Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakülteleri Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakültelerinin Adresleri Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakiltelerinin Telefon laro Diş Hekimliği Fakülteleri Kırıkkale üniversitesi Diş hekimliği fakültesi Kırıkkale Üniversitesi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakülteleri,Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakültelerinin Adresleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakülteleri

  Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakültelerinin Adresleri
  Türkiyedeki Diş Hekimliği Fakiltelerinin Telefonlaro
  Diş Hekimliği Fakülteleri

  Kırıkkale üniversitesi Diş hekimliği fakültesi

  Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Kırıkkale üniversitesi diş hekimliği fakültesi anabilim dalları: Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü : Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi. Temel Bilimler Bölümü: Anatomi Anabilim Dalı.

  Adres: Kırıkkale - Türkiye 0318 357 36 44 / 0318 357 42 42 (20) Pbx

  Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

  GAZİ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde dersler yıllık ve dönemlik olup, toplam 5 eğitim – öğretim yılı içerisinde tamamlanmaktadır. Klinik stajlar 4. yıldan itibaren başlamaktadır. Gazi Dişhekimliği Fakültesi dört binada hizmet vermektedir. Bunlar; dekanlık ve idari büroların bulunduğu A binası, Anabilim Dallarına ait klinikler, laboratuvarlar ve konferans salonu ile anfilerin bulunduğu B, C ve D binalarıdır. Toplam 4 adet anfi, 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet oral patoloji laboratuvarı, 9 adet öğrenci kliniği, 8 adet öğretim elemanı kliniği, 2 adet Ağız-Diş-Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne ait ameliyathane, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Seminer Salonu ve 2 adet öğrenci kantini Dişhekimliği Fakültesi binalarında yer almaktadır. Eğitim ve öğretimin dışında toplumumuza ağız ve diş sağlığı konusunda büyük hizmetleri olan Fakültemizde yıllık ortalama 40.000 hastanın diş tedavisi yapılmaktadır.

  Adres: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 8.Cd.82.Sk.No:4 06510 Emek - ANKARA

  GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi

  GATA Dİ� HEKİMLİ�İ

  Askeri Dişhekimliği alanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci danışma organı olan GATA - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dişhekimliği Bilimleri Merkezi’nin temel görevi; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve hak sahiplerine çağdaş, etkin ve ekonomik ağız-diş sağlığı hizmeti sunmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu uzman diş tabibi ve protez teknisyenlerini yetiştirmektir.

  Adres : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı 06018 Etlik/Ankara .
  Telefon (Santral) : 0312 304 20 00 - Faks : 0312 304 27 00

  Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Ege Bölgesinin tek Dişhekimliği Fakültesi olan Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1968 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 1973 yılında veren Fakültemizden bugüne kadar 3433 Dişhekimi mezun olmuştur. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Oral-Diagnoz ve Radyoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisinden oluşan 7 Anabilim Dalımızda 67 Profesör, 20 Doçent ve 123 Araştırma Görevlisi eğitim, sağlık hizmetlerini sürdürmekte ve araştırma yapmaktadır.

  Adres: Bornova - İzmir. FAKÜLTE SANTRALI Telefon no: 0-232-3395453 (PBX)

  Başkent üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

  Baskent Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi

  Başkent üniversitesi Dişhekimliği fakültesi 1999 yılında kurulmuştur. Başkent Üniversitesi dişhekimliği hizmetleri 1995 yılında tıp fakültesi bünyesinde açılan tek ünitelik bir diş polikliniği ile başlamış, daha sonra Ağız Diş Sağlığı Polikliniği olarak hizmet vermeye devam ederek 1999 yılında dişhekimliği fakültemiz kurulmuştur. 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında lisanüstü eğitimine başlayan fakültemiz, Bahçelievler’deki dişhekimliği fakültesine ek olarak, Bağlıca kampüsü, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde toplam 23 Öğretim Üyesi, 9 Uzman Doktor, 38 Doktora Öğrencisi ve 38 Yardımcı Sağlık Personeliyle Ağız diş sağlığı ve dişhekimliğinde mezuniyet sonrası eğitim alanlarında hizmet vermektedir.

  Adres: 11. Sokak No:26 Bahçelievler 06490 Ankara
  Tel: 0 312 215 13 36 Faks: 0 312 215 29 62

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Atatürk Üniversitesi (Beta)

  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bilimsel araştırmalar ağırlıklı olarak sağlık alanlarında yapılmaktadır. Sekiz anabilim dalımızda yürürtülen farklı araştırmalarla bizden hizmet talep eden hastalarımıza en iyi oral sağlık hizmeti sunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca kliniklerimizde takip edilen ilginç vakalar dünya literatürlerine kazandırılarak bilim dünyasında paylaşıma sunulmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.

  Adres: Atatürk Üniversitesi, 25240, Erzurum.

  İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  1982 yılında Yüksek Öğretim Kurumu Yasası (YÖK) ile birlikte Dişhekimliği Fakültesinde Klinik Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü adında iki bölüm kurulmuştur. Klinik Bilimler Bölümü dokuz adet Anabilim Dalı ve bunlara altı adet bağlı Bilim Dalından müteşekkildir. Bölüm bünyesindeki bu Anabilim ve Bilim Dalları idari görevleri ile birlikte hasta tedavisi hizmeti yürütmekte, bilimsel araştırmalar yapmakta ve lisans ve doktora eğitimi vermektedirler. 1970 tarihinde o günün yönetimi Dişhekimliği Fakültesinde Tıp Fakültesi Temel Bilimler Kürsülerine eşdeğer kürsüler kurmaya karar vermiş ve Anatomi, Fizyoloji, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji ve Patoloji kürsüleri kurulmuştur. Her kürsüye ileride öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere çoğu diş hekimi kökenli asistanlar alınmıştır. Bu durum 1982 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte YÖK Yasası ile birlikte Dişhekimliği Fakültesinde Klinik Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü adında iki bölüm kurulmuştur. Daha sonra da Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı ve içinde yine önceki kürsülerin eşdeğeri olan Anatomi, Fizyoloji, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji ve Patoloji Bilim Dalları kurulmuştur. Başlangıçta Temel Bilimler Bölümüne giren asistanlar şimdi öğretim üyesi konumundadırlar ve yeni araştırma görevlileri alınarak alt kadronun devamı ve Temel Bilimlerin varlığı ve sürekliliği sürdürülmeye çalışılmaktadır. Türkiye’deki Dişhekimliği Fakülteleri arasında Temel Bilimler Bölümü ve kendi öğretim elemanları olan tek Fakülte İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesidir.

  Selçuk üniversitesi Diş hekimliği fakültesi

  Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

  Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 27 Haziran 1987 tarihinde kurulmuş olup, 8 klinik, 1 entegre kliniği, 1 preklinik ve 1 araştırma laboratuarı bulunmaktadır.

  Anabilim dalları: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti Pedodonti Periodontoloji Protetik Diş Tedavisi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ortodonti

  Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

  Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  1962 yılında kurulan Marmara üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitim ve yabancı dili yeterli olmayan öğrenciler için 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini kapsar. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve dişhekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için daha önceden 2 yıl olan klinik çalışmaları 3 yıla çıkartılmıştır. 3. sınıftan itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı dişhekimliğinde eskisinden daha fazla klinik uygulama imkânına kavuşmuşlardır. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında dişhekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. 2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulanan staj sistemi yeniden düzenlenerek 5. sınıf öğrencilerine Entegre staj uygulaması getirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz hastalarımızın tedavilerini baştan sona kadar kendileri tek bir klinikte tamamlayarak gerçek dişhekimi nosyonuna sahip olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bu amaçla son derece modern teknolojiyle donatılmış olan Multidisipliner klinik hizmete açılmıştır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.

  Anabilim Dalları: Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi

  H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

  Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Hacettepe üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi anabilim dalları ve bölümleri şunlardır: Oral Diagnoz ve Radyoloji, Endodonti, Periodontoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti.

  Adres: Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Sıhhiye-ANKARA Danışma
  Tel: 0312 305 21 28 Fax: 0312 310 44 40

  Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  1993 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995/1996 eğitim öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış, 1997 Şubat ayından itibaren hasta muayenesine geçmiştir. Fakültenin öğrenim süresi 5 yıl olup, 1 yıl süre ile isteğe bağlı (İngilizce) hazırlık eğitimi yapılmaktadır. Fakülteden mezun olan öğrenciler Yüksek Lisans mezunu olup direk doktora eğitimine başlamaktadırlar.

  Adres: Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Balcalı Yerleşkesi 01330 BALCALI - ADANA - TÜRKİYE.
  Telefon numaraları: + 90 (322) 338 73 30 - Fax no: + 90 (322) 338 73 31 - Dahili Telefon numarası: 3457 - 3455 - 3446

  Kocaeli üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi

  http://dishek.kocaeli.edu.tr/

  Kocaeli üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi 25 öğrenci ile 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.Fakülte binası 8.200 m2 kapalı alanı olmak üzere toplam 54.000 m2 üzerine kurulmuştur. Derslikler ile birlikte protez preklinik laboratuarı ve Fantom laboratuarı olmak üzere 2 öğrenci laboratuarı mevcuttur. Web sitesinde; Yönetim, Bölüm ve Anabilim Dalları, Akademik Takvim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Ders Programı hakkında bilgiler mevcuttur.
  Adres: Umuttepe Merkez Yerleşkesi - 41380 - Kocaeli.

  Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

  http://www.dishekimligi.yeditepe.edu.tr

  İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından kurulan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1996 yılında TBMM kararı, Bakanlar Kurulu ve YÖK onayı ile eğitime başlamış, Türkiye’nin ilk ve tek Vakıf Diş Hekimliği Fakültesi’dir. Kuruluşundaki amacı, Atatürkçü düşüncelerin ışığında O'nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmek olan fakültemiz, bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye’nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi kendi alanında da dünyadaki sayılı örneklerden biridir. Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisans üstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık vermekte olan fakültemizde, dünya standartlarına parallel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılacaktır. Sonuçları, hasta tedavilerinde en yüksek seviyeyi sürdürmeye katkıda bulunacak olan bu çalışmalar, bu yıl eğitime açılacak olan Kayışdağ Kampüsünde yer alan Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarında sürdürülecektir. Hastalarımıza 24 saat kesintisiz en iyi hizmeti vermenin yanı sıra, dünya standartlarına uygun çalışabilecek düzeyde diş hekimleri yetiştirmek, bilim dünyasına genç bilim adamlarımızı hazırlayabilmek yolundaki çalışmalarımızda en büyük dayanağımız ve övüncümüz öğrencilerimizin başarıları ve hastalarımızın mutluluğu olmaktadır.

  Erciyes Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi

  Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Erciyes üniversitesi dişhekimliği fakültesi anabilim dalları: Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ortodonti Anabilim Dalı, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Periodontoloji Anabilim Dalı, Pedodonti Anabilim Dalı, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Oral Diyagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı.

  Adresi: Erciyes Üniversitesi 38039 Kayseri.
  Tel: +90 352 438 06 56


  Dicle üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

  S.Demirel Üniversitesi - Dişhekimliği Fakültesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi ağız boşlugu ve diş sağlığının korunması, diş ve dişeti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile Protez yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir. Dişhekimligi fakültesini bitiren ögrenciye “Dişhekimligi Yüksek Lisans Diplomasi” ve “Diş Hekimi” ünvanı verilir. Ayrıca I. ve II. Sınıftaki tüm derslerini başaran öğrencilere istekleri doğrultusunda “Önlisans Diploması” verilir. Fakültemiz mezunları serbest çalışabileceği gibi, bir devlet kuruluşunda veya uzmanlık eğitimini tamamladıkları taktirde Üniversitelerde görev alabilirler. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Klinik bilimler Bölümüne bağlı 7 Anabilim Dalında Poliklinik hizmetine başlanmıştır. Bu poliklinlerde sadece Isparta yöresine değil, aynı zamanda Antalya, Denizli, Burdur gibi geniş bir yelpaze de sağlık hizmeti verilmektedir.

  Posta kodu: 32260 Çünür, Isparta,
  Telefon: 0246 211 10 00

  C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

  Cumhuriyet Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

  Cumhuriyet üniversitesi Diş hekimliği fakültesi 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci 11 akademik personel ile eğitim ve sağlık hizmetleri vermeye başlamıştır. İlk mezunlarını 2001 yılında veren diş hekimliği fakültesi şu anda (2009) 3 Profesör, 8 Doçent, 15 Yardımcı Doçent, 23 Araştırma Görevlisi ve 17 Doktora Öğrencisi toplam 67 akademik 44 idari personel ile eğitim-öğretime devam etmekte, aynı zamanda Sivas ve çevre illere sağlık hizmeti sunmaktadır. Bölümler ve dersler: Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi.

  Adres: C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 58140, Kampüs/Sivas.
  Telefon numaraları: 0 346 2191235 veya 0 346 2191010/2780-2781 .
  Faks no: 0 346 2191237

  A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Ankara üniversitesi diş hekimliği fakültesinde 2009 yılı itibariyle 78 (4 temel bilimlerde olmak üzere 74 klinik diş hekimliği bölümlerinde) tam ve 9 yarı-zamanlı profesör, 19 doçent, 1 yardımcı doçent 61 asistan 1 uzman ve 1 öğretim görevlisi eğitim kadrosunda yer almaktadır. Fakültenin temel amacı ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli diş hekimlerini yetiştirmektir. Beş yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler “diş hekimi” olarak mezun olmaktadırlar. Diş hekimliğindeki yüksek lisans eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü yürütmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi aynı zamanda topluma ağız sağlığı hizmetlerini de sunmakta ve döner sermaye işletmesi temelinde diş hastanesi şeklinde hasta kabul etmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik Diş Hekimliği Bölümleri ve bunların alt birimlerinden oluşan bir akademik yapıya sahiptir.

  Adres: Beşevler - Ankara.
  Telefon numarası: 090 312 296 55 55 - Faks no: 090 312 212 39 54


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türkiyedeki volkanik dağlar ve dağılışları, Türkiyedeki Yanardağlar
 3. Türkiyedeki Ovalar ve Platolar nelerdir, Türkiyedeki ova ve platoların isimleri
 4. Türkiyedeki Ovalar ve Platolar - Türkiyedeki ova ve platoların isimleri
 5. Türkiyedeki iklimler ,Türkiyedeki iklim çeşitleri ve özellikleri
 6. Türkiyedeki ırmaklar,Türkiyedeki ırmak isimleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri