Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Ulusal Kültür Kurumsal Kimliği Nasıl Etkiler ulusal kültür Bir toplum içinde doğup gelişen kurumlara o toplumun kültürel öğeleri etki eder , bu nedenle kurumların ülke

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ulusal Kültür Kurumsal Kimliği Nasıl Etkiler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ulusal Kültür Kurumsal Kimliği Nasıl Etkiler

  ulusal kültür


  Bir toplum içinde doğup gelişen kurumlara o toplumun kültürel öğeleri etki eder, bu nedenle kurumların ülke orijinleri, kurum kültürleri üzerinde etkilidir.
  Kurum kültürü, çalışanlar tarafından paylaşılan; kurumun var oluş nedenini, iş yapma biçimlerini, hakim değerlerini, inançlarını içeren, çevresi ile iletişiminde kurumun rotasını çizen bir sistemdir. Kurum kültürüne çalışanların uyumunun sağlanması iyi iş sonuçlarının elde edilmesi açısından önemlidir. Bu konudaki çalışmalar örgüt içi iletişim ve insan kaynakları uygulamaları yolu ile yapılmaktadır.
  Kurum kültürünü etkileyen ülke orijini kavramının tarifi küreselleşme nedeniyle oldukça zordur. Küresel pazardaki aktörlerin çoğunluğu çok ulusludur, çalışanlar için bütün dünya bir iş yerine dönüşmüştür.
  Ülke orijini konusuna yakından bakıldığında, “yeni İsveçlilik” denilebilecek bir kavram iletişim dünyasında yerini almıştır. İsveç coğrafi olarak bildiğimiz dünyanın biraz dışında, eski bir sanayidir ve uzaklığı dezavantajıdır. Oysa yeni iletişim teknolojileri ile bunları avantaja dönüştürmektedir, değişik sektörlerde bir çok markanın “İsveçli” olduğu fark edilmektedir. Scania, Volvo, Ericcson, Oriflame, IKEA bunlardan birkaçıdır.
  IKEA markası da, perakende sektöründe “İsveçli” marka kimliği ve kurum kültürü ile yer almaktadır.
  IKEA iş fikri ve başarı kriterleri İsveç ulusal kültürüne dayandırılmıştır. IKEA başlangıçtan beri aynı kalan başarı kriterleri ve farklı pazarlarda tekrarladığı “tek, biricik “ (unique) tarzı ile farklılaşmaktadır.

  Kurumsal Kültürü Hangi Faktörler Etkiliyor?

  Yönetim disiplini çerçevesinde kurum kültürü hem stratejik yönetim açısından, hem de çalışanların kurum içinde uyumu ve başarısının sağlanması açısından önemlidir. İyi iş sonuçları alabilen kurumların uygun kurum kültürlerine sahip oldukları görülmektedir. Kurum kültürünün oluşmasında kurucunun ve kurumun içinden çıktığı ulusal kültürün etkisi vardır. Kurum kültürü, ulusal kültürün bir alt kültürüdür.
  Örgüt kültürü kendiliğinden ve bilinçsizce şekillenmez, çoğu zaman ekonomik ve sosyal amaçlar için şekillendirilir. Örgüt kültürünün bilinçli olarak oluşturulması, korunması ve gerekli durumlarda değiştirilmesi zorunluluğu örgüt kültürü yönetimini güncel hale getirmektedir. Güçlü bir örgüt kültürünün sağlayacağı artı değerlerden yararlanabilmek için örgüt kültürü yönetilmelidir. Örgüt kültürü yönetiminde temel amaç örgütün stratejik ve operasyonel amaçlarına etkin ve verimli biçimde ulaşmasını sağlamaktır.
  Global pazarda ana kuruluşa bağlı kuruluşlar farklı kültürel ortamlarda çalışırlar. Uluslararası işletmeleri yönetenler gittikleri ortamın kültürel değerlerini kısmen kabullenirken kendi kültürlerinin önemli öğelerini de korurlar. Bir organizasyonun oluşturacağı alt kültür genel kültürden bağımsız olarak düşünülemez. Benzer yönetim felsefe ve prensiplerine sahip işletmelerde, benzer işletme alt kültürü varsa etkinlikler eşit olabilir. Halbuki genel kültürel ortamlar farklı olunca işletme alt kültürlerinin benzer olması olağan değildir. Yönetim prensipleri bilimseldir, fakat bu bilimsellik kültürel sınırlar içinde geçerlidir.
  Küreselleşme ortamında stratejiyle uyum içinde tutulması gereken kurum kültürünün yönetimi önemlidir. Global şirketlerin çoğu ulusal değerlerden evrensel değerlere doğru kaymakta, kimi ülke kökeni unsurunu silikleştirmekte, ülke kültürlerinden bağımsız merkezi üst yapılar kurarak ev sahibi ülkelerdeki operasyonlarını daha çok o ülkenin kültürel kodlarına uygun olarak yürütmektedir. Diğer yandan yükselen bir değer olarak ülke markaları gündeme gelmektedir. Güçlü bir ülke markası, kapsadığı tüm değerleri ile bir şirket markasının uluslararası pazarda pozisyon almasına yardımcı olabilmektedir.
  Hofstede kurumsal kültürün ulusal kültürden farklı olduğunu söyler, kültür kelimesi hem uluslar hem de organizasyonlar için kullanılırken iki ayrı kültür çeşidinin benzer bir olgu olarak düşünülmesine yol açmaktadır oysa bu doğru bir yaklaşım değildir, ulus bir organizasyon değildir ve iki tip kültürün doğası farklıdır. Hofstede ulusal kültürler ve boyutları ile ilgili araştırmasının sonuçlarının kurumsal kültürleri anlamada kısmen yardımcı olacağını belirtir. Hofstede’in kültürel farklılıklar üzerine 40 ülkede yaptığı ve ulusal kültürün örgütler açısından sonuçlarını incelediği araştırmasında beş değişkeni ele almıştır: Güç aralığı, bireycilik- ortaklaşa davranışcılık, erillik-dişilik, belirsizlikten sakınma, yaşamda uzun ve kısa vadeli yönelim.
  Bir ülke markasının boyutları o ülkenin insanları, turizm, yatırımlar, iç ve dış politikalar, ihraç ettiği markalar ve kültür mirası olarak sıralanabilir. Ülke markası sembolik bir yapıdır; unutulmazdır, çekicidir, benzersizdir, ulusal niteliklerle ilintilidir.
  Şirketlerin uluslar arasılaşma stratejilerinde de ülke orijini konusu önemli bir değişken olarak yer alır. Amerikan şirketleri şekilci bir merkeziyete sahipken, Japon şirketleri informel bir merkeziyet uygularlar.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Ulusal Kültür Nedir,Hakkında Bilgi
 3. ulusal kültür nedir
 4. ulusal kültür ürünlerimiz nedir?
 5. Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir?
 6. Ulusal kültür ne demektir?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri