Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

daire grafiği nedir??????????? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Sütun Grafiği Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar, Sütun Grafiği ne işe yarar Çember ve daire nedir, Çember ve
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  daire grafiği nedir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Dairesel grafik
  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Değişik ülkelerde İngilizce dilini anadili olarak konuşanların sayıları


  Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart", "pasta grafiği"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak gösteren bir daire şeklinde sunulan bir gösterim aracıdır.
  Bir daire şeklindeki dairesel grafik içinde bulunan her dilim bir kategoriyi gösterir ve bu dilimin büyüklüğü derece birimi ile o kategoride bulunan veri sayısının toplam veri sayısı oranına (yani "orantılı sıklık" değerine) aynı oran ile orantılıdır. İlk defa gösterimi 1801'de İngiliz yazarı Playfair'in yayımladığı Statistical Breviary adlı bir kitapta olmuştur ve bu kitapta verilen iki dairesel grafikten birisi 1789'dan önce Osmanlı Devleti'nin değişik kitalarda olan arazilerinin coğrafî alanı verilerini özetlemektedir.[1]
  Dairesel grafik işletme alanında ve kitle iletişim dünyasında en çok kullanılan istatistik aracı olduğu kabul edilmektedir. Fakat bu aletin temellerinin iyi bilinmeden kullanılması bazı istatistikçilerin büyük tenkitlerine yol açmıştır ve bazı istatistik otoriteleri bu veri gösterim aletinin, hatalı intibalara neden olacağı için, hiç kullanılmamasını tavsiye etmişlerdir.[2] Bunlara göre dairesel grafik kullanılmasının şu dezavantajları bulunur:
  • Eğer kullanılan dilim kategorileri, sırasal ölçekli veya isimsel ölçekli değil de, gruplanmış niceliksel (yani aralıksal ölçekli veya oransal ölçekli değişken verileri ise bu türlü niceliksel sayısal verileri daha açıkca ve daha kullanışlı olarak özetleyen istatistiksel grafik, (çubuk grafiği veya nokta grafiği veya histogram), veya istatistiksel tablolar (sıklık tablosu) kullanılması salık verilmektedir.
  • Tek bir dairesel grafiğin değişik dilimlerinin birbiriyle karşılaştırılmasi uygunsuzdur ve bunu uygun hale getirmek zordur.
  • İki değişik dairesel grafiğin birbirleriyle ikili karşılaştırılması ancak belirli sınırlayıcı şartlar bulunuyorsa uygundur ve aksi halde bu türlü ikili karşılaştırma uygun değil hatta anlamsızdır.[3],
  Fakat, bazı hallerde dairesel grafik kullanılması veri bilgilerinin açıkca anlaşılır şekilde gösterilmesi için çok etkin olabilmektedir:
  • Tek bir dairesel grafik dilimlerin birbirleriyle karşılaştırılmadan bu grafik içindeki tek bir dilimin tüm grafikle karşılaştırılması çok uygundur.
  • Eğer bu türlü karşılaştırma yapılmakta ise ve eğer ele alınan dilim tüm verilerinin %25 ile %50si arasında ise, bu tek bir dilim ile tüm karşılaştırmasının gayet kullanışlı sonuç vereceği bildirilmiştir. [4]
  Örneğin


  2004 Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri sonuçları verilerine göre parti grupları için dairesel grafik.  Ayrılmış dilimli bir dairesel grafik; en büyük parti grubuna ait dilim ayrılmıştır.  Bu örneğin 2004de yapılan Avrupa Birliği Parlamento seçimleri sonucunda ortaya çıkan 8 değişik parti grubu üyelerinin sayısını gösteren bir dairesel grafiktir. Aşağıdaki tablo bu grafiğin ortaya çıkarılması için gereken hesapları göstermektedir. İlk sütun parti grubu ismini ve kısaltılmasını, ikinci sütun seçilen üye sayısını; üçüncü sütun bunların toplam üye sayısına oranlarını verir. En son sütun ise her bir parti grubu oranının, derece toplamı 360 derece olan dairede kaç derecelik dilime tekabül ettiğini gösterir ve üçüncü sütundaki her bir oranın 360 ile bölünmesi ile elde edilmiştir.
  Parti Grubu Parlementoda üye sayısı Orantı (%) Dilim büyüklüğü (°)
  "Avrupa Birleşik Solu-Nordik Ülkeler Yeşiller Solu (EUL)" 39 5.3 19.2
  "Avrupa Sosyalistler Partisi (PES)" 200 27.3 98.4
  "Avrupa Serbest Alyansı (EFA)" 42 5.7 20.7
  "Demokrasiler ve Farklı Olanlar Avrupası (EDD)" 15 2.0 7.4
  "Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR)" 67 9.2 33.0
  "Avrupa Halk Partisi (EPP)" 276 37.7 135.7
  "Avrupa Milletleri için Birlik (UEN)" 27 3.7 13.3
  Diğer 66 9.0 32.5
  Toplam 732 99.9* 360.2*
  *Yuvarmmalar dolayısıyla toplamlar 100 ve 360 değildir.
  Bu dairesel grafikte bulunan dilimlerin derece (°) şekilinde ifade edilen büyüklüğü verinin bir kategorisinin büyüklüğünun verı sayı toplamına oranı ile orantılıdır. Büyüklüğü derece ile ifade edilen dilimlerin toplamı 360 dereceye eşit olduğu icin herhangi bir kategori için s orantılı sıklık için bu dairesel grafikteki bir dilimin derece şekilde büyüklüğü (360xs) derece olur. Örnegin, "Avrupa Halk Partisi (EPP)" için sıklık 276, orantılı sıklık (276/732=)37.7 olup dairesel grafikteki bu kategori diliminin büyüklüğü (360x37.7=)135.7 derece olur.
  Kullanılımı, etkinliği ve görsel algılanması


  Üç değişik veri seti için dairesel grafik ve çubuk grafiği gösterimleri.


  Dairesel grafikler işletme alanında ve kütle iletişim araçlarında (özellikle dergi ve gazetelerde) çok rastlanan bir grafiktir; buna başlıca neden bu türlü grafiğin algılanması için "entelektüel -----lik" gerekmediği önyargısı olabilir. Fakat uzman istatistikçiler genel olarak dairesel grafikleri bilgilerin gösterilmesi için kalitesi düşük bir araç olduğunu kabul etmektedirler ve daha bilimsel yazılarda dairesel grafikler pek az kullanılmaktadır. Buna bir neden de psikologların değişik şekillerin algılanması uzerine yaptıkları araştırma çalışmalarına göre alanlarla ifade edilen büyüklüklerin ve büyüklüğe göre şekillerde değişmelerin yapılmasının, uzunlukla ifade edilen büyüklüklere ve bunlaraın değişmelerine kıyasla daha zor algılandığını deneysel olarak isbat etmeleridir. Psikologlar tarafından bir psikolojik algılama ölçümü olarak kullanılan "Stevens'in güç ölçüsü"ne göre görsel alan algılama için Stevens güç endeksi 0,7 iken uzunluk algılaması için güç endeksi 1,0 olmaktadır.[5]
  ABD'de "ATT&T Bell Labaratuvarları" araştırmalarına göre, açıya göre yapılan bir karşılaştırma uzunluğa göre yapılan bir karşılaştırmadan daha zor ve daha az kesinlikle algılanmaktadır. Bu yukarıda verilen ve üç dairesel grafik ile ayni bilgiyi ihtiva eden üç çubuk grafiğini gösteren, diyagram içinde görülebilir. Bu bilgiye göre değişik dilimlerin ve değişik çubukların büyüklüğe göre sıralanması istendiğinde bu deneye katılanların büyük çoğunluğu dilimlerin büyüklüklerine göre sıralamakta güçlük çekmekte ama çubuk grafiğindeki çubukların sıralanmasını kolaylıkla yapabilmektedirler. Fakat deneyde istenen sonuç tek bir belirtelen kategori için tek bir dilimi tüm daire ile veya tek bir çubuğu toplam veri sayısı ile karşılaştırılması olursa, dairesel grafik kullanılarak çok daha çabuk doğru cevap verilmektedir. Eğer belirtilen dilimin toplama orantısı %25 ile %50 arasında ise dairesel grafik, çubuk grafiğine nazaran, çok daha etkin sonuçlara yol açmaktadır.
  Değişik şekilleri ve benzer gösterimler


  Florence Nightingale tarafından Kırım Harbi sırasında hazırlanan Üsküdar Selimiye Kışlası hastenesindeki ölümleri gösteren "Doğu'daki ordudaki ölümlerin sebebleri diagramı".


  Polar alan dairesel grafik

  Günümüzde "polar alan dairesel grafiği" adı verilen bir değişik dairesel grafiğinin 1858de Florence Nightingale tarafından ilk defa kullandığı iddia edilmektedir. Flörence Nightingale'ın ünü çok açık ve çok özlü olarak verileri açıklaması dolayısıyla fikirlerini başkalarına kabul ettirebildiği bilinmektedir. Üsküdar hastanesi için çıkardığı ve bu istatistiksel aracı kullanarak gösterdiği sonuçlar ve bunların açıkça ve anlaşılır şekilde bir raporda İngiliz Kralliyet Komisyonu araştırmasına sunması onu ününün başlangıcı olmuştur.[6]
  Fakat buna benzer grafikler daha önce de kullanılmıştır. Dalgalanma olguları gösteren olaylarin sıklık incelemelerini ele alan bir bilimsel makalesinde 1829da "André-Michel Guerry" "gül diyagramı" adlı benzer bir grafik kullanmıştır.[7]
  1843de "Leon Lalanne" rüzgar yönlerinin bir pusula yönlerine göre nasıl değiştiğini inceleyen sıklıkları bu çeşit diyagramda incelemiştir. Meteorolojiciler hala rüzgar gülü grafiğini kullanmaktadırlar.
  Polar alan grafiği alışılagelmiş olan dairesel grafiğe çok benzemektedir; ama bütün dilimler birer daire içinde aynı derecedirler ve dilim büyüklükleri her dilimin daire merkezinden ne kadar uzak olduğu ile ifade edilirler. Böylece tek bir dairede değişik kategoriler aynı açıda olan dilimler şeklinde olup dışarı taşmaları ile büyüklükleri karşılaştırılabilmektedir.
  Çoklu-seviyeli dairesel grafik


  Linux dosya sistemi kullanış icin icice yuzuk seklinde dairesel grafik


  "Coklu-seviyeli dairesel grafik" bazan "koklu agac garafigi" olarak da bilinmekte ve birbirine bir hiyerarsi icinde bagli olan verilerin bilgileri icice bir seri daireler sekilde ifade etmektedir..[8]Merkezde bulunan daire bilgi kokunu ifade etmekte bu merkezli usuuste acilan daireler merkezden ayrilan hiyerarsileri gostermektedir. En icdeki dairenin bir kesimi icinde bulunan diger kesimler alt hiyerarsi kesimlerini gosterir. .[9]
  Ayrılmış dilimli dairesel grafik

  Bir dairesel grafiğe çok benzeyen ama bir veya daha fazla sayıda dilimleri birbirinden ayrılmış halde gösterilen bir grafiğe ayrılmış dilimli dairesel grafik adı verilmektedir. Bu ayrılan dilim veya dilimler sunulan grafikte bir dilim veya dilimlerin önemini vurgulamak veya geride kalan dilimlerin küçüklüğünü açıkça göstermek için kullanılmaktadır.
  Üç boyutlu dairesel grafik

  Bazan ozellikle kutle iletisim organlari bir dairesel grafigi veya bir ayrilmis dilimli dairesel grafigi sunmak icin uc boyutlu gosterimler kullanip dilimlere ve dairesy bir prespektif vermektedirler. Bu uc boyutlu sekiller cok defa estetik nedenlerle kullanilmaktadir. Cok kere uc boyutlu prespektif sunulan bilgilerin daha iyice anlasilmasina hic bir katki yapmamaktadir. Bazi uzmanlara gore ise, verilen uc boyutlu preskpektifini bu tip grafiklerin ve kesimlerini bicimini carpirtip sunulan bilgilerin anlasilmasini czorlastirmaktadir ve hatat yaniltici bilgiler edinilmesine yol acmaktadir. Uzaman istatistikciler, dairesel grafiklerde, ve butun diger istatistiksel grafiklerde, genel olarak uc boyutlu gosterimlerin kullanilmamasini tavsiye etmektedirler.[10]
  Simit şekilli dairesel grafik

  Ortasi acik bir daire icindeki kesimler seklinde sunulan "simit sekilli dairesel grafik" (Ingilizce "doughnut chart") bir dairesel grafikle ayni bilgiyi vermektedir. Bu grafigin ortasinda bir gensice delik olmasi diger bilgileri sagliyan diger ayni sekilleri grafikleri arka arkaya koymaya destek vermektedir.


 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri