Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Fen ve teknoloji vücudumuz hakkında sorular lazım Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın kıtaların kayma teorisi hakkında zor sorular Teknoloji Nedir - Teknoloji Ne Demek -
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 12      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Fen ve Teknoloji Vücudumuz Hakkında Sorular

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Vücudumuz ile ilgili test soruları

  1.Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir?
  A.baş B.boyun
  C.gövde D.kollar ve bacaklar

  2. Aşağıdakilerden hangisi kasların ve iskeletin ortak görevlerinden biridir?
  A.Vücudumuzu hareket ettirmek.
  B.Vücudumuzu dik tutmak.
  C.Organların üstünü kaplamak.
  D.Vücudumuza enerji sağlamak.

  3.İskelet sisteminde kemiklerin birbirine bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A.omur B.eklem
  C.omurga D.kıkırdak

  4.Kaval kemiğinin türü nedir?
  A.sert kemik B.uzun kemik
  C.kısa kemik D.yassı kemik

  5.Aşağıdaki minerallerden hangisi, kemiklerimizin yapısında daha fazla bulunur?
  A.flor B.fosfat
  C.kalsiyum D.magnezyum

  6.Hangi seçenekte yassı kemiklerin koruduğu yapılar bir arada verilmiştir?
  A.kalp-ilik B.ilik-akciğer
  C.akciğer-beyin D.damarlar-kalp

  7. Kafatasımızda bulunan kemiklerden hangisi oynar eklemlerdendir?
  A.Alın kemiği
  B.Çene kemiği
  C.Şakak kemiği
  D.Elmacık kemiği

  8.Vücudumuzda en az eklem bulunan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
  A.kafatası B.üyeler
  C.göğüs kafesi D.omurlar

  9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A.Kaslar kasılınca kısalır.
  B.kaslar yumuşaktırlar
  C. Kaslar lifli yapıdadırlar.
  D. Kaslar gevşeyince uzarlar.

  10.Ali’nin bütün beyaz kasları zarar görse hangi organı fazla etkilenmez?
  A.kalp B.mide
  C.bağırsak D.akciğer

  11.İçinde sinir kanalı olan ve tüm kemikleri taşıyan iskeletin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  A.omurga B.eklem
  C.kalça kemiği D.kafatası

  12.Kasların kemiklere bağlandığı çok sağlam bölüme ne ad verilir?
  A.tendom B.kas
  C.eklem D.lif

  13.Hangi seçenekte eklem çeşidi yanlış verilmiştir?
  A.düz eklem B.oynar eklem
  C.yarı oynar eklem D.oynamaz eklem

  14.Kalbimiz her kasıldığında, pompalanan kan damarlara bir vuruş etkisi yapar. Bu vuruş etkisine ne denir?
  A) Kan B) Nabız
  C) Egzersiz D) Kas

  15.Vücudumuzda kaç çeşit kemik vardır?
  A.212 B.300
  C.206 D.306

  16.Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çene kası B) Kol kasları
  C) Bacak kasları D) Kalp kası

  17. Televizyon seyrederken hangi kaslarımızın büyük bir bölümü çalışmaz?
  A.düz kaslar B.çizgili kaslar
  C.kalp kası D.hiç biri

  18.Spor yaparken nabzımızın hızlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Kalbimizin daha fazla kan pompalamasıdır
  B.Kalbimizin daha az kan pompalamasıdır
  C.Vücudumuza giren oksijen miktarının artmasıdır
  D.Karbondioksitin hızla dışarı atılması

  19.Hangi seçenekte kas görevi yanlış verilmiştir?
  A.Kan yapımına yardım eder.
  B.Eklemleri hareket ettirir.
  C.İç organları çalıştırır.
  D.Vücudumuza şekil verir.

  20.Kasların kemikleri hareket ettirmesi aşağıdaki özelliklerden hangisi ile olur?
  A.uzama B.kısalma
  c.yumuşak olma D.kasılıp-gevşeme

  21.Eyüp’ün kaburga kemiklerinin zarar görmesi nasıl bir olumsuzluğa yol açar?
  A.Yemek yemesi zorlaşır
  B.Nefes alıp vermesi güçleşir.
  C.Cisimleri istediği gibi tutamaz.
  D.Ayak parmaklarını hissetmez.

  22.Kol kemikleri gövdeye ne ile bağlıdır?
  A.Omuz kemikleri B.Kalça kemikleri
  C.Göğüs Kemikleri D.Kaburga kemikleri

  23.Doktorların kalbimiz ve ciğerlerimiz dinlemek için kullandıkları alete ne ad verilir?
  A.Röntgen B.mikroskop
  C.steteskop D.ultrason

  24.Kalbimizin vücudumuzdaki yeri neresidir?
  A.Göğüs kafesimizin solunda
  B.Göğüs kafesimizin sağında
  C.Omurgamızın yanında
  D.Karın boşluğumuzda

  25.Vücudumuzdaki kanın,kalpten diğer organlara dolaşımını sağlayan yapıya ne ad verilir?
  A.Damar B.akciğer C.yutak D.karaciğer

  26.Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir?
  A.kafatası,göz,kulak, kollar
  B.kafatası,kollar,aya k
  C.kafatası,göğüs kafesi,omurga,kollar ve bacaklar
  D.Kafatası,omurga,göğ üs kafesi,ayaklarımız

  27.Aşağıdakilerden hangisi kalbin görevidir?
  A.Vücudumuza kan pompalar
  B.Vücudumuzda mikropları dışarı atar
  C.Düşünmemizi sağlar
  D.Hareket etmemizi sağlar

  28.Aşağıdakilerin hangisinde kemiklerimizin şekilleri doğru olarak verilmiştir?
  A.Yassı-yuvarlak-düz B.düz-eğri-kısa
  C.uzun-kısa-yassı D.uzun-kısa-yuvarlak

  29.Soluk alıp verirken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  A.Oksijen alınıp karbondioksit verilir
  B.Karbondioksit alınır oksijen verilir
  C.Oksijen alınır oksijen verilir
  D.Karbondioksit alınır karbondioksit verilir

  30.Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın görevlerindendir?
  A.Vücudumuza kan pompalar
  B.Vücudumuzun dik durmasını sağlar
  C.Beynimizi dış etkenlerden korur
  D.Hareketimizi sağlar

  31.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A.kafatası = yassı kemik
  B.omurga kemikleri=kısa kemik
  C.Parmak kemikleri=uzun kemik
  D.bacak kemikleri=uzun kemik

  32. Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad verilir?
  A. Dinlenme B. Uyku
  C. Oyun D.egzersiz

  33. Aşağıda verilenlerden hangisi göğüs kafesinin görevidir?
  A.kalp ve akciğerleri korur
  B. Göğüslerimizi korur.
  C. Kafatası ve kemiklerimizi korur.
  D. Hareket etmemizi sağlar

  34. Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere örnektir?
  A.Kafatası eklemleri
  B.Omurga eklemleri
  C. Kol eklemleri
  D. Bacak eklemleri

  35.Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
  A.kas: Harekete yardımcı olan lifli yapıdır
  B.kemik: İskeleti oluşturan sert yapıdır
  C.Eklem: Kemikleri birleştiren yapıya denir
  D.Omurga:Harekete yardımcı olan lifli yapıdır

  36.Aşağıdakilerden hangisi burun ve iç yapısının görevlerinden değildir?
  A.Hava alıp verme işleminin başlangıcıdır
  B.Tat almamıza yardımcı olur.
  C.Akciğerlerimize kirli hava girmesini önler
  D.Aldığımız havayı nemlendirerek akciğere verir

  37.Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken havanın izlediği yoldur?
  A.Yutak-burun-gırtlak-akciğer-soluk borusu
  B.Akciğer-soluk borusu-gırtlak-yutak-burun
  C.Burun-gırtlak-yutak-soluk borusu-akciğer
  D.Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğer


  Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları tablodan seçerek yazınız
  lifli,yassı,Göğüs, kafesi,oynamaz,istemimiz,damarlar,kalp,yassı
  *Vücudumuzda kısa,uzun ve……….kemik bulunur.

  *Kaslarımız …………….bir yapıya sahiptir.

  *İç organlarımız koruyan kemiklere………denir.

  *Kafatasımızdaki kemik ………………… kemiktir.

  *…………….. Vücudumuza kan pompalar.

  *Kanımızın Vücudumuzda dolaşımını ………sağlar.

  *Kalp kası ve mide kasımız bizim ……… dışında çalışır.

  *Kafatasımızdaki eklem ……..eklemlere örnektir.
  vücut ve kemikler test soruları
  Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?

  A) Kafatası B) Omurga,

  C) Göğüs kafesi D) Ayaklar


  Soru 2. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudumuzdaki kemik çeşitlerinden biri değildir?

  A) Uzun B) Yuvarlak

  C) Kısa D) Yassı

  Soru 3. Yetişkin bir insanın iskeletinde kaç tane kemik bulunur?

  A) 206 B) 216

  C) 300 D) 300'den fazla

  Soru 4. Vücudumuzun en çok sorun çıkaran yeri neresidir?

  A) Kas B) Kemik

  C) Kalp D) Eklem

  Soru 5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Kaslar vücudumuzu hareket ettirir.
  Yüz kasları yüzümüze ifade verilmesini sağlar.
  Kaslar bağımsız olarak çalışır.
  Kaslar iskeletimize bağlıdır.

  Soru 6. Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çene kası B) Kol kasları

  C) Bacak kasları D) Kalp kası

  Soru 7. Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

  Yerden bir şey alırken dizlerimizi kırmalıyız.
  Okul çantamızı elimizde taşımalıyız.
  Ayakta iken dik durmalıyız.
  Yanlış yatış pozisyonlarından kaçmalıyız.

  Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinde soluk alırken havanın izlediği yol doğru olarak verilmiştir?

  Burun-Yutak-Gırtlak-Soluk borusu-Akciğer
  Burun- Gırtlak-Yutak-Soluk borusu-Akciğer
  Burun- Soluk borusu-Yutak-Gırtlak-Akciğer
  Burun-Yutak-Gırtlak-Akciğer Soluk borusu

  Soru 9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Soluk alırken vücudumuza oksijen alırız.
  Soluk verirken dışarıya karbondioksit veririz.
  Soluğumuzu ağzımızla almalıyız.
  Oksijen ve karbondioksit havada bulunur.

  Soru 10. Kalbimiz her kasıldığında, pompalanan kan damarlara bir vuruş etkisi yapar. Bu vuruş etkisine ne denir?

  A) Kan B) Nabız

  C) Egzersiz D) Kas

  Soru 11. Egzersiz yaptığımızda veya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir?

  Soluk alıp verme Kalp atışı Nabız
  Artar azalır azalır
  Azalır değişmez azalır
  Azalır değişmez artar
  Artar artar artar

  Soru 12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde soluk alıp verme ve nabız hızımız artmaz?

  Uyurken C) Yürürken

  Koşarken D) Heyecanlanırken

  Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir?

  A) Kafatası B) El

  C) Kol D) Ayak

  Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir?

  A) Kafatası B) El

  C) Kol D) Ayak

  Soru 15. Soluk alıp vermede görevli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karaciğer B) Akciğer

  C) Yemek borusu D) Yutak


  Soru 16. Kalbimizin sesini dinlememizi sağlayan aletin adı nedir?

  A) Teleskop B) Mikroskop

  C) Sinemaskop D) Stetoskop

  Soru 17. Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nitrojen B) Karbondioksit

  C) Oksijen C) Kükürt

  Soru 18. Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kan B) Kas

  C) Eklem D) Kalp

  Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlar?

  A) İskelet B) Kas

  C) Eklem D) Damar

  Soru 20. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim borularına ne ad verilir?

  A) Damar B) Eklem

  C) Akciğer D) Kalp


  CEVAP ANAHTARI

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  D B A D C A B A C B A A A C B D C B A A 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri