Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) - Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler Tüp Bebek TÜP BEBEK

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) - Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) - Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler

  Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
  Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler
  Tüp Bebek


  TÜP BEBEK UYGULAMASI İÇİN NEREYE MÜRACAAT ETMEM GEREKİR?
  Melekler Mekanı - Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) - Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler
  Tüp Bebek Uygulaması için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından tüp bebek uygulaması gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

  TÜP BEBEK UYGULAMASI HANGİ SAĞLIK TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR?

  Üniversite Hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından tüp bebek uygulaması gerçekleştirilecektir. Tüp Bebek Uygulamasında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Özel Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri ile sözleşme yapılınca ayrıca bilgi verilecektir.

  TÜP BEBEK UYGULAMASINDA BİR SINIRLANDIRMA VARMIDIR?

  Kadın hastanın tüp bebek uygulaması 40 yaşına kadar yaşam süresi içerisinde en fazla üç uygulama ile sınırlı olmak üzere yapılabileceği öngörülmüştür.

  TÜP BEBEK UYGULAMASININ HANGİ DURUMUNDA TEDAVİ GİDERLERİ KARŞILANMAYACAKTIR?

  Sağlık Bakanlığı'nın 11.04.2005 tarih, 7135 sayılı Genelgesinin 1-C) "Bir veya birden fazla sağlıkçocuk sahibi olan kişiler bakımından" maddesinde; talimatın yayımı tarihinden önce doğal yollarla veya tüp bebek yöntemiyle bir veya birden fazla sağlıkçocuk sahibi olan ailelerin daha sonra erkek ve/veya kadında gelişen kısırlığa (sekonder infertilite) bağlı olarak çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda, bu durumları resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse dahi tüp bebek tedavisine ait giderleri Devlet bütçesinden karşılanmayacaktır.

  TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE İLAÇ İLE İLGİLİ İŞLEMLER NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEKTİR?

  Tüp bebek tedavisi öncesinde ve aşamasında kullanılacak ilaçlar için resmi sağlık kurulu raporu çıkarılması gerekmektedir. Hasta yatırılmadan ayaktan reçete edilecektir ve hasta katılım payı alınacaktır.

  TÜP BEBEK UYGULAMASINDA KULLANILACAK SARF MALZEMELER İLE İLGİLİ İŞLEMLER NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?

  Tüp Bebek Uygulamasında kullanılacak sarf malzemeleri ayrıca fatura edilmeyecek, hastalara aldırılmayacak, birim fiyatlar işlem sırasında kullanılan her türlü sarf malzemesi dahil olarak belirlenmiş olduğundan hastalara ayrı mali külfet getirmeyecektir.

  KURUM SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANDIRILANLARIN TÜP BEBEK UYGULAMALARINDAN YARARLANABİLİYOR MU?

  Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların tüp bebek uygulama giderlerinin kurumca karşılanması yönetim kurulunun 14.11.2005 tarih, XV/927 karar ile uygun görülmüştür. Sosyal güvenlik kurumları arasında uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanlar için; tüp bebek uygulaması sevk esasları ve tedaviye başlama kriterlerinin 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve Sağlık Bakanlığı 2005/64 Sayılı Genelgesi ve Kurumumuzun 01.12.2005 tarih, 72713 sayılı Genelgesinde belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  EMEKLİLER TÜP BEBEK UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİYORLAR MI?

  Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanlar kimseleri kapsar.

  TÜP BEBEK UYGULAMASI İÇİN NEREYE MÜRACAAT ETMEM GEREKİR?

  Tüp Bebek Uygulaması için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından tüp bebek uygulaması gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

  TÜP BEBEK UYGULAMASI HANGİ SAĞLIK TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR?

  Üniversite Hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından tüp bebek uygulaması gerçekleştirilecektir. Tüp Bebek Uygulamasında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Özel Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri ile sözleşme yapılınca ayrıca bilgi verilecektir.

  TÜP BEBEK UYGULAMASINDA BİR SINIRLANDIRMA VARMIDIR?

  Kadın hastanın tüp bebek uygulaması 40 yaşına kadar yaşam süresi içerisinde en fazla üç uygulama ile sınırlı olmak üzere yapılabileceği öngörülmüştür.

  TÜP BEBEK UYGULAMASININ HANGİ DURUMUNDA TEDAVİ GİDERLERİ KARŞILANMAYACAKTIR?

  Sağlık Bakanlığı'nın 11.04.2005 tarih, 7135 sayılı Genelgesinin 1-C) "Bir veya birden fazla sağlıkçocuk sahibi olan kişiler bakımından" maddesinde; talimatın yayımı tarihinden önce doğal yollarla veya tüp bebek yöntemiyle bir veya birden fazla sağlıkçocuk sahibi olan ailelerin daha sonra erkek ve/veya kadında gelişen kısırlığa (sekonder infertilite) bağlı olarak çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle tüp bebek tedavisi yaptırmaları durumunda, bu durumları resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse dahi tüp bebek tedavisine ait giderleri Devlet bütçesinden karşılanmayacaktır.

  TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE İLAÇ İLE İLGİLİ İŞLEMLER NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEKTİR?

  Tüp bebek tedavisi öncesinde ve aşamasında kullanılacak ilaçlar için resmi sağlık kurulu raporu çıkarılması gerekmektedir. Hasta yatırılmadan ayaktan reçete edilecektir ve hasta katılım payı alınacaktır.

  TÜP BEBEK UYGULAMASINDA KULLANILACAK SARF MALZEMELER İLE İLGİLİ İŞLEMLER NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?

  Tüp Bebek Uygulamasında kullanılacak sarf malzemeleri ayrıca fatura edilmeyecek, hastalara aldırılmayacak, birim fiyatlar işlem sırasında kullanılan her türlü sarf malzemesi dahil olarak belirlenmiş olduğundan hastalara ayrı mali külfet getirmeyecektir.
  Mevcut sisteme göre SSK'lı hastalar özel merkezlerden yararlanamazken, Genel Sağlık Sigortası'nın yürürlüğe girmesiyle özel-kamu ayrımı kalkacağı için Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalı her merkeze başvurulabilecek.

  Anayasa Mahkemesi'nin bazı hükümlerini iptal ettiği Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihi değiştirilmediği takdirde 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak 63. maddesi, evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalısının kadınsa kendisinin, erkekse karısının yardımcı üreme yöntemiyle tedavisine ilişkin kuralları düzenliyor.

  Buna göre, şu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde tüp bebek tedavisi, Kurumca karşılanacak:

  * Tıbbi tedaviler sonrasında normal yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığı ve ancak yardımcı üreme yöntemiyle çocuk sahibi olunabileceğinin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,
  * 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olunması,
  * Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığının Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
  * Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin, Kurum ile sözleşmesinin bulunması,
  * En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının bulunması.
  * Mevcut düzenlemeye göre 3 olan deneme sayısı yeni sistemde 2'ye, 40 olan yaş sınırı da 39'a düşüyor.

  “SÖZLEŞMESİ OLAN HER KURUMA BAŞVURULABİLECEK”

  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu, mevcut sisteme göre Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları ile Yeşil Kartlıların tüp bebek tedavisi için özel sağlık kurumlarına başvurabildiğini, SSK’lıların ise sadece kamu sağlık kurumlarından yararlanabildiğini hatırlattı.

  Yeni sistemde kamu-özel ayrımının ortadan kalkacağını bildiren Türkoğlu, “Genel Sağlık Sigortası ile sağlık kuruluşları arasındaki kamu-özel ayrımı ortadan kalkacağı için bizim şartlarımızı ve verdiğimiz fiyatı kabul ederek sözleşme imzalayan her sağlık kurumuna başvurulabilecek” dedi. Türkoğlu, fiyatlandırma konusunda çalışmaların sürdüğünü, bu konuda bir rakamın henüz ortaya çıkmadığını bildirdi.

  DENEME SAYISI 3’DEN 2’YE DÜŞECEK
  Türk Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, yeni sistemle tüp bebekte deneme sayısının 3’den 2’ye düşürülmesini eleştirerek, “Başarı şansı birinci denemede yüzde 50-55, ikinci denemede yüzde 70-75, üçüncü denemede ise yüzde 80-85’tir. Deneme sayısı ikiye düşürüldüğünde yüzde 10-15’lik bir kesimin gebelik şansı ortadan kalkar” dedi.

  Yeni sistemle yaş aralığının 23-39 olarak belirlenmesinin de yanlış olduğunu savunan Tıraş, “18 yaşında evlenen ve eşinde hiç sperm olmayan bir kadının çocuk sahibi olabilmesi için mutlaka tüp bebek yöntemine başvurması lazım. Ama bu çift çocuk sahibi olabilmek için 4 yıl beklemek zorunda kalacak” diye konuştu.

  Normal yolla bebek sahibi olamayan kadınların tüp bebek yöntemiyle 43 yaşına kadar anne olabileceğini, ancak bu şansın 37 yaşından sonra ciddi olarak azaldığını anlatan Tıraş, “Yaş sınırı neden 37 değil de 39 oldu, hangi kriterler göz önüne alınarak 40’dan 39’a düşürüldü belli değil. Bu tür düzenlemeler bilimsel gerçekler göz önüne alınarak yapılmalıdır” görüşünü savundu.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Ekonomi ve Sosyal Hayat 7.ci sınıf sosyal bilgiler dersi - sosyal hayat konu anlatımı - ek
 3. Tse kurumu hakkında bilgiler
 4. Bağkur - Tüp Bebek ile ilgili önemli bilgiler
 5. Emekli Sandığı - Tüp Bebek ile ilgili önemli bilgiler
 6. Sigortalar nedir - Sigorta poliçesi çeşitleri - Zeyilname hakkında bilgiler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri