüm Almanların tepkisine yol açmıştı.
  Alman kamuoyu, barış antlaşmasının gerektirdiği ödemelerin yapılmasını, savaş
  onarımları nedeniyle Danimarka'ya bırakılan Schleswig'in elde çıkarılmasını, Eupen
  ve Malmedy'in Belçika'ya verilmesini büyük bir öfkeyle izlemiştir. Buna karşılık,
  Cumhuriyet yönetiminin iç ve dış politikadaki başarısızlığı, ekonomik önlemler
  almadaki yetersizliği işsizlik sorununu büyütmüştü. 1922 yılında Alman Markı'nın
  değerinin düşmesi halkın yaşamını zorlaştırmıştı. Örneğin, bir somun ekmek
  alabilmek için milyonlarca marka ihtiyaç duyulmuştur.
  Bu arada Fransızların 1923 yılında, savaş tazminatının ödenmemesini bahane ederek
  Ruhr bölgesini işgal etmesi, kamuoyununVersailles Antlaşması'na olan tepkisini
  daha da çoğaltmıştır.
  Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi'nin iç ve dış politikadaki amaçları nelerdir?
  İşte, bu toplumsal ve ekonomik çalkantılar içinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra
  terhis edilen onbaşı Adolf Hitler, 1919'da küçük bir siyasal topluluk olan Alman İşçi
  Partisi'ne üye olmuş ve liderliğini ele almıştır. Hitler, 24 Şubat 1920'de Münih'te
  ilk kitle toplantısını gerçekleştirerek Parti'nin programının esaslarını belirlemiştir.
  Bu toplantıda Parti'nin adını Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi (Nazi Partisi)
  olarak değiştirerek aşırı ulusalcı (milliyetçi) ve ırkçı bir politika benimsemiştir.
  Zengin sermaye kesiminin desteğini arkasına alan Hitler, örgütlenmeye hız vermiş
  ve taraftarını arttırmaya çalışmıştır. Bununla birlikte, işsizliğe çare bulunacağını,
  Almanya'nın büyümesini sınırlayan Versailles Antlaşması'nın ortadan kaldırılacağını
  ve şiddetli bir şekilde Yahudi düşmanlığının körükleneceğini öne sürerek
  güçlenmeye devam etmiştir.

  Demokratik bir rejimde, demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasal
  örgütlenmelere yer verilmeli midir? Tartışınız.
  Alman Nasyonal-Sosyalist İşçi Partisi 1930 seçimlerinde başarılı olduktan sonra,
  1932 seçimlerinde de Alman Parlamentosu'nun (Reichstag) 608 üyeliğinden
  230'unu kazanarak, ülkenin en büyük partisi haline gelmiştir. Bu siyasal gelişmelerden
  sonra Cumhurbaşkanı Hindenburg, 30 Ocak 1933'te Hitler'i Başbakanlığa
  atamıştır. Böylece, demokratik bir ortamda ırkçı söylemler benimseyen Nasyonal-
  Sosyalist İşçi Partisi iktidara gelmiştir. Öteden beri Alman liberalleri, sosyalistleri
  ve komünistleri, nasyonal sosyalizmin (nazizm) bir zafer kazanabileceğine inanmamışlardı.
  Ancak, 30 Ocak 1933 akşamı Hitler'in başbakanlığını kutlayan "kahverengi
  gömlekli" nazizm yanlısı gençler, "yozlaşmış burjuva kültürü" olarak nitelendirdikleri
  Sigmund Freud'un psikanaliz metinlerini, Thomas Mann'ın, Jack
  London'ın, Ernest Hemingway'in, Marx'ın, Engels'in ve Albert Einstein gibi değişik
  siyasal görüşteki yazarların kitaplarını yakarken acı gerçekle yüzyüze gelmişlerdir.
  Hitlerin kurduğu Nazizmin uygulamaları nelerdir?
  Hitler, 3 Şubat 1933'te Alman ordusunun komutanlarıyla yaptığı görüşmede iç ve
  dış politikaya yönelik düşüncelerini açıklamıştır. Hitler'e göre, ilk yapılması gereken
  politik güçün tekrar ele geçirilmesiydi. Buna göre iç politikada; halihazır durumun
  tam tersine döndürülmesi, amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının
  faaliyetine göz yumulmaması, kendiliğinden bu yola dönmeyenin zorla bu yola
  getirilmesi, marksizmin kökünün kurutulması, gençliğe ve halka savaşın tek çözüm
  olduğu fikrinin yerleştirilmesi ve en sert şekilde otoriter devlet yönetiminin
  sağlanması gerekiyordu. Dış politikada ise; Versailles Antlaşması'nın ortadan kaldırılması
  ve bunun için müttefikler sağlanması yoluna gidilmesi gibi amaçlar belirlenmişti.
  Hitler, bu amaçlarına ulaşmak ve kendisine bağlı bir parlamento oluşturmak için
  meclisi feshederek seçimlere gitmiştir. Fakat, 5 Mart 1933'te yapılan seçimlerde
  Nasyonal Sosyalist Parti (Nazi Partisi) çoğunluğu elde edememiştir. Ancak, Hitler
  baskıyla Alman Parlamentosu'ndan (Reichstag'tan) dört yıl süreyle olağanüstü
  yetkiler almıştır. Böylece, Hitler diktatör olma konusunda önemli bir adım atmıştır.
  İlk iş olarak sendika ve siyasal partileri kapatmıştır. Kendisi gibi düşünmeyen
  kişileri ya öldürtmüş ya da toplama kamplarına göndermiştir. 2 Ağustos 1934'te
  Devlet Başkanı von Hindenburg'un ölümü üzerine bu makamı da şahsında birleştirerek
  "Führer" olmuştur. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Almanya'da tek partili
  totaliter devlet kurulmuş olmaktaydı.

  Hitler, totaliter devleti anlayışını yerleştirdikten sonra Almanya'nın sınırları dışında
  kalmış bulunan bütün Almanların birleştirilmesini ve bir tek devlet altında
  toplanmasını, doğuda "yaşam alanı" oluşturulmasını esas almıştır. Amaçlarına
  ulaşmak için Versailles Antlaşması'nın sınırlayıcı hükümlerini ortadan kaldırmış,
  Alman ordusunun toplam kuvvetini arttırmış, Locarno Antlaşması'ndan ayrılmış
  ve askersiz bölge olan Ren Bölgesini işgal etmiştir. Almanya'da Nasyonal Sosyalist
  Parti'nin iktidara gelmesi ve statükonun değiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunması,
  devletler arasında yeni ve önemli anlaşmazlıklar ortaya çıkarmıştır.

  Sovyetler Birliği


  Rusya'da 1917 yılında Bolşevik Devrimi gerçekleştirildikten sonra, yeni yönetim
  savaştan çekilmişti. Lenin'in başkanlığındaki hükümet, savaş sırasında Çarlık yönetiminin
  yapmış olduğu gizli anlaşmaları açıklamıştı. Bununla birlikte, Sovyetler
  Birliği, Almanya ve müttefikleri ile 3 Mart 1918'de Brest-Litowsk Antlaşması'nı yaparak
  durumunu güçlendirmeye çalışmıştır.
  Ancak, devrimden sonra Bolşeviklerle Çarlık taraftarları arasında uzun bir iç savaş
  yaşanmıştır. 1922'de tümüyle sona eren iç savaş, Sovyet halkı üzerinde büyük
  etkiler bırakmıştır. Halk, Birinci Dünya Savaşı ve devrim sırasında fakir düşmesine
  rağmen, üç yıl daha açıklıkla mücadele etmek zorunda kalmış ve milyonlarca
  kayıp vermiştir. Ancak, Komünist Parti gücünü ve denetimini arttırmıştır. Parti'ye
  karşı silahlı ve örgütlü muhalefet ortadan kaldırılmıştır.
  Sovyetler Birliği'nin dünya savaşından beklentileri nelerdir?
  1924'te Lenin'in ölümünden sonra iktidarı eline geçiren Stalin, Sovyet Birliği'ni sanayileşmiş
  bir sosyalist ülke haline getirmek için ekonomik sorunları çözmeye çalışmıştır.
  Ancak, devletin askeri gücü olan Kızıl Ordu'nun silahlanmasını da ihmal
  etmemiştir. 1933'ten sonra Almanya'nın gelişmeye ve çevresini tehdit etmeye başlaması
  üzerine uluslararası alanda silahsızlanmayı savunmuştur. Sovyetler Birliği'nin
  önderlerine göre; kapitalist ve faşist devletler arasında çıkacak bir savaş sonucunda,
  her iki taraf yıpranacağından, dünyada sosyalizmin yayılması daha kolay
  olacaktır. Bu nedenle, yeni bir dış politika izleyerek, Almanlarla görüşmüşlerdir.
  Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce önemli ölçüde güçlenmiştir.

  Japonya


  Japonya, 1920'li ve 1930'lu yıllarda Uzakdoğu'nun en güçlü devleti idi. Özellikle
  1930'lardan sonra militarist bir anlayışla yönetilen Japonya, yayılmacı bir politika
  izlemeye başlamıştı. 1931'de Mançurya'yı işgal ettikten sonra Çin'e yönelmiştir.
  Nitekim, 1932'de Çin'le savaşa tutuşarak, bu ülkenin orta bölgelerine doğru ilerlemeye
  başlamıştır.

  Japonya'nın yayılmacı politikası, Uzakdoğu'daki güçler dengesini alt-üst etmiştir.
  Bu bölgede çıkarları olan İngiltere ve A.B.D. gibi devletler, Japonya'nın bu tutumuna
  seyirci kalmışlardır. Ancak, Japonya'nın 1937'de Çin'e ikinci kez saldırmasından
  sonra, bu ülkeye karşı çıkmışlardır. Japonya'yı durdurmak için Çin'e yardıma
  başlamışlardır. Fakat, Uzakdoğu, Japonya'nın emperyalist tutumu nedeniyle kendisini
  İkinci Dünya Savaşı'na girmekten kurtaramamıştır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri