Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Ergenlik döneminde ve karşılaşan sorunlar ergenliğin evreleri ergenliği etkileyen faktörler ergene ailenin yaklaşımı Ergenlik , çocuk lukla yetişkinlik arasındaki gelişim dönemi. Kişinin fiziksel , psikolojik
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 15      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ergenlik döneminde ve karşılaşan sorunlar ergenliğin evreleri ergenliği etkileyen faktörler ergene ailenin yaklaşımı

  Sponsorlu Bağlantılar


  Ergenlik döneminde ve karşılaşan sorunlar ergenliğin evreleri ergenliği etkileyen faktörler ergene ailenin yaklaşımı


  Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik arasındaki gelişim dönemi. Kişinin fiziksel, psikolojik sosyal ve ekonomik yönlerden, yetişkin sorumluluğunu yüklenmeye hazırlandığı devredir. Batı dillerinde "Adolescence" diye adlandırılan bu dönemde, hızlı büyüme ve olgunlaşma, ruhsal alanda da önemli değişiklikler vardır. Kızlar erkeklerden iki yaş önce ergenliğe girer.

  Psikologlar bu devreyi ön ergenlik ve ergenlik olmak üzere iki devreye, bazıları da üç devreye ayırır.


  Erkekler Kızlar
  Ön ergenlik 10-12 12-14
  Erinlik-Buluğ 13-15 15-17
  Erginlik 16-20 17-21

  Ön ergenlik devresine, yeni yetmelik de denir. Olumsuz davranışların yoğun olduğu bir dönemdir. Erinlikteyse güvensizlik ve çekingenlik hakimdir. Ancak bu devreden sonra, kendine güven ve gösteriş ağır basar.

  Her toplumun insanı bu çağı yaşar. Ancak toplumların kültürel özellikleri ergenin üzerinde etkisini göstererek, farklı yaşantıların ortaya çıkmasını sağlar. Bir toplumda bu çağa gelen bir kız, evliliğe dönük programlarda yetiştirilirken, diğer bir toplumda, güzel görünmek için çaba sarfedilir. Bizim toplumumuzda ise gençlerimizin, okul eğitimlerinin yanında aile hayatı, iş hayatı, vatandaşlık sorumlulukları, sağlık dinlenme, inanç, eğlenme yönünde techiz edildikleri devre diye düşünebiliriz.

  Ergenliği yaşarken, kuşaklar arası farklılıklar olur. Çünkü her kuşağın üzerinde, yetişkinlerin bir başka çeşit baskısı vardır. Değişmeyen şey her dönemde, yetişkinlerle ergenlerin çatışma halinde olmasıdır.

  Ergenlik döneminde ne fazla baskı ne de fazla özgürlük öne geçmemelidir. Gence belli görev ve sorumluluklar yükleyerek, her türlü denemeye meydan vermeyecek şekilde, hayatını düzenlemesinde rehberlik etmelidir.

  ERGENLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Bazı koşullar ve olayların ergenlik üzerindeki etkileri vardır. Bunlar;

  Toplumun yapısına göre değişir. Açık ve özgür toplumlarda bu çağını atlatılışı daha kolaydır.

  Kalıtımsal nedenlerinin etkisi olur.

  İklim, ergenlik için önemli bir etkendir. Sıcak kuşakda yaşayan genç, daha erken, soğuk iklimde ise daha geç ergenliği yaşar.

  İyi ve dengeli beslenme de ergenlikte büyük etkendir. Tam beslenemediği için vücut gelişimi yavaş olanın ergenliği de gecikir.

  Sözlü görsel ve yazılı basının tahrik unsurları sergilenmesi ergenliği çabuklaştırır.  Yüzde değişmeler görülür. Yüz uzar dişler büyür. Burun uzar ve genişler. gözlerin arası açılır. Mide, karaciğer, bağırsaklar büyüdüğünden iştah artar. Ses tellerinde kalınlaşma olur. Kalp ve damarlarda gelişme başladığından, kan basıncı artar. Bunun için de aşırı ekzersizler, genci yorar, vücutdaki bazı hormonların dengesizliği sivilcilere neden olur. Boy, kilo, yüzdeki sivilcelerden duyulan hoşnutsuzluklara, eklenen aşırı terlemelerde gence sıkıntı verir. Seyrek çıkan sakallar, ihtilâmlar hep endişe kaynağıdır.

  ERGENİN DAVRANIŞLARI
  Yalnız kalma isteği baskısı olduğundan odasının kapısını kilitleyerek oturur. Aşırı hayalcidir. Huzursuz ve kararsızdır. Olaylar karşısında gereğinden fazla hassas ve sinirlidir. İnatçıdır, otoriteye karşı itaatsizdir. Ailesine, topluma, öğretmenine, kurallara karşı koymak ister. Kendi kendine yetersiz ve güvensizdir. Gülünç olma, çirkin görünme alay edilme, ailesinin sosyal statüsünden utanma, hemen herşeyi eleştirme beğenme, duygularını yoğun biçimde yaşar. Çevresine uyum problemi vardır. Toplum içinde mahçup ve çekingendir. Bol para ve geniş özgürlük, karşı cinsten arkadaşı olsun ister. Sosyal ve ahlâki ölçülere başkaldırır.

  Aşırı duygusallığı korku ve heyecanları, geçimsizliği büyük boyutdadır. Kendi toplumunun kültürel değerleriyle etkilenirken, başka kültürlerin, dış etkenlerin çeşitli ticari ve yayın mataryellerinin de etkisinde kalır. Ekonomik koşullarının sınırlı olması halinde gergindir. İstediği bulicini alamamakdan kahrolur. Parasızlık, iç dünyasındaki çatışmalar, zihin yetersizliği umutsuzluğa yol açar. Dağınık ve savruktur.

  Arkadaşının zenginliğine, güzelliğine haset eder, kıskanır. Bunun içinde arkadaşını küçük düşürme, kendini yüceltme çabası içindedir.

  Karşı cinse ilgi duyması, öğretmeninin gözdesi olamaması kıskançlığını iyice körükler.
  Ailesiyle olan çatışmalarında, sığınacağı liman, arkadaşlarıdır. Bu dönemde arkadaşlık bağları çok güçlüdür. Onlarla her türlü sırrını paylaşır. Ergen dışa dönük, faal, sportmen, liderlik özelliğine sahip arkadaşları tercih eder. Arkadaşında aradığını bulamayınca kavga eder. Sevilmek, beğenilmek, aranmak, arkadaşının yanında olmak arzusundadır.

  Ancak zekâ, yetenek, ekonomik düzey, olgunluk yaş açısından, kendine benzeyeni seçme yüzdesi daha yüksektir.
  Görünüş, giyim, davranış, akademik yönden üstün, geçimli, herkesin iyi tanıdığı sportmen kişileri, ergen kendisine lider seçer. Ancak zoraki korkuya dayanarak kendini lider seçtirenler de vardır.

  Ergen moda olanı, arkadaşının giydiğini giyinmek ister. Özellikle kızların giyimle başları epey derttedir. Kolay kolay beğenmez, kendine yakıştıramaz.

  Ergen aşk ve dedektif kitapları okur magazin ve fıkralara ilgi duyar. Kızlar şiiri, romantik hikayeleri romanları öncelikle tercih ederlerler. Günlük tutar, çevrelerindekilere anı yazdırırlar.

  Sinema tiyatro, müzik ve sporda ergenin ilgi alanı içindedir. Beğendiği oyuncunun giyim ve yaşam tarzını benimsiyebilir. Televizyondaki pembe dizileri özellikle kızlar, seyretmekten hoşlanır. Hızlı yaşama isteği ailesince engellenip üzerinde baskı oluşturulması, arkadaşlarının yanında onurunun kırılması, hakarete uğraması, intihar girişimlerine yol açabilir. Evden kaçabilir.

  Sigara, alkol, uyuşturucu kullanmayı deneyebilir. Bu, özellikle aile ortamı çekişmeli kavgalı olan veya yıkılmış kopmuş aile çocuklarında daha çok görülür.

  Hızlı araba kullanmakdan hoşlanır. Kendini gösterebilmek için aşırı cesaret denemeleri, kaba saba davranışlar, yalan ve küfür söyleyebilir.

  ERGENİN ZİHİN GELİŞİMİ
  Ergenlik çağında beden gelişimi sırasında, zihin gelişimi çok yavaşlar. Onun içinde bu devrede okul başarısızlıkları hatta sınıfta kalmalar görülür. Ancak beden gelişimi belirli bir düzeye geldikten sonra, zihin gelişiminde hızlanma olur. Bu 18-20 yaşa kadar da kişinin kalıtımsal potansiyeli düzeyine ulaşır.

  ERGENE AİLENİN YAKLAŞIMI
  Anlayış, sabır ve hoşgörü başta gelir. Zaten yukarda sayılan tüm olumsuz davranışları mutlaka her ergen yaşıayacak diye bir kural yoktur. O yaşa kadar gereken sevgi ve ilgiyi görmüş, paylaşımcı, dayanışmacı, birbirlerine karşı saygılı olan aile ortamı içinde büyümüş ve desteklenmiş ise, sorunları pek çoğunun yaşamadan, yumuşak bir geçişle bu devreyi atlatacaktır.

  Yetenekleri doğrultusundan, ailesi ve öğretmenleri tarafından teşvik edilen sorumluluklar verilen, başarıları ödüllendirilen genç, daima olumluluklara yönelecektir. Spora, sanata bilime araştırmaya, okumaya baskı yapmadan, yönlendirmedeki rehberlik ergenin ufkunu açacak, zihin potansiyelini kullanmasını sağlayacaktır.

  Toplu arkadaşlıklar ekip çalışmaları verilmeli. Eğitimli gençlik kampları düzenlenmeli.

  İnanç eğitimine de ağırlık verilmeli. Küçük yaşlarda verilen din eğitimi kişiye farz olan haliyle gündeme gelmeli. Baskı yapmadan, dini yaptırımları sevdirerek, gence benimsetilmeli.

  Ergen kıza annesi, ergen erkeğe de babası ergenlik konusunda bilgi vermeli. Hatta gerekiyorsa bu konuda yazılmış kitaplar önerilmeli.

  Başarısızlıkla karşılaşan genci eleştirmek yerine destek olmak. Birlikte başarısızlık nedenleri araştırılmalı. Neden olan sorun ortadan kaldırılmalıdır.

  Aşırı özgürlük veya aşırı baskıdan kaçınmalı. Gencin davranışlarıyla alay edilmemeli. Verilen harçlıkların nerelere harcandığı sorgulamadan kontrol edilmeye çalışılmalı.

  Her alanda örnek olmuş kişilerin yaşamlarındaki yaşamları anlatılmalı, film olarak gösterilmeli.

  Gencin boş zamanı kalmayacak şekilde, gününü programlamasında yardımcı olmalı.

  Dengeli beslenmesi, iyi dinlenmesi, sağlığına dikkat etmesi için güzel örneklerin yanında telkine de yer verilmeli.

  Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıkların oluşmaması için, konferanslar açık oturumlar tertip edilmesi (gencin bu progranmlarda araştırmacı, konuşmacı olmasıda sağlanabilir).

  Ergenle konuşurken hiç bir yetişkin, "Ben senin yaşındayken" diye söze başlamamalı. Bu tip bir konuşmanın etkisi daha başında yokedilmiştir.

  Sorunları olan gençle, ana-baba olarak iletişim kurulamıyorsa mutlaka bir psikologdan veya psikiyatrisden yardım istenmeli.

  Bilgi yarışmaları, folklör karşılaşmaları, tiyatro, müzik programları için ergeni, sürekli yönlendirmeli.


  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Ergenlik Döneminde Kız Ve Erkeklerdeki Fiziksel Değişimler Nelerdir
 3. Ergenlik Döneminde Görülen Ruhsal Sorunlar Nelerdir
 4. Yerleşmeyi etkileyen faktörler, Yerleşme Çeşitleri, yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdi
 5. Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler, Ülkemiz ekonomisini etkileyen başlıca faktörler
 6. iklimi etkileyen faktörler, Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri