Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Doğru Nefes Almanın Önemi Nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Siyah Nefes Kitap Özeti Gülşah Elikbank Kitapları Siyah Nefes Kitap Tanıtımı Siyah Nef Nefes
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Doğru Nefes Almanın Önemi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  NEFES VE SES EĞİTİMİ
  DOĞRU NEFES ALMANIN ÖNEMİ

  Nefes alma çalışmaları önemli bir bölümünü oluşturur.Günlük konuşmalardan dramatik çalışmalara kadar her alanda kusursuz bir diksiyon için, nefes, gerekli bir biçimde kulla-nılmalıdır. Doğru nefes almak bazıhastalıkla-rın oluşmasını da engellemektedir. En doğru nefes alma şekli bebek gibi nefes almadır.

  Bebeklerin nefes almalarına dikkat ettiğimiz-de karınla rının nefesle yükselip alçaldığını görürüz. Bu, derin ve yavaş nefesalmaları-
  nın sonucudur. Zamanla, insanın nefes alma alışkanlığı yürüme sporuyla sağlanabilir.

  Çünkü yürüme sırasında yanlış nefes almak zordur.

  DOĞRU VE GÜZEL KONUŞMANIN TOPLUMA KAZANDIRDIKLARI


  • Barış ortamı sağlanır
  • Kültürel ve sosyal ilişkiler artar.
  • Toplumların diğer toplumlar arasındaki itibarı artar.
  • Ekonomik ilişkiler düzenli hale gelir.
  • İnsanlarla doğru iletişim kurabilmek;
  • Meslekte başarı kazanmak,
  • Toplumda saygı görmek,
  • Dinleyenleri ikna edebilmek,
  • Tercih edilmek,
  • Başarılı olmak,
  • İnsanların kalplarını kazanmak

  KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  KONUŞMA KUSURLARI

  • Ana dili iyi kullanamamak,
  • Yerel ağızla konuşmak,
  • Ses tonunu ayarlayamamak, kontrol edememek,
  • Sözcükleri doğru telaffuz edememek,
  • Konuşmayı gereksiz yere uzatmak,
  • Kendini övmek, yapmacık davranışlarda bulunmak,
  • Eleştiriye kapalı olmak,
  • Beden dilini, mimikleri doğru kullanamamak,
  • Argo ve kaba sözler kullanmak,
  • Heyecanını yenememek,
  • Sözcükleri tekrarlamak,
  • Eee…, ııı…, aaa… gibi sesler çıkarmak.

  KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Canlı, inandırıcı, ilgi çekici, olma: Konuşmamızı baştan sona canlı bir havada dinlenebilmesi için ifadelerimize,
  ses tonumuza ve özellikle hareketlerimize ayrı bir özen göstermeliyiz.

  2. Konuşma süresinin kontrolü: Verilen süreye bağlı kalmamız dinleyicilere saygı gereğidir. Konuşmamızı bu süreye
  uygun bir şekilde planlayıp sunmalıyız.

  3. Vurgu, tonlama, telaffuz: Konuşmacı ile dinleyiciler arasındaki iletişimi sağlayan sesimizdir. Bu nedenle telaffuz
  tonlama ve vurgumuza dikkat etmeliyiz.

  4. Üslubu, sözcükleri amaca göre belirleme: Konuşmacılar ile dinleyiciler arasındaki dinleyiciye ve konuşamaya
  yapılan ortama göre belirlemeliyiz.

  KONUŞMANIN UNSURLARI

  1. Bedensel davranış: Duruş, jest, mimik gibi görsel simgeler konuşmanın temek öğeleridir.

  2. Ses: Ses ile kişilik arasında yakın bir ilişki vardır. Bir dilin sözcükleri anlam bakımından zengin olabilir.
  Bu zenginlik, ancak ses ile sözün doğru birleşimiyle belirtilebilir.

  3. Dil: İnsanlar arasında anlaşma arcı olan dil; duygu, düşünce ve istekleri ifade etmede kullanılır. Konuşma
  sırasında duyguların, düşüncelerin tam ve doğru olarak iletilebilmesi için telaffuz ve üsluba dikkat etmek gereklidir.

  4. Düşünce (Zihinsel Etkinlik): Zihinsel etkinlik konuşmanın görsel ve işitsel ögelerle ifade edilmesinden önceki süreçtir.

  Konuşmacı işe önce zihinsel oluşumlarla başlar, sonra bu oluşumları dilin kalıplarına aktarır, bu kalıpları seslendirir,
  en sonunda da jestlerle, ses ve söz halinde sunar.  (ANLATIM BOZUKLUĞU KONULARI)

  DİKSİYONUN ÖNEMİ
  DİKSİYONUN KURALLARI

  • Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek,
  • Sesleri doğru boğumlamak,
  • Jest, mimiklere dikkat etmek,
  • Yerinde ve doğru tonlama yapmak,
  • Sözcüklerin anlam değerlerine göre sesi kullanmak,
  • Uzun ve kısa heceleri doğru söylemek,
  • İşitilebilir bir sesle konuşmak.  KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLAR

  • Yazı dili yazım kurallarına, konuşma dili söyleyiş kolaylığına önem verir.
  • Konuşma dilinde cümleler genellikle kısadır, yazı dilinde uzun cümleler vardır.
  • Yazı dilinde cümleler kurallıdır. Yüklem sonda bulunur. Konuşma dilinde ise devrik ve eksiltili cümleler çoğunluktadır.
  • Bir ülkenin çeşitli konuşma dilleri ve ağızları bulunmasına karşılık yazı dili tektir. O ülkede yaşayan insanlar
  okuyup yazarken bu ortak dili kullanır.

  • Yazı dilindeki alfabe sistemi bütün sesleri göstermeye yetmez. Bu yüzden konuşma dilinde bazı seslerin
  farklı seslendirildiği görülür.
  • Yazı dilinde anlamı kolayca ifade etmeye yarayan noktalama ve imla kurallarının yerini konuşma dilinde vurgu,
  tonlama, duraklama gibi özellikler alır. Bu özellikleri kazandıran diksiyon sanatıdır.  TÜRKÇEYİ DOĞRU, GÜZEL VE TEKİLİ KULLANMAK

  Türkçede yaygın olarak yapılan hataların ve Türkçeleri dururken yabancı dillerden sözcükler
  kullanmanın başlıca
  sebepleri şunlardır:

  • Kendi benliğini tanımamak, benliğinden uzaklaşmak,
  • Alışkanlığı bırakamamak,
  • Aşağılık duygusu,
  • Bilgili görünme isteği ve özenti,
  • Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığını bilmemek ve aramamak,
  • Türkçelerini beğenmemek.

  Türkçenin Doğru Kullanımına Yönelik Öneriler:

  1. Türkçenin, özellikle magazin basınının başını çektiği kültür ve dil kirliliğinden kurtarılması ve dilin kurallarına
  uygun olarak kullanılması amacıyla, toplumu bilinçlendirmek, gerekli yerleri bilgilendirip uyarmak.

  2. Sözlü ve yazılı anlatımda, Türkçe karşılıkları bulunan yabancı sözcüklere yer vermemek (bazı terimler ve mecburi haller dışında)

  3. Özellikle günlük konuşmalarda Türkçenin kendine özgü cümle yapısın korumak için cümle yapısıyla ilgili
  hatalı kullanımları ve Türkçe dil bilgisi kuralları ile ilgili hataları düzeltmek konusunda bilinçli olmak.  YANLIŞ-YETERSİZ NEFES ALMAK

  Ses tellerini titreşime geçiren, sesin tınlamasını gerçekleştiren nefestir, bu nedenle nefes doğru, düzenli kullanılmalıdır

  . Doğru nefes almak için şu hususlara dikkat edilmelidir:

  1. Gereğinden fazla nefes almamalıdır (Mekanizma rahatsızlanır, göğüs sıkışır ses zorlanır…).

  2. Gereğinden az nefes almak da yanlıştır ( Kişi nefessiz kalır, başladığı cümleyi bitiremez, sesin kuvveti düşer.)

  Nefes, ses üretim merkezini harekete geçiren bir güçtür. Üretim merkezi gırtlaktır, doğru alınmayan ve
  doğru kullanılmayan nefes, merkezi zorlar, yıpratır, üretimin (sesin) kalitesi düşer.

  NEFESLE BEYİN VE VÜCUT FONKSİYONLARININ İLİŞKİSİ

  Sağlığımız, kan dolaşımı sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Kan dolaşımı sistemi nefesle beslenir ve temizlenir.
  Kan, yeterli oksijenden mahrum kaldığında bedenimizdeki toksinler temizlenmez. Üstelik kaslar, oksijensiz kalır.
  Kanın yeterli oksijen taşıması ve zehirli maddeleri dışarı atması için kullanılan LENF sistemi bu durumda yavaşlar
  vücut hantallaşır. Kontrolü güçleşir. Zaman içinde depresif durumlar oluşur.

  Beyin hücreleri çalışmak için saf glikoz ve oksijen kullanır. Beyne giden kanda oksijen miktarı azaldığında beyin,
  glikoz ihtiyaç duyduğu yeterli oksijen ulaşmazsa bu süreç işlemez. Bilgi işlemez., hafızaya kaydolmaz veya yavaş
  kaydolur. Geç algılama, geç fark etme, çabucak unutma gibi durumlar ortaya çıkar.
  DOĞRU NEFES ALMA TEKNİKLERİ

  Doğru nefes alma çalışmaları beş aşamada gerçekleşir.

  1. Diyaframı kullanabilmek.
  2. Nefesi diyaframda tutmak
  3. Nefesi tasarruflu kullanmak
  4. Nefes alıştırmaları
  5. Dinleme-rahatlama alıştırmaları


  SES İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

  Ses Rengi, Ses Aralığı

  İnsanı diğer birçok canlıdan ayıran en önemli özellik, sesi ve bu sesle yaptığı iletişimdir. Her insanın doğuştan
  sahip olduğu bir ses frekansı (aralığı) vardır. Bunun içerisinde kullanımı ve sesin karakteristiğini belirleyen
  renkler bulunmaktadır. Ses aralığı eğitimle genişletilebilir.

  Ses eğitimi alındıkça sesin rengi belli olur. Sesin bir oturma, şekillenme süresi vardır. Bu süre sonunda sesin rengi
  netleşir. Her insansın bir konuşma bir de şarkı söyleme şekli vardır. Her şarkı söyleyen ve konuşmacı ses aralığını
  iyi tanımalı, sesinin rengini bilmelidir.

  Güzel etkili konuşma ses çıkışı ile nefesin kullanımı arasında başarılı bir uyumla gerçekleşir. Düzgün bir sesin
  temel özelliklerinden biri de işitilebilirliği (yüksekliği) dir.

  Sesin İşitilebilirliği (Yüksekliği)

  Bir konuşmacının sesini karşısındakine duyurabilmesi, iyi bir konuşmanın başlangıcını oluşturur. Konuşmacının
  sesi işitilmezse konuşmacı ve dinleyici arasıda iletişim gerçekleşmez. Alçak veya çok yüksek sesle konuşmak,
  dinleyiciyi tedirgin eder. Konuşma ortamına göre sesi ayarlamak önemlidir.

  Uygun ses, dinleyici kitlesini tamamen kuşatabilen sestir. Konuşmacı aşağıdaki soruları dikkate alarak ses
  yüksekliğini ayarlamalıdır.

  1. Kaç kişilik bir gruba konuşuluyor?
  2. Solan ne kadar geniş?
  3. Ortamda gürültü yapan var mı?
  4. Ses, gürültü gibi çıkıyor, rahat duyuluyor mu?

  SES SAĞLIĞI
  SES SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

  1. Boğazınızı kazır tarzda temizlemeyiniz, öksürmeyiniz ve bağırmayınız.
  2. Konuşurken sizin için doğal olan ses perdesini kullanınız.
  3. Sesinizi kullanırken nefesinizi ayarlamayı öğreniniz.
  4. Uzun süreli konuşmayınız.
  5. Gürültülü ortamlarda konuşmayınız.
  6. Sigara ve alkol kullanmayınız.
  7. Bol sıvı alınız.
  8. Bulunduğunuz mekânları nemlendiriniz.
  9. Toplum önünde konuşmadan önce sesinizi ısındırınız.
  10. Yeme içme kalitesini ve düzenini sağlayınız.
  11. Aşırı sıcak ve soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz.

  SES SAĞLIĞI

  Ses çıkartmamızı sağlayan organlar; akciğerler, gırtlak ve daha yukarıdaki ağız, burun ve yutak boşluklarıdır.
  Sistemlerin mekanik işlevini ve sistemler arasındaki uyumu etkileyen herhangi bir problem, seste bozulmaya
  sebep olmaktadır. Sesin gerçek kaynağı olan ses telleri üzerindeki problemler, titreşimi engellemekte ve ses
  kaynağında değişime yol açmaktadır.

  SES KISIKLIĞI VE SEBEPLERİ

  Ses kısıklığı, sesin hırıltılı, çatallı, gergin olması, şiddetinin ve inceliğini değişmesi şeklinde tanımlanabilir.
  Ses kısıklığı, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonu sırasında ya da aşırı bağırmaktan kaynaklanan
  ses zorlamalarında ortaya çıkar.

  Ses değişikliklerinin sebebi gırtlakta yerleşmiş olan ses tellerindeki sorunlardır. Ses telleri nefes alma sırasında
  açılır, konuşma sırasında kapanır. Ses telleri kadar ne sıkı kapanırsa ve ne kadar inceyse o kadar hızlı titreşir ve ses de
  o kadar ince olur.

  Sigara içilmesi, ses kısıklığının bir diğer sebebidir. Ses kısıklığının daha nadir sebepleri arasında alerji, guatr, sinir
  sistemi hastalıkları sayılabilir. Kuru, soğuk ortamlar, yetersiz sıvı alımı ve asit içeriği yüksek veya midede asit
  salgısını artıran gıdalar (kahve, çay şekerli-sütlü yiyecekler, nikotin, narenciye türlü meyveler, alkol, aşırı baharat)
  aşırı yemek yeme ve tok yatma alışkanlıkları ses orunlarına zemin hazırlamaktadır. Bu özellikleri taşımayan durumlar
  genel olarak ses hastalığı ya da ses kısıklığı olarak adlandırılmaktadır.

  SES ORGANLARININ EĞİTİMİ

  Ses organlarının eğitimi, diksiyon alt yapısını oluşturur. Gırtlağın ürettiği ses tınlarken konuşma oranları devreye
  girer ve sese son şeklini verir. Böylece konuşma olayı gerçekleşir. En muhteşem enstrüman olan sesin, ince ayarlarla
  rengi bulunup kalitesi ortaya çıkarılmaktadır. Bunu için yapılması gerekenler şunlardır:

  1. Sesi Isıtmak: ısınan kas daha esnek, kıvrak, güçlü ve dayanıklı olur. Ses alıştırmaları kası çalıştırır., ısıtır ve ses
  organları kolay yorulmaz.

  2. Sese Teknik Kazandırmak: Gırtlağa enstrüman özelliği kazandırmak için ses alıştırmaları doğru uygulanarak
  en kolayından en zoruna kadar sürekli yapılmalıdır.

  3. Boğumlama Uygulamaları: Kişi hangi dilde konuşursa konuşsun ünlüleri ve ünsüzleri doğru boğumlamasını öğrenmelidir.
  Sese beğenilen bir özellik kazandırmak için ses organlarını iyi tanımak ve onları iyi kullanabilmek önemlidir.
  Başta dil olmak üzere dudaklar, dişler, çene ve ağız boşluğu konuşmacının sağlıklı bir konuşmayla denetim altına
  alabileceği ses organlarıdır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri