Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Rehberliği Gerekli Kılan Nedenler? Toplumumuz sürekli olarak hızla değişmekte ve değişmektedir. Teknik ve bilim alanındaki değişme ve gelişmeler sosyal kurumlarda ve bu kurumların fonksiyonlarında da

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Rehberliği Gerekli Kılan Nedenler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Rehberliği Gerekli Kılan Nedenler?
  Toplumumuz sürekli olarak hızla değişmekte ve değişmektedir. Teknik ve bilim alanındaki değişme ve gelişmeler sosyal kurumlarda ve bu kurumların fonksiyonlarında da değişme meydana getirmiştir. Politik, sosyal, kültürel devrimler farklı değerler, eski ve yeni normlar bütün bireyleri etkilemekte onları korumasız, güç durumda bırakmaktadır. Böyle bir sosyal ortamda bireyin uyum sağlayabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır.

  Nüfus hızla artmakta, kırsal bölgelerden şehirlere göç, gecekondu mahallelerini meydana getirmektedir. Bu semtlerde oturan halk, sayısız geçim ve uyum problemleri ile karşı karşıya bulunduklarından geçim şartlarının değiştirilmesi ve uyumlarının sağlanmasında rehberliğe ihtiyaç vardır. Çağımızda kadının çalışması, evini yönetmesi, çocuklarını yetiştirmesi kanunen tanınan haklardan yararlanması, onu bazı problemlerle karşı karşıya getirmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde rehberliğe ihtiyaç vardır.

  Genç kuşakta görülen sağlık ve istiklal kaygısı, okuma sorunu, ev-aile sosyal ilişkiler ve iş hayatındaki bunalım, onların bu konularda aydınlanmalarını zorunlu kılmıştır. Bütün dünyada suç işleme eğilimi, uyuşturucu madde alışkanlığı günden güne artmaktadır. Bütün bu durumları azaltmak için gerekli rehberliğin yapılması zorunludur .

  Toplumlarda vasıflı insan gücüne ihtiyaç vardır. Bireylerin kabiliyetlerine uygun işlerde çalıştırılmaları gerektiğinden onların çok iyi tanınması gerekir. Nüfus artışı ve sosyal hayatın değişmesi sürekli olarak eğitim düzenini etkilemektedir. Eğitim üzerinde yapılan değişiklikler, kalabalık sınıflardaki öğrencilerin durumları rehberliği zorunlu hale getirmiştir. Psikolojik araştırmalar, bireylerin fiziksel yapı ve psikolojik nitelikleri birbirinden çok farklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsan gücünden en üstün derecede yararlanmak gereklidir. Bu da bireylerin her yönüyle tanınmasıyla mümkündü.

  Rehberlik hizmetleri eğitim-öğretim hizmetlerinin tamamlayıcı, geliştirici verimini arttırıcı özelliklerine sahip olduğundan, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü rehberlik hizmetleri, öğrencileri tanıma ve kendi kendilerini tanımalarına olanak sağlar, öğrencileri tanıma ve kendi kendilerini tanımalarına olanak sağlar, öğrencilerin ilgi istidat ve yetenekleri doğrultusunda yönelmelerine, bu özelliklerinin gelişmesine yardım eder.

  Okul ve okul dışı şartlara uyumları ve tanımalarına yardımcı olur. Onların her türlü problemlerinin çözümüne yardım etme amacını güder. Zararlı tutum ve alışkanlıkları önleyici, bilgilendirici özellikleri vardır. Okul aile ve çevre işbirliği içinde öğrencilerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olur.

  Sağlıklı ve tutarlı kişilik özellikleri kazanmalarına, kendilerine güvenlerine geleceğe ilişkin uygun karar almalarına sonuçta kendilerine güvenlerine sağlık, başarılı ve mutlu hayat sürdürmelerine yardım eder. Bu nedenle rehberlik hizmetleri eğitim öğretim çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır sağlıklı bir toplumsal yapı için bu hizmetlerin bireylere sunulması gerekli ve önemlidir.

  Rehberlik hizmetlerini gerekli kılan temel faktörleri özgün olarak şu şekilde ifade edebiliriz.

  A- Sosyal Nedenler:

  a) Toplumun hızlı şekilde değişmesi, karmaşıklaşması ve bunun getirdiği uyum güçlükleri.

  b) Aile yapısı ve ailenin görevlerinin değişmesi.

  c) Kadınların iş hayatına atılması, iş yaşamının karmaşıklaşması.

  d) İş kollarının artması, tercih yapmanın zorlukları.

  e) Okul yapılarının çeşitlenmesi, sınıfta kalma oranının yükselmesi.

  f) Suç olaylarının artması, zararlı alışkanlıkların yaygınlaşması.

  g) Köyden kentlere göç, gecekondulaşma ve bunların getirdiği sorunlar.

  h) Değişen değer yargıları, kuşaklar arası çatışmalar.

  i) Nitelikli ve çok yönlü insan yetiştirme ihtiyacı.

  j) Eğitim yoluyla toplumun kalkınması isteği.

  B- Psikolojik Nedenler

  a) İnsanın kendisini tanıması anlaması ihtiyacı.

  b) b)- Bireyler arası farkların eğitim ve gelişimlerindeki farklarla birlikte farklı eğitim ve bireyi eğitimin temeline görüşlerin ağırlık kazanması farklı eğitim ve bireyi eğitimin temeline alan görüşlerin ağırlık kazanması.

  c) Duygusal yaşamın önem kazanması, duygusal gelişimin eksikliklerinin tamamlanması.

  d) Benlik tasarımının insan hayatında öneminin artması, uygun benlik oluşturma istek ve ihtiyacı.

  e) Eğitsel ve mesleki yönlendirmelerin erken yaşlarda başlamasının avantajları bir şekilde değerlendirilmesi gerekliği.

  f) İlgi ve özellikleri geliştirmek için eğitsel ve boş zamanların verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliği.

  g) Bireysel ve aktif öğretime dayalı programların merkezde oluşu anlayışının getirdiği ayrıcalıklar.

  C- Felsefi Nedenler

  a) İnsanın değerliliği ilkesi.

  b) İnsanın özerkliliği.

  c) İnsanın gelişim gücü.

  d) Bireysel ve toplumsal görüş.

  e) Değerlendirme ölçütü.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kuvayımilliyeden Düzenli Orduya Geçilmesini Gerekli Kılan Nedenler Nelerdir
 3. Tanzimat Fermanı'nın İlanını Gerekli Kılan Sebeplerle Günümüz Türkiye'sinin Avrupa Birliği
 4. Atatürkün Rehberliği Nedir
 5. Atatürk'ün Rehberliği
 6. Ramazan Ayını Önemli Kılan Nedenler,Ramazanın Hayatımıza Etkisi, Ramazan Ayının Özellikler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri