Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Ahsap Oyma Hat Sanatı Eserleri Ağaç oymacılığı ilk zamanlarda estetik ve zevkten ziyade ihtiyaçları karşılamak amacı ile yapılmıştır Daha sonraları ise ağaç oymacılığı estetik değeri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ahsap Oyma Hat Sanatı Eserleri

  Sponsorlu Bağlantılar

  Ağaç oymacılığı ilk zamanlarda estetik ve zevkten ziyade ihtiyaçları karşılamak amacı ile yapılmıştır Daha sonraları ise ağaç oymacılığı estetik değeri ön plana çıkarılarak uygulanmaya başlanmıştır ve uygulandığı mobilyalarda hem estetik açıdan zenginliğini artırmış hem de fiyat olarak değerini artırmıştır Fakat günümüzde oyma işleminin fazla zaman alması, sosyo-kültürel farklar ve temizlik gibi nedenlerden dolayı mobilyaya bir canlılık, beğeni ve estetik kazandırmak için küçük motifler halinde mobilya yüzeylerinde uygulanmaktadır

  Anadolu' da oymacılık sanatında en gelişmiş illerimizden birisi olan Kahramanmaraş' ta ceviz ağacından yapılan oymalı çeyiz sandıkları, camekanlar, mücevher kutuları vb gibi mobilayalarda çok estetik oymalar yapılmaktadır


  AĞAÇ OYMACILIĞININ TANIMI VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ;

  Oyma; ağaç malzeme üzerine çizilen bir şekli özel olarak hazırlamış olan kesici aletlerle gereksiz yerlerini çıkardıktan sonra şekillendirme sanatıdır Oyma işini tekniğine uygun bir şekilde icra eden kişilere oymacı denir Oyma çeşitli şekillerde yapılır:

  1 Ağaç İşlerinde Oyma Şekilleri

  a. Yüksek yüzey oymacılığı (Çok derinlikli)

  Alçak yüzey oymacılığı çalışmalarının daha derin ve hareketli tarzıdır İşlenen motifler daha canlı olarak işlenir Alçak yüzey oymasından belirgin bir farkı da derinlikte meydana gelen kabartma daha güç bir işlemdir

  b. Doğal şekil oymacılığı

  En güç ağaç oyma tekniğidir Tabii şekil oyması yapabilmek için yeterli miktarda anatomi ve biyoloji bilgisine sahip olmak şarttır İşlenecek konu doğadaki şekline uygun karakter ve canlılıkta olmalıdır Bu tür oyma işlemleri üç boyutlu olarak da tarif edilir

  c. Kesme (Dekupe) oymacılığı

  Belirli kalınlıktaki parça üzerine çizilen bir süslemenin kıl testeresi, fare kuyruğu testere veya dekupaj testeresi ile boşaltılarak yapılır Kullanım yeri olarak sandelye arka kısımları gösterilebilir

  2 Oyma Sanatının Türkiye' deki Tarihi Gelişimi

  Orta Asya' da Türklerin İslamiyet' ten önce yaptıkları birçok oyma ve heykel gibi eserlere rastlanmaktadır İslamiyet' ten sonra put sayılan heykellerin yasak edilmesi dolayısıyla heykel sanatı terkedilmiş ve bunun yerine oyma sanatı geçmiştir Bu sanat Türkmenistan' da uzun yıllar kalıcı olmuş ve oradan selçuklulara geçerek mimari eserlerde büyük bir tezyinat vasıtası olmuştur. Anadolu' ya gelen Selçuklular tüm mimari eserlerin tezyini için bina cephelerini, kapı-pencere kanatlarını sıvama denecek kadar oymalar ile süslemişlerdir.

  Selçuklulardan Osmanlılara geçen bu sanat daha da yerleşerek, büyük ehemmiyet kazanmış fakat Selçuklular gibi değil de sadece belli başlıca göz alıcı yerlerde kullanmışlardır Selçuklulardan daha mutaassıp ve dindar olan Osmanlılar ise hayvan şekilleri yapmaktan katiyetle sakınmış ancak, oyma sanatı ile özdeşleşmiş ve bu sahada taktire şayan eserler meydana getirmişlerdir Mimberler, rahleler, tavanlar, kapılar, pencereler, oyma bezemeleri, mezar taşları, çeşmeler, gelinlik sandıkları, gömme dolap kapıları, lamba iskemleleri, mücevher kutuları, kral tahtları, ahşap beşikler, sofra altlıkları vb Osmanlı oyma sanatının belli başlı örneklerindendir

  Günümüzde de bu sanat küçük değişikliklere uğramakla birlikte hayatımızı süslemeye devam eden bu ata yadigarı sanat yeni girişimciler eli ile gelecek nesillere aktarılmaktadır


  Ceviz

  Türkiye' nin özellikle Karadeniz kıyı bölgelerinde toplu olarak, diğer bölgelerinde dağınık olarak bulunur Hafif veya orta ağırlıkta olan cevizin cinslerine göre ağırlığı da değişmektedir Nemli ortamda çok çalışır fakat az çatlar Kuru ortamda az çalışır Kuru ortamda çok dayanıklıdır Nemli ortamda fazla dayanmaz Mekanik etkileri orta dirençtedir Tanenli bir ağaçtır Yaş olarak işlenirse asit kokusu verir Orta sertliktedir Düzgün elyaflı olanları kolay işlenir Rendelenen yüzey pürüzsüz ve parlaktır Uzun lifli ve bükülgendir Kolay yarılır Ceviz kerestesi orta sert ve sıkı elyaflıdır Kolay ve rahat işlenen bir ağaç olan ceviz iyi boyanır ve verniklenir Tornacılıkta, oymacılıkta, kakmacılıkta ve heykel yapımında çok kullanılan bir ağaç türüdür Aynı zamanda müzik aleti yapımında da kullanılır
  TÜRK AHŞAP SANATI

  Orta Asya kurganları ve Pazırık kazıları bulguları, Türkler'in ahşap işleriyle çok eskiden beri ilgilendiklerini ortaya koymuştur
  Ağaç işçiliğinin sanat olarak tanımlanması, yapıların mimari elemanlarla süslenmesinden doğmuştur. İslâm sanatında, özellikle Emevi ve Abbasi ağaç işlerinde yeni bir üsluba yöneliş dikkat çekicidir. Selçuklular da ağaç işçiliğine büyük önem vermişlerdir.Selçuklu döneminden kalma, masif ceviz rahleler üzerinde hakim dekor olarak çok sık rumî ve palmet motifleri ve Selçuklu nesih yazısı ile kitabeler göze çarpmaktadır
  Osmanlılar'da ağaç işleri ile uğraşan sanatkara verilen isim bilinmemekle birlikte bazı belgelerde “nahhat” sözcüğüyle karşılaşılmıştır
  Motif Handicrafts üretimi ahşap kapı göbeği
  Osmanlılar, XV yüzyılda genellikle bitki motifleri ve geometrik motifleri ön plana çıkarmışlar; XVII yüzyılda özellikle Kuran muhafazaları ve rahlelerde fildişi ve sedef kakma tekniğini kullanmışlardır XVIII yüzyılda, Osmanlı ahşap işçiliğinin Avrupa Barok ve Rokoko tarzlarının etkisine girdiği görülür
  Motif Handicrafts ahşap atölyelerinde üretilmiş palmet kompozizyonu
  Osmanlı ahşap sanatında , şimşir, ıhlamur, meşe, ceviz, elma, armut, sedir, gül ve abanoz ağaçlarından yapılan eserler arasında, sütun başlıkları, kornişler, konsollar, dolap kapakları, kapı ve pencerelerin yanısıra, minber, kürsü, rahle, Kuran muhafazası, raf, kutu, kavukluk ve çekmecelere de rastlanır Osmanlı ağaç işi sanatkarları, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluları'nın uyguladıkları oyma tekniklerinden sonra kündekâri (geçme) tekniğini geliştirmişlerdir

  Kündekâri tekniği
  En erken örneklerini XII yüzyılda Mısır, Halep ve Anadolu'da gördüğümüz kündekâri tekniği küçük ölçüde geometrik parçaların, yapıştırma ve çakma işlemi olmaksızın yalnızca yivler yardımıyla birbirine geçirilmesiyle sağlanmış, bundan ötürü bu teknikle yapılan eserler, günümüze dek dış etkenlerden zarar görmemiştir Küçük tahta parçacıklarının damarları birbirine karşıt yerleştirilmiş, böylece birinin diğerinin nem ve ısısından çarpılması önlenmiştir.Bunun sonucunda da kündekâri tekniğiyle yaratılan eserler, yüzyıllar boyunca düzgünlüğünü koruyarak en iyi biçimde günümüze ulaşmıştır.
  Kündekâri tekniği, yapılışına göre hakiki ve taklit olarak ikiye ayrılır. Bir çatma tekniği olan hakiki kündekâride, sekizgen, baklava ve yıldız formuna sahip, içi arabesk rölyefli ahşap parçalar ile bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler iç içe geçerek bağlanmıştır. Bu parçaları birbirine tutturmak için çivi veya tutkal kullanılmamıştır  Motif Handicrafts atölyelerinde üretilmiş Selçuklu motifleri taşıyan kapı göbekleri
  Parçalar geçme olduğundan, ahşabın zamanla kuruyup ufalmasına bağlı blok şeklinde ayrılmalar ve yarıklar oluşmamaktadır Konya Alaeddin Camii (XII yy), Malatya Ulu Camii (XIII.yy), Niğde Sungurbey Camii (XIV.yy) ve Bursa Ulu Camii (XIV yy) minberlerinde hakiki kündekârinin en başarılı örneklerini görmek mümkündür
  Taklit kündekâri tekniği ise, çakma ve rölyefli, tamamen çakma ve yapıştırma ve tamamen rölyefli olmak üzerebirkaç grupta incelenebilir.Özellikle minber yan aynalıklarında ve kapılarda görülen çakma ve rölyefli kündekâri tekniğinde, aynalıklar ahşap blokların yan yana getirilmesiyle tamamlanır. İçi arabesk dekorla süslü sekizgen, baklava ve yıldız şeklinde parçalar birer kabara gibi rölyef halinde işlenmiştir Bu çıkıntılı yüzeylerin arasına ise, geometrik kafesi meydana getiren kirişler çakılmıştır. Sekizgen, yıldız ve baklavalarda çivi yoktur, ancak aradaki çıtalar çiviyle tutturulmuştur.Ahşap blokların kuruyup küçülmesi halinde panoların arasında boydan boya ayrıklar görülür.Taklit kündekarinin hakiki kündekari tekniğine en çok yaklaştığı örnekleri, Kayseri Ulu Camii (XIII.yy) ve Ankara Kızılbey Camii (XIII.yy) minberleri ile Kastamonu Candaroğlu Mahmutbey Camii'nin kapılarında görüyoruz.
  Yararlanılan kaynaklar
  -Skylife 04/1998, “Türk Ahşap Sanatının Öyküsü”, Devrim Erakalın
  -Türk Sanatı, Oktay Aslanapa
  -“Osmanlı Ahşap İşçiliği” Erdem Yücel


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Sanatın En Kırılgan Hali Yumurta Oyma Sanatı Cevapları
 3. Yepyeni Ağaç Heykeller, Sanatsal Çalışmalar Ağaç Oyma Sanatı, Ağaç Oyma Heykeller, Ağaç Oy
 4. El Sanatlari Ahsap Oyma Resimleri
 5. Sabun Oyma Sanatı, Muhteşem Güzellikteki Sabunlar
 6. Ağaç Oyma Sanatı, Ağaç Oyma Sanatıyla Yapılan Şahaserler, Ahşap Oyma İle Yaratılan Şaheser
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri