Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sanayi Devrimi Sanayi Devrimi Hakkinda Hersey Sanayi devriminin nedenleri Sanayi devriminin sonuçları Sanayi devrimi hakkında bilgi Sanayi Devriminin Nedenleri Düşünsel Nedenler Sanayi devrimini 16 ve

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Sanayi devrimi hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Sanayi Devrimi
  Sanayi Devrimi Hakkinda Hersey
  Sanayi devriminin nedenleri
  Sanayi devriminin sonuçları
  Sanayi devrimi hakkında bilgi

  Sanayi Devriminin Nedenleri

  Düşünsel Nedenler
  Sanayi devrimini 16 ve 17 yüzyıldaki dinsel, siyasal, bilimsel ve felsefi düşünceler hazırlamıştır Protestan Reformasyonu "bugün çok çalışıp yarını düşünmeyi" önemli bir değer olarak yerleştirmiştir 17 yüzyılda Aydınlanma filozofları bilimsel yöntemi ve rasyonel düşünme ilkelerini geliştirmişlerdir Fransız devrimi Napolyon aracılığıyla bu düşünceleri Avrupa’ya yaymıştır 17 yüzyılın bilimsel buluşları, sanayi devriminin teknolojik gelişmelerine kaynak oluşturmuştur


  Sosyo-Ekonomik Nedenler
  Düşünsel nedenlerin yanında, sanayi devrimini doğuran diğer nedenler şunlardır

  Hızlı nüfus artışı 16 yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın nüfusu hızla arttı
  Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu Böylece kent sanayine hazır işgücü oluştu
  Yaşam düzeyinin yükselişi Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinme olmaya başlıyordu Bu da dolaylı olarak tüketim malı talebini arttırdı
  Sömürgecilik Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buradan getirdikleri malları sanayide kullanmaya başladılar, işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar
  Kapitalizm Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikimi oluşmaya başladı Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlandı
  Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler


  İngiltere'de Sanayi Devrimi
  Sanayi devriminin önce İngiltere'de başlamasının birkaç nedenini şöyle sıralayabiliriz

  İngiltere'de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni oluşmuştur Bu düzenin temelinde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması yatar
  18 yüzyıl İngiltere'si zaten dünyanın mali merkezi konumunda idi Borsa ve bankacılık sektörleri diğer ülkelerden çok ileri idi
  Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmıştı
  İngiltere, sanayi için gerekli en temel hammaddeler olan kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahipti
  İngiltere, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu idi Bu da ona hammadde kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş pazar olanağı sağladı
  İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılığı kolaylaştırdı
  İngiltere Avrupa'da zaten Rönesans döneminden beri dokumacılık sanayinde başı çekiyordu


  Fabrika Sistemine Geçiş
  Fabrika sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme olarak ortaya çıktı Büyük makineler ev üretimi için elverişsizdi Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin bulunduğu büyük binalara giderek çalışma sistemi, başka deyişle fabrika sistemi süreç içinde oluştu

  Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuç yanında sosyal açıdan olumsuz birtakım sonuçlar da doğurdu Erkek işçiler yanında, hatta onların yerine (daha ucuza çalıştıkları için) çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlandı 20 saate kadar varan iş saatleri küçük çocuk ve kadınları eziyordu

  Buna rağmen ücretler yetersizdi İşçilerin kalifiye olması artık o kadar önemli değildi Makineler tekdüze, basit, mekanik hareketler yapabilen herkesle çalışabiliyordu Kalifiye işçilerin normal ücretle iş bulması imkansızlaşıyordu


  Diğer Teknolojik Gelişmeler
  Buharlı makine Sanayi devriminin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur 1763'de James Watt, İskoçya'da buharla çalışan makineyi buldu Bu makinenin gelişmiş biçimi, makine çağının gerçek başlangıç noktasını oluşturur
  1807'de Robert Fulton adındaki Amerikalı buharlı makineyi gemilere uyguladı 1840'da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferleri başladı
  1825 tarihinde ilk kez buharlı makine lokomotiflerde kullanılmaya başlandı
  1844'de Samuel Morse Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu
  1876'da Alexander Graham Bell telefonu buldu
  Tarım teknolojisinde gelişmeler sağlandı Almanya bu alandaki gelişmelere öncülük etti Almanlar pancardan şeker çıkarma tekniğini buldu Bir başka Alman kimyager suni gübreyi yaptı 1834'de bir Amerikalı mühendis bir biçerdöver icat etti 1870'lerden sonra konserve yiyecek imalatı hızlı bir biçimde arttı
  1830–1860 arasında İngiltere'de daha etkili maden tasfiye yöntemlerinin geliştirilmesine paralel olarak kömür üretimi hızla arttı Çünkü yüksek demir ve çelik talebi bu yöntemler sayesinde kolayca karşılanabiliyordu
  Bu üretim sayesinde 1800–1830 arasında köprü, kanal, demiryolu vb gibi inşaatlar hızla arttı 1850'lere kadar genelde İngiltere'nin tekelinde olan sanayi devrimi, bu tarihten sonar tüm Avrupa’ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı


  Sanayi Devriminin Sonuçları

  Batı'nın Toplumsal Sınıf Yapısında Değişmeler
  Sanayi devrimi Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfı doğmasına yol açtı Eski burjuva sınıfına şimdi fabrika sahipleri de katılmıştı Burjuva sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdular Bu haklarını elde etmek için 19 yüzyılın bitişini beklemek gerekecektir

  Avrupa'da sanayi devrimi öncesinde de bir işçi sınıfı vardı Ancak bu sınıf her zaman çoğunlukta ama bilinçsiz durumda idi Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfı bilinçlenmeye başladı Toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfını oluşturdu İşçi sınıfı, yoğunluğuna karşın ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu Ücretleri düşük, yaşama ve çalışma koşulları çok kötüydü Çalışma saatleri uzun, fabrikalar havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzaktı

  Siyasal açıdan oy hakları yoktu Sendikalaşma ve grev yasaktı Ancak işçiler artık bu durumun farkında ve bilincindeydiler

  Kentleşme ve Nüfus Artışı
  Sanayi devriminin bir başka etkisi de nüfus artışı konusunda oldu Sanayileşme sayesinde tarım makineleşmiş, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale gelmişti

  Ayrıca kent sanayi tarım sektörü dışındaki insanlara iş sağlayarak daha fazla insanı besleyebilir duruma gelmişti

  Sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olmuştur 1920'lerde ABD nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyordu Kentleşme önemli sorunları da beraberinde getirdi Gecekondu bölgeleri büyüdü Bu bölgeler havasız, pis ve kalabalıktı


  Uluslararası Rekabet
  Sanayi devriminin bir başka sonucu da hızlı sanayileşen ülkeler arasında başlayan rekabet ve gerginliktir Ülkeler doğal kaynak ve pazar kapmak için adeta yarışmaya başladılar Bu yarış gitgide artan bir hızla, kanlı ya da kansız savaşlarla, günümüze kadar sürecektir

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. sanayi devrimi ve sanayi sonrası toplum
 3. sanayi devrimi ve ingiltere
 4. Sanayi Devrimi Nedir ? Sanayi Devriminin Etkileri ve Sonucları Nelerdir ? Sanayi Devrimini
 5. Sanayi devrimi ve etkileri
 6. sanayi devrimi ve fransız devrimi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri